MSc Sportmenedzser

A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett sportmenedzserek rendelkeznek a sporttudományi és gazdaságtudományi elméletek, fejlődési jellegzetességek és összefüggések teljes körű ismeretével a releváns társadalmi, gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, illetve a gazdaság ágazati szerkezetére, komplex rendszerére vonatkozóan.
 • Részletesen ismerik a professzionális sport üzleti hátterét, a különböző típusú sportszervezetek struktúráját, működését, irányításának kihívásait, a szponzorálással és sportmarketinggel kapcsolatos folyamatokat, valamint a sportfejlesztési stratégiákat.
 • Elsajátítják a sportvezetői feladatok ellátásához nélkülözhetetlen kommunikációs stratégiákat sportdiplomáciai és jogi ismereteket.

A szakról bővebben: képzési program (szerkesztés alatt)

Felvételi követelmények

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

 • szóbeli és írásbeli felvételi vizsga,
 • az oklevél minősítése,
 • többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény)

Felvételi vizsga: témakörök

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • a sportszervező alapképzési szak
 • a sport- és rekreációszervezés alapképzési szak
 • sportszervező szakiránya,
 • továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű sportmenedzser, testnevelés-sportszervezés alapképzési szak.

Sikeres felvételi után kreditpótlás szükséges az alábbi szakokon:

sporttudomány képzési területről

 • testnevelő-edző
 • edző
 • rekreációszervezés és egészségfejlesztés
 • sport- és rekreáció szervezés alapképzési szak rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakiránya

gazdaságtudományok képzési területről

 • közszolgálati alapképzési szak
 • gazdaságelemzés alapképzési szak
 • alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak
 • emberi erőforrások alapképzési szak
 • gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
 • kereskedelem és marketing alapképzési szak
 • a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
 • a turizmus-vendéglátás alapképzési szak
 • a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakedző és rekreáció szak

Minden más képzés esetében a jelentkező előzetes kreditelismerési kérelmére, a Kreditátviteli Bizottság megvizsgálja, hogy a korábbi tanulmányok során teljesített kreditek száma eléri-e a jogszabályban megjelölt szakterületi kreditek számát.

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!