Sport mentáltréner mesterképzési szak

Képzés neve (angol): Sport mentáltréner mesterképzési szak (sport mental training master programme)

Szakképzettség neve (angol): okleveles sport mentáltréner ( sport mental trainer)

Képzés nyelve: magyar

Képzés helye: Budapest

Képzés hossza: 4 félév

Kreditszáma: 120 kredit

Munkarend: nappali és levelező

Finanszírozási forma: támogatott és önköltséges

Önköltség féléves összege: 450 000 Ft

Szakfelelős: Dr. habil. Lénárt Ágota

Célmeghatározás (szakról röviden):

A képzés célja olyan sport mentáltrénerek képzése, akik képesek az egészséges felnőttek és gyermekek mentális képességeinek fejlesztésére, valamint a testi-lelki egészség megőrzésének támogatására a fizikai aktivitás és lelki működések összefüggéseinek ismeretében, felkészültek a sport mentális feladatok megtervezésére, ellátására és értékelésére, továbbá arra, hogy iskolai vagy sportszervezet szinten érzékenyítsék a sportkörnyezet résztvevőit és tovább növeljék a sportvezetők, edzők, szülők és az ifjúság tudatosságát a fizikai aktivitás és a lelki működések valódi teljesítménynövelő és harmonizáló hatásai felé, továbbá akik a felnőtt- és utánpótlás korú élversenyzők és rekreációs szintű sportolók számára az edzés-, és versenyfelkészítő munkába olyan alap sportpszichológiai tudást vezetnek be, amely hozzásegíti őket sportbéli magatartásuk megértéséhez és fejlesztéséhez. 

Idegen szaknyelvi követelmények:

Tantárgyba épített szaknyelvi ismeretközvetítés, egy féléven át: Sportpszichológia (1. félév), kollokvium

Szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat 240 óra a felsőoktatási intézménnyel együttműködési szerződésben álló intézményekben, szervezetekben (sportegyesületek, sportklub, sportiskola, szövetség, akadémia, iskola, gyakorlóiskola).

Felvételi követelmények:

A felvételi követelményekkel kapcsolatos információ itt található!

Mintatanterv >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!