Laborok

Biomechanikai labor | Humánbiológiai labor | Denzitometria labor | Sport ortopédiai/rehabilitációs labor

Biomechanikai labor

HUR Pneumatikus térdfeszítő/hajlító erőmérés: A pneumatikus térdfeszítő/hajlító gép segítségével az alsó végtagok erejét mérjük dinamikus és izometrikus módon. A forgatónyomaték mértékének meghatározásán túl, hasznos információt kaphatunk a bilaterális aszimmetriákról, valamint a térd hajlító/feszítő izomcsoportok erőkifejtésének arányáról.

HUR Pneumatikus lábtolón végzett erőmérés: a pneumatikus lábtoló gép segítségével az alsó végtagok mozdulatgyorsaságát és erejét mérjük. A vizsgálatból információt kaphatunk a szögsebesség, a forgató nyomaték és a teljesítmény kapcsolatáról, valamint a két láb közti erő és teljesítménybeli különbségekről.

BioniX törzserő mérés: a törzserő mérő rendszer három dimenzióban (flexió/extenzió, rotáció és oldal flexió), izokinetikus, izotoniás és izometrikus módon méri a törzs izmainak forgatónyomatékát. Ezzel a méréssel pontos és objektív adatokat kapunk a törzsizmok erő állapotáról, amelyek egyaránt felhasználhatók az erőfejlesztés megtervezésében, a rehabilitációban, vagy a prevencióban.

HUR erőplató: az erőplató a talajreakció erejét méri. Legtöbbször jellemzően a függőleges felugrás próba végezhető rajta, amivel információt kaphatunk az alsó végtagi izmok robbanékony erejéről. 

Kézi szorítóerő mérés: a felső végtagok maximális izometrikus erejének és a bilaterális aszimmetriák meghatározására szolgáló mérés.

Milyen szakmai kérdésekben tudunk információt adni:

 • A térd feszítő/hajlító izmok maximális erejének mértéke, annak értékelése korosztályi és (esetenként) sportág szerinti referencia adatok alapján.
 • A két láb maximális ereje közötti különbségek, amely fontos mutató lehet a sérülési kockázat és a teljesítmény optimalizálása szempontjából.
 • A térd hajlító/feszítő izomcsoportok erőkifejtésének aránya, amely összefügg az elülső keresztszalag sérülési kockázattal.
 • Az alsó végtagi izmok robbanékony erejének mértéke, annak értékelése korosztályi és (esetenként) sportág szerinti referencia adatok alapján.
 • Erő-sebesség profilok meghatározása ballisztikus mozdulatok során, a teljesítmény edzés optimalizálása szempontjából.
 • A törzs izmok maximális erejének mértéke, bilaterális aszimmetriák meghatározása.

Humánbiológiai labor

Antropometria: a test hosszúságainak, szélességeinek, kerületi méreteinek és bőrredő nagyságainak felvétele speciális pontokon, speciális eszközökkel történik. Információ kapható a vizsgált személy testarányairól, alkattípusáról, tápláltsági állapotáról, biológiai fejlettségéről, és a testösszetételéről. Eszközök: Antropométer, Mérőszalag, Condylusvastagság-mérő, Tapintókörző, Bőrredőmérő (kalipper), Személymérleg

InBody 720: a készülék rövid idő alatt, non-invazív módon határozza meg a testösszetételét. Gyenge váltóáram segítségével 8 ponton, 7 különböző frekvencián méri a bőr ellenállás (impedancia) mértékét, majd ezek ismeretében határozza meg a testösszetevők (víz, ásványianyag, fehérje, zsír) mennyiségét. Előnye, hogy nem csak a test egészéről kaphatunk információt, hanem az egyes szegmensekről is.

Sunlight BonAge: a műszer segítségével határozzuk meg a fiatal sportolók csontozatának fejlettségi státuszát. A vizsgálat során az eszköz a bal kar két alkarcsontjának disztális végénél 5 különböző magasságban méri az ultrahang áthaladási sebességét, majd ezek segítségével határozza meg a csontkor. Mely ismeretében előre jelezhető a jövőbeni biológiai fejlődés, valamint becsülhető a várható felnőttkori testmagasság.

