Oktatott tantárgyak
 • Fitnesz-aerobik
 • Gimnasztika >
 • Jazztánc
 • Klasszikus balett
 • Kondicionálás >
 • Műkorcsolya >
 • Néptánc
 • Ritmikus gimnasztika (RG): alapképzés, szakképzés és szakedzői képzés
 • Sportakrobatika >
 • Társastánc
 • Torna >
 • Versenyaerobik

Gimnasztika

A hallgatók a tantárgy által megismerkedhetnek a gimnasztika cél-, feladat- és eszközrendszerével, alkalmazási területeivel, mozgásrendszerével, a gimnasztika-gyakorlatok alapformáival, terminológiájával, a gyakorlatábrázolással, a rajzírással, a gimnasztika-gyakorlatok oktatásával, technikai végrehajtásával és a szervezetre kifejtett hatásaival. Jártasságot szereznek az általános bemelegítés tervezése és levezetése, továbbá a kondícionális képességek, koordinációs képességek és az izületi mozgékonyság gimnasztika mozgásanyagával történő fejlesztése terén.

Tantárgyfelelős: Dr. Metzing Miklós egyetemi adjunktus
A tantárgy oktatója:

 • Dr. Metzing Miklós egyetemi adjunktus
 • Dr. Derzsy Béla egyetemi adjunktus
 • Gyulai Gergely egyetemi tanársegéd
 • Rezács Péter egyetemi tanársegéd

Edzői szak nappali tagozat

Témakörök:

 • A gimnasztika tárgya, története, gimnasztika alkalmazási területei.
 • A gimnasztika célja, feladatai, eszközrendszere, mozgás- és gyakorlatrendszere, gyakorlatok tartalma, szerkezete, alapfogalmak.
 • Erőkifejtési módok főcsoportjai, erősítő, nyújtó és ernyesztő hatások megjelenési formái és definíciói.
 • A gimnasztika gyakorlatok szaknyelve, rajzírása,
 • Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok, kéziszer gyakorlatok.
 • Gyakorlatok technikája, Izolációs gyakorlatok.
 • Motoros képességfejleszto gyakorlatok tervezésének alapismeretei.
 • Természetes és szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok variálásának és kombinálásának szempontjai
 • Gyakorlatelemzés, a gyakorlatok szervezetre kifejtett hatásai.
 • Variálás és kombinálás összefüggései a motoros képességek megalapozásával és fejlesztésével.
 • Szabad- és természetes gyakorlatvariációk és kombinációk térbeli-, idobeli-, dinamikai és terhelési összetevőkkel.
 • Sokoldalúan és speciálisan képzo szabad-, társas-, kéziszer-, egyéb szer- gyakorlatok mozgásanyaga és oktatás-módszertani kérdései.
 • Általános bemelegítés célja, mozgásanyaga, funkcionális szerkezeti felépítése, tervezési szempontjai, a speciális bemelegítéssel való összefüggései,
 • A bemelegítési terhelés tervezése, szabályozása, ellenőrzése és optimalizálása.
 • Szabadgyakorlat-lánc tervezési szempontjai zenére.
 • Zene kiválasztásának szempontjai, tempó meghatározása, gyakorlatlánc szerkezetének és domináns hatások tervezése.
 • Gyakorlatvezetési, oktatási gyakoroltatási módszerek és technikák.
 • Erőfejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával. Maximális erő (abszolút, relatív, dinamikus, statikus) gyorserő és erő-állóképesség fejlesztő gyakorlatok tervezési szempontjai, a terhelési összetevők meghatározása.
 • Egyénre szabott köredzés tervezésének szempontjai, mozgásanyaga, szervezési, levezetési feladatai.
 • Koordinációs képességek fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával. Statikus és dinamikus egyensúlyérzéket, ritmusérzéket, az erőadagolást szabályozó, a kinesztetikus differenciáló képességet, a tér-idő-test(rész)-szer koordinációját fejlesztő gyakorlatok fajtái, tervezési, összeállítási szempontjai, oktatási módszerei. Koordinációs képességek fejlődésének gyakorlati mérési módszerei.
 • Állóképesség fejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával
 • Aerob és anaerob állóképességet fejlesztő gyakorlatok mozgásanyaga, tervezésének és összeállításának szempontjai, vezetési módszerei.
 • A terhelés tervezése, ellenőrzésének és módjai, az állóképesség fejlődésének gyakorlati mérési módszerei.
 • Gyorsaságfejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával. Gyakorlatok tervezési szempontjai, mozgásanyaga, a terhelési összetevők meghatározása. Versenyszituációra épülő gyakoroltatás módszerei. A gyorsaság fejlődésének gyakorlati mérési módszerei
 • Ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával. A különböző stretching technikák alkalmazásának módszertana. Az ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlődésének mérési módszerei.

