Jelentkezés a hallgatói komplex vizsgára

A doktori képzés során, a 4. félévben a hallgatóknak nyilvános komplex vizsgát kell tenniük.

Jelentkezés a hallgatói komplex vizsgára

A komplex vizsga két részből áll:

  1. a tudományos előrehaladásról való beszámolásból: szakirodalmi áttekintés, belehelyezve a saját kutatási témát. A szakirodalmi áttekintéshez mellékelni szükséges a kutatási téma elméleti keretét, hipotéziseit, a vizsgálat módszereit és a várt eredményeket; 
  2. elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág, szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot: egy, a vizsgát megelőző tíz évben megjelent tudományos közlemény feldolgozása angol nyelven. 

Jelentkezési felhívás >>>

Jelentkezési lap >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!