Tag szeretnék lenni!

A könyvtárba beiratkozhatnak:

 • a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok, akik személyi igazolvánnyal rendelkeznek,
 • az egyetem hallgatói és foglalkoztatottjai.

A beiratkozásért a könyvtár díjat szed. A beiratkozás személyesen vagy online formában, a regisztrációs nyilatkozat kitöltésével történik a könyvtár elektronikus rendszerében.

Az olvasótól kért és rögzített adatokat a könyvtár az adatvédelmi törvények előírásait betartva kezeli. A beiratkozás során a könyvtáros tájékoztatja az olvasót azokról a fontosabb tudnivalókról, amelyeket a Könyvtári és Levéltári Szabályzat tartalmaz. Kérésre az olvasó rendelkezésére bocsátja ezt, illetve az adatkezelési tájékoztatót.

A regisztrációval az olvasó a könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezően elfogadja. Az olvasó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni. Beiratkozáskor az olvasó a könyvtári tagság igazolására olvasójegyet kap, amely más személyre nem ruházható át.

Beiratkozási díjak, térítések és térítéses szolgáltatások

Olvasójegy kategória

beiratkozási díj

érvényességi idő

beiratkozáshoz szükséges okmány

TF hallgató

térítésmentes

tanév

személyi igazolvány v. jogosítvány v. útlevél, lakcímkártya, diákigazolvány

TF foglalkoztatott

térítésmentes

jogviszony fennállásáig

egyetemi beléptető kártya, megbízási szerződés vagy munkáltatói igazolás

Egyéb térítésmentes felhasználó (a 18. §
(3) bekezdése szerint)

térítésmentes

1 év

személyi igazolvány v. jogosítvány, lakcímkártya, kedvezményre jogosító irat v. okmány

Más felsőoktatási intézmény hallgatója

3000 ft.

1 év

személyi igazolvány v. jogosítvány v. útlevél, lakcímkártya, hallgatói jogviszonyt igazoló irat (diákigazolvány)

Külső felhasználó (Bármely, 18. életévét betöltött magyar állampolgár)

5000 ft.

1 év

személyi igazolvány v. jogosítvány v. útlevél, lakcímkártya

Kedvezményes felhasználó

3000 ft.

1 év

személyi igazolvány v. jogosítvány v. útlevél, lakcímkártya, kedvezményre jogosító irat v. okmány

Napijegy

1000 ft.

1 nap

személyi igazolvány


Térítésmentesen iratkozhatnak be:

 • a) az egyetem érvényes diákigazolvánnyal és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói,
 • b) az egyetemmel munkaviszonyban álló oktatók és egyéb foglalkoztatottak, valamint az egyetemen megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott oktatók,
 • c) a 70 éven felüliek,
 • d) a könyvtári, levéltári, múzeumi dolgozók,
 • e) a pedagógusok,
 • f) a 67%-osan vagy annál súlyosabban rokkant hallás- és látássérültek, mozgáskorlátozottak,
 • g) az egyetemen egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkező oktatók.

Kedvezményes beiratkozási díjat fizetnek:

 • a) az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők (más magyar felsőoktatási intézmény hallgatói),
 • b) a 70 év alatti nyugdíjasok,
 • c) a regisztrált munkanélküliek,
 • d) a gyermekgondozási segélyben részesülők,
 • e) az egyetem alumni-tagjai.

A könyvtári használat szabályai

Kategória

Egyidejűleg kölcsönzésbe vehető könyvek száma

Kölcsönzési idő

Egyetemi tanagyag, jegyzet kölcsönzése

Hosszabbítás

Előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés

TF hallgató

7 db

2 vagy 4 hét

igen

négyszer

igen

TF foglalkoztatott

15 db

6 hónap

igen

négyszer

igen

Egyéb felsőoktatási intézmény hallgatója

5 db

4 hét

nem

kétszer

igen

Külső beiratkozó

5 db

4 hét

nem

kétszer

igen

Kedvezményes beiratkozó

5 db

4 hét

nem

kétszer

igen

Térítésmentes beiratkozó

5 db

4 hét

nem

kétszer

igen

Napijegyes felhasználó

-

-

-

-

-


Egyéb díjak

 • Késedelmi díj 2 vagy 4 hétre szóló kölcsönzés esetén: 50 ft/nap/dokumentum
 • Késedelmi díj rendkívüli kölcsönzés esetén500 ft/nap/dokumentum
 • Elveszett olvasójegy pótlása500 forint
 • Elveszett könyv pótlásaelvesztés időpontjában érvényes beszerzési érték
 • Reprográfiai szolgáltatás (fénymásolás, nyomtatás)
  • A/4, fekete-fehér szöveges: 50 forint
  • A/4, fekete-fehér képes: 150 forint
  • A/4, színes szöveges 150 forint
  • A/4, színes képes 300 forint
  • A/3, fekete-fehér szöveges 100 forint
  • A/3, fekete-fehér képes 300 forint
  • A/3, színes szöveges 300 forint
  • A/3, színes képes 500 forint
  • A szkennelés ingyenes
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!