Humánkineziológia szak levelező tagozat

Témakörök:

 • A gimnasztika mozgásrendszere, gyakorlatrendszere.
 • A gimnasztika cél- feladat- és eszközrendszere, alkalmazási területei.
 • A gimnasztika mozgásrendszere, funkcionális és formális gyakorlatrendszere.
 • A gimnasztika terminológiája.
 • Az óra, edzés, foglalkozásvázlat készítéséhez szükséges gyakorlat-ábrázolás szabályai.
 • A gimnasztika gyakorlatok szervezetre kifejtett hatásai.
 • A gimnasztika gyakorlatokban megnyilvánuló erőkifejtési módok rendszere.
 • Gyakorlatok tervezése zenére,
 • Motoros képességfejlesztő gyakorlatok tervezésének alapismeretei.
 • A gimnasztika gyakorlatok elemzése, erősítő-, nyújtó- és ernyesztő hatások szempontjából.
 • Az alapformák, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok, gyakorlatsorok és természetes gyakorlatok variálásának, kombinálásának szempontjai,
 • az izmokra és keringési rendszerre kifejtett hatásváltoztatás (fokozás, csökkentés) módjai, a terhelés terjedelmével és intenzitásával, az energiaszolgáltató rendszerek edzésével, valamint a motoros képességek fejlesztésével való összefüggései.
 • Az általános bemelegítés célja, mozgásanyaga, funkcionális szerkezete, tervezésének szempontjai, a terhelés tervezése, szabályozása és ellenőrzése,
 • A bemelegítő gyakorlatok vezetésének módszerei,
 • Levezető, ernyesztő gyakorlatok jelentősége, célja, mozgásanyaga, vezetésének módszerei.

Humánkineziológiai szak nappali tagozat

Témakörök

 • A gimnasztika tárgya, története, gimnasztika alkalmazási területei.
 • A gimnasztika célja, feladatai, eszközrendszere, mozgás- és gyakorlatrendszere, gyakorlatok tartalma, szerkezete, alapfogalmak.
 • Erőkifejtési módok főcsoportjai, erősítő, nyújtó és ernyesztő hatások megjelenési formái és definíciói.
 • A gimnasztika gyakorlatok szaknyelve, rajzírása,
 • Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok, kéziszer gyakorlatok.
 • Gyakorlatok technikája, Izolációs gyakorlatok.
 • Motoros képességfejleszto gyakorlatok tervezésének alapismeretei.
 • Természetes és szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok variálásának és kombinálásának szempontjai.
 • Gyakorlatelemzés, a gyakorlatok szervezetre kifejtett hatásai.
 • Variálás és kombinálás összefüggései a motoros képességek megalapozásával és fejlesztésével.
 • Szabad- és természetes gyakorlatvariációk és kombinációk térbeli-, idobeli-, dinamikai és terhelési összetevőkkel.
 • Sokoldalúan és speciálisan képzo szabad-, társas-, kéziszer-, egyéb szer- gyakorlatok mozgásanyaga és oktatás-módszertani kérdései.

Rekreáció szak levelező tagozat

Témakörök:

 • A gimnasztika cél-, feladat- és eszközrendszere, alkalmazási területei
 • A gimnasztika mozgásrendszere, gyakorlatrendszere
 • A gimnasztika gyakorlatok szerkezete (térbeli, időbeli, dinamikai összetevők)
 • A gimnasztika gyakorlatok erősítő, nyújtóhatású és ernyesztő hatású alapformái, egyszerűsített izomtérkép.
 • A gimnasztika gyakorlatok terminológiája, statikus és dinamikus gyakorlatelemek szakkifejezései, gyakorlatok rajzírása
 • Alapformák és egyszerű kombinációk
 • Gimnasztika gyakorlatok variálásának és kombinálásának módszerei.
 • A bemelegítés jelentősége, célja, az általánosan bemelegítő gyakorlatsorozat összeállításának szempontjai, felépítése, mozgásanyaga a terhelés szabályozása.
 • Állóképesség fejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával
 • Ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával. Ízületi mozgékonyságot fejlesztő izomnyújtási technikák (PNF stretching).

Rekreáció szak levelező tagozat, másoddiplomás képzés nem testkulturális végzettségűek számára

Témakörök:

 • A gimnasztika cél-, feladat- és eszközrendszere, alkalmazási területei
 • A gimnasztika mozgásrendszere, gyakorlatrendszere
 • A gimnasztika gyakorlatok szerkezete (térbeli, időbeli, dinamikai összetevők)
 • A gimnasztika gyakorlatok erősítő, nyújtóhatású és ernyesztő hatású alapformái, egyszerűsített izomtérkép.
 • A gimnasztika gyakorlatok terminológiája, statikus és dinamikus gyakorlatelemek szakkifejezései, gyakorlatok rajzírása
 • Alapformák és egyszerű kombinációk
 • Gimnasztika gyakorlatok variálásának és kombinálásának módszerei.
 • A bemelegítés jelentősége, célja, az általánosan bemelegítő gyakorlatsorozat összeállításának szempontjai, felépítése, mozgásanyaga a terhelés szabályozása.
 • Állóképesség fejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával
 • Ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával. Ízületi mozgékonyságot fejlesztő izomnyújtási technikák (PNF stretching).

Rekreáció-menedzser szak levelező tagozat

Témakörök:

 • A gimnasztika cél-, feladat- és eszközrendszere, alkalmazási területei
 • A gimnasztika mozgásrendszere, gyakorlatrendszere
 • A gimnasztika gyakorlatok szerkezete (térbeli, időbeli, dinamikai összetevők)
 • A gimnasztika gyakorlatok erősítő, nyújtóhatású és ernyesztő hatású alapformái, egyszerűsített izomtérkép.
 • A gimnasztika gyakorlatok terminológiája, statikus és dinamikus gyakorlatelemek szakkifejezései, gyakorlatok rajzírása
 • Alapformák és egyszerű kombinációk
 • Gimnasztika gyakorlatok variálásának és kombinálásának módszerei.
 • A bemelegítés jelentősége, célja, az általánosan bemelegítő gyakorlatsorozat összeállításának szempontjai, felépítése, mozgásanyaga a terhelés szabályozása.
 • Állóképesség fejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával
 • Ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával. Ízületi mozgékonyságot fejlesztő izomnyújtási technikák (PNF stretching).

