Kutatási területek
 • A csapatteljesítmény és az egyéni teljesítmény összefüggéseinek vizsgálata röplabda játékosoknál (Jókay Zoltán)
 • Röplabdázók sportágspecifikus képességeinek vizsgálata (Németh Lajos)
 • A sportágválasztás háttértényezőinek vizsgálata (Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella)
 • A kiválasztás és a beválás kérdéseinek vizsgálata különböző sportágakban (Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella)
 • Tehetség, tehetséggondozás a sportban (Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella)
 • Az edző-sportoló kapcsolat vizsgálata (Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella)
 • A kooperatív testnevelési játékok szerepe a nevelésben (Dr. Kovács Katalin)
 • Leendő pedagógusok játékismeretének és szokásainak vizsgálata (Dr. Reigl Mariann, Dr. Kovács Katalin)
 • A kondicionálás pedagógiai lehetőségei (Tóth János)
 • Távolság és helyzetértékelés a felnőtt labdarúgók rúgáspontosságában (Tóth János)
 • A szocio-kulturális tényezők szerepe a játékos tevékenységekben (Dr. Kovács Katalin)

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!