Szabályzatok

A Szenátus – korábban Kari Tanács – által jóváhagyott dokumentumok

Adatvédelmi Szabályzat

Alumni Szabályzat

Arculati Kézikönyv

Belföldi Kiküldetési Szabályzat

Belső Ellenőrzési kézikönyv

Belső kontroll Szabályzat

Bélyegzőhasználati szabályzat

Bizonylati Szabályzat

DÖK Alapszabály

Egyéni védőeszköz, munkaruha és éleslátást biztosító szemüveg juttatásának szabályzata

Elektronikus megfigyelőrendszer működtetésének szabályzata

Erasmus+ Szabályzat

Esélyegyenlőségi terv

Etikai Kódex

Fogyatékosságügyi Szabályzat

Gazdálkodási Szabályzat

Gépjármű használati Szabályzat

Habilitációs Szabályzat

HÖK Alapszabály

Informatikai Biztonsági Szabályzat

Információátadási Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat

Katasztrófavédelmi Szabályzat

Kerezsi Endre Kollégium Működési Rendje

Kiküldetési Szabályzat

Könyvtári és Levéltári Szabályzat

Követeléskezelési szabályzat

Közalkalmazotti Kártérítési Szabályzat

Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat

Közérdekű adatigénylésről szóló Szabályzat

Közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló Szabályzat

Lakáshasználati Szabályzat

Létesítménygazdálkodási Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat

Nemzetközi kiküldetési Szabályzat

Neptun Szabályzat

Pályázatkezelési Szabályzat

Rendezvényszervezési Szabályzat

Reprezentációs Szabályzat

Szabályzat az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) intézményi lebonyolításáról

Számviteli politika

Számviteli politika / Eszközök és források értékelési szabályzata

Számviteli politika / Eszközök és források leltározási szabályzata

Számviteli politika / Pénzkezelési Szabályzat

Számviteli politika / Selejtezési Szabályzat

Számviteli politika / Számlarend

Szellemi Alkotások Szabályzata

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), 1. rész: Szervezeti és működési rend

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), 1. rész: Szervezeti és működési rend / Hallgatói Rendezvényszervezési Szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), 2. rész: Foglalkoztatási követelményrendszer

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), 3. rész: Hallgatói követelményrendszer

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 2015. szeptember 1. előtt kezdők számára

  • a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. részét képező Hallgatói Követelményrendszerben található >>>

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 2015. szeptember 1. után kezdők számára

  • a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. részét képező Hallgatói Követelményrendszerben található >>>

Térítési és juttatási szabályzat 2015. szeptember 1. előtt kezdők számára

  • a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. részét képező Hallgatói Követelményrendszerben található >>>

Térítési és juttatási szabályzat 2015. szeptember 1. után kezdők számára

  • a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. részét képező Hallgatói Követelményrendszerben található >>>

Tűzvédelmi szabályzat

Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzat

Választható béren kívüli juttatások szabályzata

Veszélyes anyagok kezelési szabályzata

Vezetékes és mobiltelefonok használatának rendje

Vezetői illetmények

2021. március 28. (módosítva: 2021. október 11.)