Szakedző-rekreáció szak nappali tagozat

Az oktatás célja, hogy a szakedzők és rekreátorok képesek legyenek:

 • Készség szinten használni és alkalmazni a gimnasztika szaknyelvét;
 • Alkalmazni a rajzírást;
 • Technikailag helyesen végrehajtani a gimnasztikai alapformákat;
 • Elemezni a gimnasztika szervezetre kifejtett hatását.

Témakörök

 • A gimnasztika története cél-, feladat- és eszközrendszere, alkalmazási területei
 • A gimnasztikai gyakorlatok rajzírása;
 • Mozgásrendszere, gyakorlatrendszere, a gyakorlatok szerkezete.
 • Szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok;
 • Eszközzel és eszköz nélkül végzett természetes gyakorlatok.
 • Motoros képességfejlesztő gyakorlatok tervezésének alapismeretei
 • Az alapformák és gyakorlatok izmokra kifejtett hatásváltoztatásának (fokozás, csökkentés) módjai, variálás, kombinálás szempontjai, a terhelés terjedelmével és intenzitásával való összefüggései.
 • Szabadgyakorlati alapformájú páros és társas valamint kéziszergyakorlatok (kézisúlyzó, tömöttlabda, ugrókötél, gumikötél, pad-, bordásfal, body-roll, létra, zsámoly, KTK, svédszekrény és egyéb szergyakorlatok).
 • A bemelegítés jelentősége, célja, az általánosan bemelegítő gyakorlatsorozat összeállításának szempontjai, szerkezeti felépítése, mozgásanyaga.
 • A bemelegítés terhelésének optimalizálása, bemelegítő gyakorlatok vezetési módszerei.
 • A gyakorlatok ismertetése és vezetése, különböző módozatai, gyakorlatvezetési technikák vizuális és verbális valamint vegyes módszerek alkalmazása.
 • Aerob és anaerob állóképességet fejlesztő gyakorlatok mozgásanyaga, tervezésének és összeállításának szempontjai, vezetési módszerei (folyamatos gyakorlatvezetési módszerek). Aerobic típusú gyakorlatlánc variációk.
 • Maximális erő (abszolút, relatív, dinamikus, statikus). Gyorserő és erő-állóképesség fejlesztő gyakorlatok tervezése, a terhelési összetevők meghatározása. (Köredzés).
 • Gyorsaságfejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával. Mozdulat-, helyzet- és helyváltoztató mozgásgyorsaság-fejlesztő gyakorlatok tervezési szempontjai, mozgásanyaga, a terhelési összetevők meghatározása.
 • Ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztő aktív, passzív, dinamikus és statikus (egyéni és társas) és kombinált gyakorlatok tervezési, összeállítási szempontjai, a terhelési összetevők meghatározása. A különböző stretching technikák alkalmazásának módszertana
 • Statikus és dinamikus egyensúlyérzéket, ritmusérzéket, az erőadagolást szabályozó, a kinesztetikus differenciáló képességet, a tér-idő-test(rész)-szer koordinációját fejlesztő gyakorlatok tervezési, összeállítási szempontjai, oktatási módszerei.

Szakedzői szak levelező tagozat

Témakörök:

 • Gimnasztika tárgya, cél-, feladat- és eszközrendszere, alkalmazási területei
 • A gimnasztika mozgásrendszere, gyakorlatrendszere.
 • A gimnasztika gyakorlatok szerkezete alapformái.
 • A gimnasztika gyakorlatokban megnyilvánuló erőkifejtési módok rendszere.
 • A gimnasztika gyakorlatok elemzése, szervezetre kifejtett hatásai.
 • A gimnasztika gyakorlatok a nagy izomcsoportokra kifejtett hatások szempontjából.
 • Az alapformák és gyakorlatok variálási, kombinálási szempontjai, a terheléssel való összefüggései.
 • A gimnasztika terminológiája, rajzírása.
 • Bemelegítés jelentősége, célja, az általános bemelegítő gyakorlatsorozat mozgásanyaga, tervezési szempontjai, a terhelés optimalizálása.
 • a gimnasztika elméleti és gyakorlati ismereteinek alkalmazására az edzői gyakorlatban;
 • a gimnasztika mozgásanyagának az edzéscélok szerinti kiválasztására, tervezésére, a korosztálynak felkészültségnek és a sportági követelményeknek megfelelő alkalmazására a versenysportban, különös tekintettel a bemelegítésre, a kondicionális- és koordinációs képességek, valamint az ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztésére;
 • Erőfejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával.Fejlesztő programok összeállításának szempontjai, vezetési módszerei.
 • Állóképesség fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával. Fejlesztő programok tervezésének, összeállításának szempontjai, vezetési módszerei.
 • Gyorsaság fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával.
 • Izületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával. Stretching technikák. /P.N.F.; Sretch-relax/ gyakorlatai, alkalmazásuk és vezetésük módszertana.
 • Koordinációs képességek fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával. Fejlesztő gyakorlat programok tervezésének, összeállításának és vezetésének módszertana.
 • Sportágspecifikus célgimnasztika gyakorlatok tervezési szempontjai.
 • Gyakorlatok vezetési, gyakoroltatási, oktatási módszerei.

Szakedzői végzettségre épülő testnevelő tanári szak levelező tagozat

Témakörök:

 • A gimnasztika mozgásrendszere, gyakorlatrendszere.
 • Motoros képességfejlesztő gyakorlatok alapjai, tervezésének alapismeretei.
 • A gimnasztikagyakorlatok szervezetre kifejtett hatásai
 • A gimnasztikagyakorlatokban megnyilvánuló erőkifejtési módok rendszere.
 • Gyakorlatik elemzése az erősítő, nyújtó és ernyesztő hatások szempontjából.
 • Gimnasztika gyakorlatok variálása, kombinálása a terhelés terjedelmével és intenzitásával való összefüggései.
 • Gyakorlat-oktatási, vezetési módszerek.
 • Általános bemelegítés tervezési összeállítási szempontjai, a bemelegítés terhelés ellenőrzése, szabályozása, bemelegítő gyakorlatok vezetési technikája, módszerei.
 • Levezető, ernyesztő gyakorlatok jelentősége, célja, mozgásanyaga, vezetésének módszerei.
 • Ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával. A különböző stretchingtechnikák alkalmazásának módszertana. Az ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlődésének mérési módszerei.
 • Erőfejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával.
 • Aerób, és anaerób állóképesség fejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával.
 • Koordinációs képességek fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával.
 • Sportágspecifikus célgimnasztika-gyakorlatok tervezési és összeállítási szempontjai.
 • Gyakorlatvezetési módszerek alkalmazása a bemelegítésben.

részletes hallgatói tájékoztató

Tanári szak nappali tagozat

Témakörök:

 • A gimnasztika tárgya, története, gimnasztika alkalmazási területei.
 • A gimnasztika célja, feladatai, eszközrendszere, mozgás- és gyakorlatrendszere, gyakorlatok tartalma, szerkezete, alapfogalmak.
 • Erőkifejtési módok főcsoportjai, erősítő, nyújtó és ernyesztő hatások megjelenési formái és definíciói.
 • A gimnasztika gyakorlatok szaknyelve, rajzírása,
 • Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok, kéziszer gyakorlatok.
 • Gyakorlatok technikája, Izolációs gyakorlatok.
 • Motoros képességfejleszto gyakorlatok tervezésének alapismeretei
 • Természetes és szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok variálásának és kombinálásának szempontjai.
 • Gyakorlatelemzés, a gyakorlatok szervezetre kifejtett hatásai.
 • Variálás és kombinálás összefüggései a motoros képességek megalapozásával és fejlesztésével.
 • Szabad- és természetes gyakorlatvariációk és kombinációk térbeli-, idobeli-, dinamikai és terhelési összetevőkkel.
 • Sokoldalúan és speciálisan képzo szabad-, társas-, kéziszer-, egyéb szer- gyakorlatok mozgásanyaga és oktatás-módszertani kérdései.
 • Általános bemelegítés célja, mozgásanyaga, funkcionális szerkezeti felépítése, tervezési szempontjai, a speciális bemelegítéssel való összefüggései,
 • A bemelegítési terhelés tervezése, szabályozása, ellenőrzése és optimalizálása.
 • Szabadgyakorlat-lánc tervezési szempontjai zenére.
 • Zene kiválasztásának szempontjai, tempó meghatározása, gyakorlatlánc szerkezetének és domináns hatások tervezése.
 • Gyakorlatvezetési, oktatási gyakoroltatási módszerek és technikák.
 • Erőfejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával. Maximális erő (abszolút, relatív, dinamikus, statikus) gyorserő és erő-állóképesség fejlesztő gyakorlatok tervezési szempontjai, a terhelési összetevők meghatározása.
 • Egyénre szabott köredzés tervezésének szempontjai, mozgásanyaga, szervezési, levezetési feladatai.
 • Koordinációs képességek fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával. Statikus és dinamikus egyensúlyérzéket, ritmusérzéket, az erőadagolást szabályozó, a kinesztetikus differenciáló képességet, a tér-idő-test(rész)-szer koordinációját fejlesztő gyakorlatok fajtái, tervezési, összeállítási szempontjai, oktatási módszerei. Koordinációs képességek fejlődésének gyakorlati mérési módszerei.
 • Állóképesség fejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával
 • Aerob és anaerob állóképességet fejlesztő gyakorlatok mozgásanyaga, tervezésének és összeállításának szempontjai, vezetési módszerei.
 • A terhelés tervezése, ellenőrzésének és módjai, az állóképesség fejlődésének gyakorlati mérési módszerei.
 • Gyorsaságfejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával. Gyakorlatok tervezési szempontjai, mozgásanyaga, a terhelési összetevők meghatározása. Versenyszituációra épülő gyakoroltatás módszerei. A gyorsaság fejlődésének gyakorlati mérési módszerei
 • Ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával. A különböző stretching technikák alkalmazásának módszertana. Az ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlődésének mérési módszerei.

Testnevelő tanár szak kiegészítő (levelező) tagozat

A gimnasztika tantárgy oktatásának célja a főiskolai szintű testnevelő tanári, az edzői, a rekreáció és a kineziológia végzettséggel rendelkező hallgatókat megismertetni a gimnasztikában rejlő testkulturális értékekkel, és hozzájárulni a testnevelők, edzők, rekreátorok, kineziológusok kiegészítő képzéséhez.

Témakörök:

 • A gimnasztika funkcionális mozgásrendszere, gyakorlatrendszere
 • A gimnasztika gyakorlatok szerkezeti összetevői, mint a gyakorlatelemzés és gyakorlatvariálás eszközei.
 • A gimnasztika gyakorlatokban megnyilvánuló statikus és dinamikus erőkifejtési (legyőző, fékező) erőkifejtési módok rendszere.
 • Gimnasztika gyakorlatok izomrendszerre, izületi idegrendszerre, keringési és energiaszolgáltató rendszerre kifejtett hatásai.
 • Gyakorlatok elemzése izomcsoportokra kifejtett lokális hatás, összhatás, és domináns hatások megállapítása szempontjából.
 • Az alapformák, gyakorlatok, gyakorlat sorozatok variálásának, kombinálásának módozatai.
 • Különböző tartalmú és célú gyakorlat-láncok tervezési szempontjai zenére.
 • A bemelegítés jelentősége, célja, az általánosan bemelegítő gyakorlatsorozat összeállításának szempontjai, szerkezeti felépítése, mozgásanyaga. A bemelegítésben alkalmazott terhelés optimalizálása. A bemelegítés tervezés és alkalmazása különböző korosztályok számára.
 • A gimnasztika gyakorlatok oktatási, vezetési módszerei, gyakorlatvezetési technikák. Módszerkiválasztás szempontjai, szerepe a terhelés szabályozásában
 • Állóképesség fejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával
 • Aerob és anaerob állóképességet fejlesztő gyakorlatok mozgásanyaga, tervezésének és összeállításának szempontjai, vezetési módszerei (folyamatos gyakorlatvezetési módszerek).
 • Terhelési zónák megállapítása, a terhelés ellenőrzésének és önellenőrzésének módjai, az állóképesség fejlődésének gyakorlati mérési módszerei.
 • Erőfejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával,
 • A terhelési összetevők meghatározása. Csoportra és egyénre szabott köredzés tervezésének szempontjai, mozgásanyaga, szervezési, levezetési feladatai.
 • Gyorsaságfejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával. Mozdulat-, helyzet- és helyváltoztató mozgásgyorsaság-fejlesztő gyakorlatok tervezési szempontjai, mozgásanyaga, a terhelési összetevők meghatározása. Versenyszituációra épülő gyakoroltatás módszerei. A gyorsaság fejlődésének gyakorlati mérési módszerei
 • Ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával. Ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztő aktív, passzív, dinamikus, statikus (egyéni és társas) és kombinált (PNF) stretching gyakorlatok tervezési, összeállítási szempontjai, a terhelési összetevők meghatározása. A különböző stretching technikák alkalmazásának módszertana. Az ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlődésének mérési módszerei.
 • Koordinációs képességek fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával. Statikus és dinamikus egyensúlyérzéket, ritmusérzéket, az erőadagolást szabályozó, a kinesztetikus differenciáló képességet, a tér-, idő-, test(rész)-, szer koordinációját fejlesztő gyakorlatok tervezési, összeállítási szempontjai, oktatási módszerei. Koordinációs képességek fejlődésének gyakorlati mérési módszerei.
 • Levezető, ernyesztő gyakorlatok jelentősége, célja, mozgásanyaga, vezetési módszerei.

Testnevelő-edző, levelező tagozat

részletes hallgatói tájékoztató

Kondicionálás

Tantárgyfelelős: Dr. Metzing Miklós egyetemi adjunktus
A tantárgy oktatója: Dr. Metzing Miklós egyetemi adjunktus

Sportmenedzser szak levelező tagozat

Témakörök:

 • A motoros aktivitás pozitív, az inaktivitás negatív hatásai. Kondicionális képességek és a tökéletes közérzet. A motoros képességfejlesztő gyakorlatok rendszere. Kondicionális képességeket fejlesztő programok összeállításához és végrehajtásához szükséges alapismeretek.
 • A bemelegítés gyakorlatanyaga, tervezési végrehajtási szempontjai.
 • A kondicionáló programok fajtái, felépítése. A testgyakorlatok szív- és keringési rendszerre, aktív és passzív mozgatórendszerre kifejtett hatásai.
 • Keringést fokozó mozgások, keringési állóképességet fejlesztő gyakorlatok, aerob gyakorlatok, erősítő hatású mozgások, erőfejlesztő gyakorlatok, nyújtó hatású gyakorlatok, ízületi mozgékonyságot és hajlékonyságot fejlesztő gyakorlatok, ernyesztő hatású mozgások, levezető, regenerálódást elősegítő gyakorlatok.
 • A bemelegítés célja, bemelegítő gyakorlatsorozat szerkezeti felépítése, mozgásanyaga. Egyéni bemelegítés a különböző kondicionális programokhoz.
 • Ízületi mozgékonyság, hajlékonyság megőrzése, fokozása. Különböző stretching technikák alkalmazásának módszertani kérdései. (Javasolt és nem javasolt módszerek.)
 • A nagy izomcsoportok erejét fejlesztő gyakorlatok. Erősítő módszerek az egészségmegőrző programokban.

Műkorcsolya

A tantárgy által megismerkedhetnek a hallgatók a sportág történetével, szabályainak változásaival, a sportági mozgásanyag elméletével, gyakorlati oktatásával, valamint a kiegészítő edzések sportági alkalmazásával. A sportágra jellemző fizikai képességek fejlesztésével megismerik a sportág edzésrendszerét, edzésmódszertanát, edzéstervezést. A műkorcsolya értékelési rendjében történt változásokat.

Tantárgyvezető: Dr. Bartháné Jurek Eszter
Tantárgy oktatója: Dr. Bartháné Jurek Eszter

Szakedzői szak, sportági szakképzés

Témakörök:

Elméleti:

 • A sport története, hazai és nemzetközi úttörők szerepe. Az első világversenyek.
 • A sportág szabályainak változása és hatása a sportági technika fejlődése.
 • Kiválasztás. Sportági alkalmasság. Szakosodás.
 • A gimnasztika szerepe az oktatás kezdeti szakaszában.
 • Speciális sportági képesség fejlesztési módszerek.
 • A mozgástanulás szakaszai jégen.
 • Iskolagyakorlatok szerepe a szabadkorcsolya oktatásában.
 • Technikai elemek elméleti oktatása.
 • A sportágelemek biomechanikája.
 • Edzésterv készítés és értékelés.
 • Vizsgálatok módszerei, eredményei. Tesztek.
 • Tanfolyam szervezése. Kezdők oktatása.

Gyakorlati:

 • Technikai elemek gyakorlati oktatása.
 • Műkorcsolyázók fizikai képességeinek fejlesztése.
 • Speciális sportági képesség fejlesztési módszerek.
 • Kiegészítő edzések szerepe a felkészítésben.
 • Koreográfia készítése

Szakedzői szak, sportági szakképzés, edzésvezetési gyakorlat

Témakörök:

 • Motoros képességfejlesztés gyakorlatban
 • Technikai felkészítés (technikai végrehajtás, előkészítés, oktatásmódszertan, segítségadás)
 • Technikai képzés, oktatásmódszertan, segítségadás:
 • Mozgásképzés (klasszikus balett, jazz-balett stb.), gyakorlatszerkesztés
 • Forgások, lépések, improvizáció
 • Szimpla ugrások tanítása, a ráfutó és érkező ívek gyakorlása.
 • Segítségnyújtás a duplaugrásokhoz és légpörgéshez.
 • Rávezető gyakorlatok és segédeszközök használata a centírozott fordulatok tanításához ill. a beugrós fordulatok kialakításához
 • Koreográfia összeállítás
 • Adott csoport felkészítés tervéből részfeladatok megtanítása.

Sportakrobatika

A tantárgy felvételével a hallgatók megismerhetik a sportakrobatika történetét, mozgásanyagának rendszerét, biomechanikáját, edzéselméletét, a statikus és dinamikus gyakorlatok technikáját, oktatását, a versenyprogramok és a felkészítés tervezését, a versenyzés kérdéseit, a sportakrobatika szaknyelvét, rajzírását, versenyszabályzatát, oktatásmódszertanát és a sportakrobatikához tartozó egyéb specifikus feladatok megoldását.

Tantárgyvezető: Aradiné Deák Katalin
Tantárgy oktatója: Aradiné Deák Katalin

Szakedzői szak levelező tagozat, sportági szakképzés

Az oktatás célja a sportakrobatika sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik:

 • széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport szintjéig;
 • hivatástudattal rendelkezve, felelősséget éreznek tanítványaik testi épségért és személyiségük fejlődésért;
 • ismerik a fejlődő gyermek és a felnőtt emberi szervezet struktúráját és működésének alapvető törvényeit;
 • ismerik a személyiség alakulásában és alakításában közrejátszó pszichológiai és pedagógiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit;
 • rendelkeznek olyan pszichomotoros képességekkel, készségekkel és mozgásismeretekkel, amelyek lehetővé teszik a megszerzett tudás alkotó és eredményes alkalmazását.
 • Ismerje a gimnasztika, ritmikus sportgimnasztika, balett és jazz-balett sportakrobatikában felhasználható mozgásformáit, oktatási módszereit, és legyen képes azok alkalmazására az edzéstevékenysége során.
 • Ismerje a sportakrobatika elemek tanulásához, gyakorlásához szükséges “segítségadás” különböző módozatait és készség szinten alkalmazza azokat.
 • Legyen képes elemkapcsolatok, kombinációk, gyakorlatok, illetve oktatásukhoz szükséges “előkészítő” mozgásfeladatok tervezésére.
 • Ismerje az egyes korcsoportok, minősítési osztályok követelményeit.
 • Ismerje a sportakrobatika szabályait, illetve a versenyrendezéssel és lebonyolítással kapcsolatos tudnivalókat.

Témakörök:

Elméleti ismeretek:

 • A sportakrobatika hazai és nemzetközi története.
 • A sportág mozgásanyagának rendszere.
 • A sportakrobatika biomechanikája.
 • A sportakrobatika edzéselmélete
 • kiválasztás és szűrés
 • speciális motoros képességfejlesztés,
 • technikai képzés,
 • felkészítés tervezése,
 • versenyzés, és versenyeztetés stratégiája
 • terhelés tervezése és mérése
 • A sportakrobatika szaknyelve és rajzírása.
 • A sportakrobatika értékelési előírásai.
 • Zeneelméleti ismeretek.

Gyakorlati képzés:

 • Motoros képességfejlesztés.
 • Technikai felkészítés (végrehajtás módja, oktatásmódszertan, segítségadás.
 • Felkészítés tervezésre, edzéstervek készítése.
 • “Mozgásképzés” (klasszikus balett, RSG, jazz-balett stb.), gyakorlatszerkesztés, koreográfia készítés.
 • Edzés- és versenylátogatás.
 • Edzéstervezés

Szakedzői szak, sportági szakképzés, edzésvezetési gyakorlat

Témakörök:

 • Motoros képességfejlesztés gyakorlatban
 • Technikai felkészítés (technikai végrehajtás, előkészítés, oktatásmódszertan, segítségadás)
 • Technikai képzés, oktatásmódszertan, segítségadás:
 • Talaj akrobatika, talaj koreográfia
 • Statikus és dinamikus erő és egyensúlyelemek elemek
 • Dobások
 • Emelések
 • Adott csoport felkészítési tervéből edzésvezetési gyakorlat
 • “Mozgásképzés” (klasszikus balett, RSG, jazz-balett stb.), gyakorlatszerkesztés

Torna

A tantárgy a női, illetve a férfi hallgatóknak külön és együttesen nyújt lehetőséget a női, illetve férfi szertornaelemek technikájának, oktatásának, a segítségnyújtásnak és a kiegészítő képességfejlesztő gyakorlatainak megismerésére ill. a gyakorlatban történő alkalmazására. A hallgató áttekintést kapnak a torna történetének, a versenyszabályainak ismeretéből. Megismerik az iskoláskor előtti ill. a diáksportköri tornafoglalkozások szervezésének, levezetésének technikáját.

Tantárgyfelelős: Dr. Hamza István egyetemi docens, Kalmár Zsuzsa egyetemi tanársegéd
A tantárgy oktatói:

 • Dr. Hamza István egyetemi docens
 • Dr. Karácsony István egyetemi docens
 • Dr. Vigh László egyetemi adjunktus
 • Dr. Derzsy Béla egyetemi adjunktus
 • Gyulai Gergely egyetemi tanársegéd
 • Rezács Péter egyetemi tanársegéd
 • Kalmár Zsuzsa egyetemi tanársegéd
 • Machalikné dr. Hlavács Irén egyetemi adjunktus
 • Dr. Hamar Pál egyetemi docens

Sportmenedzser szak levelező tagozat

Az oktatás célja a torna, mint az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés egyik eszközének bemutatása.

Témakörök:

 • Eseményszervezés, versenyrendezés,
 • Az iskolai versenyrendszer
 • A MATSZ felépítése
 • Versenynaptár
 • Tornashow szervezés

Szakedzői szak, sportági szakképzés

Elméleti ismeretek:

 • A hazai és nemzetközi torna története és a fejlődési tendenciák
 • A biomechanikai törvényszerűségek érvényesülése a torna elemek technikai végrehajtása során.
 • Kiválasztás és szűrés általános szabályai és magyarországi lehetőségei
 • Speciális motoros képességfejlesztés (kondicionális, koordinációs, izületi mozgékonyság) a női és férfi tornában
 • Technikai képzés, oktatásmódszertan, segítségadás:
 • Talaj akrobatika, talaj koreográfia, lóugrás (férfi és női szerek és specialitások)
 • Lólengés, gyűrű, korlát, nyújtó (férfi szerek)
 • Felemáskorlát, gerenda (női szerek)
 • Kiegészítő szerek (pl. gumiasztal) alkalmazása a torna sportágban
 • A felkészítés tervezése, felkészítési időszakok,
 • Edzésterhelés különböző életkorokban, az edzésterhelés mérése
 • Felkészítés a versenyekre, a versenyzés, a versenyzés problémái
 • A tornaedzés és versenyzés pedagógiai, pszichológiai és szociológiai kérdései
 • Torna versenyszabályok ismerete, alkalmazása. Az edző és a versenybíró egymáshoz való viszonya. A bírói etika szabályai.
 • Torna szaknyelv és rajzírás szabályai és alkalmazása
 • Zenei alapismeretek. A zene felhasználása az edzéseken (bemelegítés, koreogrráfia)

Gyakorlati képzés:

 • Motoros képességfejlesztés gyakorlatban
 • Technikai felkészítés (technikai végrehajtás, előkészítés, oktatásmódszertan, segítségadás)
 • Adott korosztályos csoport felkészítési tervének elkészítése.
 • Éves edzéstervek készítése
 • “Mozgásképzés” (klasszikus balett, RSG, jazz-balett stb.), gyakorlatszerkesztés
 • Video filmek elkészítése
 • Edzés és versenylátogatás. Edzésvezetés.

Szakedzői szak, sportági szakképzés, edzésvezetési gyakorlat

Az oktatás célja a torna sportágban általános alapműveltséggel, sajátos sportági ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek képzése:

 • széles körű szakmai és általános műveltségük birtokában eredményes sportedzői tevékenység végzésére alkalmasak a kezdő szinttől az élsport szintjéig;
 • hivatástudattal rendelkezve, felelősséget éreznek tanítványaik testi épségért és személyiségük fejlődésért;
 • ismerik a fejlődő gyermek és a felnőtt emberi szervezet struktúráját és működésének alapvető törvényeit;
 • ismerik a személyiség alakulásában és alakításában közrejátszó pszichológiai és pedagógiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit;
 • rendelkeznek olyan pszichomotoros képességekkel, készségekkel és mozgásismeretekkel, amelyek lehetővé teszik a megszerzett tudás alkotó és eredményes alkalmazását.

Témakörök:

 • Motoros képességfejlesztés gyakorlatban
 • Technikai felkészítés (technikai végrehajtás, előkészítés, oktatásmódszertan, segítségadás)
 • Technikai képzés, oktatásmódszertan, segítségadás:
 • Talaj akrobatika, talaj koreográfia, lóugrás (férfi és női szerek és specialitások)
 • Lólengés, gyűrű, korlát, nyújtó (férfi szerek)
 • Felemáskorlát, gerenda (női szerek)
 • Adott csoport felkészítés tervéből részfeladatok megtanítása.
 • “Mozgásképzés” (klasszikus balett, RSG, jazz-balett stb.), gyakorlatszerkesztés

Szakedzői szak, sportszakmai gyakorlat

Elméleti ismeretek:

 • A hazai és nemzetközi torna története és a fejlődési tendenciák
 • A biomechanikai törvényszerűségek érvényesülése a torna elemek technikai végrehajtása során.
 • Kiválasztás és szűrés általános szabályai és magyarországi lehetőségei
 • Speciális motoros képességfejlesztés (kondicionális, koordinációs, izületi mozgékonyság) a női és férfi tornában
 • Technikai képzés, oktatásmódszertan, segítségadás:
 • Talaj akrobatika, talaj koreográfia, lóugrás (férfi és női szerek és specialitások)
 • Lólengés, gyűrű, korlát, nyújtó (férfi szerek)
 • Felemáskorlát, gerenda (női szerek)
 • Kiegészítő szerek (pl. gumiasztal) alkalmazása a torna sportágban
 • A felkészítés tervezése, felkészítési időszakok,
 • Edzésterhelés különböző életkorokban, az edzésterhelés mérése
 • Felkészítés a versenyekre, a versenyzés, a versenyzés problémái
 • A tornaedzés és versenyzés pedagógiai, pszichológiai és szociológiai kérdései
 • Torna versenyszabályok ismerete, alkalmazása. Az edző és a versenybíró egymáshoz való viszonya. A bírói etika szabályai.
 • Torna szaknyelv és rajzírás szabályai és alkalmazása
 • Zenei alapismeretek. A zene felhasználása az edzéseken (bemelegítés, koreogrráfia)

Gyakorlati képzés:

 • Motoros képességfejlesztés gyakorlatban
 • Technikai felkészítés (technikai végrehajtás, előkészítés, oktatásmódszertan, segítségadás)
 • Adott korosztályos csoport felkészítési tervének elkészítése.
 • Éves edzéstervek készítése
 • “Mozgásképzés” (klasszikus balett, RSG, jazz-balett stb.), gyakorlatszerkesztés
 • Video filmek elkészítése
 • Edzés és versenylátogatás. Edzésvezetés.

Szakedzői végzettségre épülő testnevelő tanár szak levelező tagozat

Az oktatás célja a női torna tantárgy oktatási tartalmával képzési és követelményrendszerével olyan felkészültség biztosítása, amely képessé teszi a jelöltet

 • különböző iskolatípusokban a torna mozgásanyag oktatására – annak fejlesztő hatásai érvényesítésére
 • a torna mozgásanyagnak az iskolai nevelési rendszerbe való integrálása

Témakörök:

 • Torna szaknyelvi ismeretek
 • Nemzetközi és hazai tornatörténet
 • Alapfokú oktatási intézmények tantervi torna mozgásanyagának szakmódszertani és testneveléselméleti ismeretei
 • A tornaversenyek szervezésével, rendezésével lebonyolításával kapcsolatos alapismeretek
 • A torna versenyszabályai, bíráskodás szabályai
 • Középfokú oktatási intézmények tantervi torna mozgásanyagának szakmódszertani és testneveléselméleti ismeretei

Testnevelő tanár szak kiegészítő (levelező) tagozat

Az oktatás célja a tantárgy oktatási tartalmával, képzési és követelményrendszerével olyan felkészültség biztosítása, amely képessé teszi a tanárjelölteket a magas szintű oktatásra a 3-7 éves korosztálynál.

Témakörök:

 • Az iskoláskor előtti testnevelés története.
 • A tanítás és tanulás módszertani alapelvei.
 • A tanult mozgásformák végrehajtási módjának és oktatási módszerének, változatos használata, valamint az órák szervezésének és tervezésének ismerete.
 • Játékelméletek
 • A tanulási zavarok megelőzése
 • A vesztibulum edzése
 • Az órák tervezése, szervezése

Testnevelő tanári szak nappali tagozat

Az oktatás célja az iskolai torna mozgásanyagának oktatásmódszertanának átadása. A nemzetközi és hazai torna történetének ismertetése. Az iskolai tornaversenyek lebonyolításához szükséges ismeretek oktatása.

Témakörök:

 • A nemzetközi és hazai torna történet.
 • Tartásos és mozgásos elemek szakkifejezései.
 • A tornaversenyek rendezésének szabályai
 • A tanítás, tanulás, testnevelés-elméleti és módszertani kérdései
 • A tanult elemek oktatásmódszertana
Utolsó módosítás: 2023. január 31. 5:46
nyomtatás

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!