Vitus Smart XXL 3D Body Scanner: a műszer lehetővé teszi az emberi test nagyon pontos, háromdimenziós képeinek előállítását. A beolvasott személyről 360 fokos képet készít. A mérési idő kevesebb, mint 12 mp-ig tart. A műszer több, mint 140 testméret lemérését automatikusan végzi. Információt kaphatunk a teljes test és a testrészek felületéről, térfogatáról. Segítségével lehetőség nyílik a test növekedésének, valamint a testösszetételi változások vizuális nyomon követésére, továbbá testtartás elemzésére.

Információk/válaszok, amiket adni tudunk:

 • A vizsgált személy/sportoló testfelépítésének összehasonlítása átlagos populáció adataival, értékei megfelelnek-e a sportági követelményeknek és mennyit kell még változnia a sportági felnőtt etalonhoz képest.
 • Testösszetétel meghatározása, annak értékelése korosztályi és (esetenként) sportág szerinti referencia adatok alapján.
 • Végtagok testösszetételének vizsgálata, bilaterális aszimmetriák meghatározása.
 • Biológiai fejlettség vizsgálata, átlag populációtól való eltérés mértékének megállapítása.
 • Várható felnőttkori testmagasság becslése; ±3 cm-es intervallum megadásával.
 • Interaktív módon a beszkennelt alakon hosszúságok, kerületek, szögek és szegmensek, valamint síkok és pontok közötti távolságok mérése. A vizsgált személy testalakjának 3 dimenziós elmentése képek és video formátumban.

Denzitometria labor

Nagyon alacsony energiájú röntgensugár elnyelődésén alapuló módszer, melyet az egyik legmodernebb, utolsó generációs digitális Lunar Prodigy DXA szkennerrel végezzük el. Jelenleg arany standardnak számit ez a módszer.

Vizsgálat alatt a teljes test csontsűrűségének és ásványi anyag tartalmának, valamint a zsír illetve zsírmentes szövet tömegének és arányának mérését végezzük el. A non invazív DXA műszer a test régiónkénti (ROI) denzitometriára illetve testösszetétel meghatározására alkalmas. A speciális gyermek (pediatric) program alkalmas az 5-19 éves korosztály csontszerkezeti illetve testösszetételi paramétereinek mérésére. Lehetőség van egy speciális TBS szoftver alkalmazásával az AP (antero-posterior sugárirányú) lumbális (L1-L4) gerinc mérésre is. A TBS egy viszonylag újonnan fejlesztett analitikai módszer, amely az ágyéki gerinc DXA felvétel segítségével alkalmas a trabeculáris (gerendás) csontállomány mikroarchitekturájának leírására. A TBS mutató (trabekuláris csontszerkezeti mutató) szerepet játszik a csonttörési kockázat felmérésében. Az eljárás fájdalommentes, kb. 10-15 percet vesz igénybe. A teljes test vizsgálat sugárterhelése sugárdózis mennyiségben egyenlő körülbelül egy európai repülőúttal. A vizsgálat háton fekvő illetve ülő helyzetben (alkarmérés), minimális (alsónemű) ruhában történik. A fém tárgyakat (ékszer, öv, hajcsat, stb.) és fémet tartalmazó ruhadarabot vizsgálat előtt le kell venni. Az eljárás a nemzetközi protokollnak megfelel.

Denzitometria

Információk/válaszok, amiket adni tudunk:

 • Csont, izom és testzsír mennyiségét, grammra pontos eloszlását mutatja meg a testen belül.
 • Mérhető a viszcerális (zsigeri) zsírszövet, melynek a mennyisége.
 • Szöveti aszimmetriák illetve izomtömeg dominanciák becslése.
 • Referencia populációval történő összehasonlítás.
 • Korábbi mérések összehasonlítása, változások, tendenciák megállapítása, valamint az országban egyedi sportolói (sportág specifikus) referencia adatbázis használata.

Sport ortopédiai / rehabilitációs labor

DynaKnee: A mesterséges intelligencia alapú testfelismerés és mozgáselemzés rohamosan fejlődő tudományterület. A Testnevelési Egyetem Sportélettani Kutató Központjában a Microsoft Kinect kamerájával történnek a vizsgálatok. A Kinect kamera testre erősíthető markerek nélkül felismeri az emberi test anatómiai pontjait, melyekről a kamerához kapcsolt szoftver segítségével számszerű visszajelzést kapunk. Az így rögzített koordinátákból azán pontosan számolhatók a vizsgált testrészek út/idő/ sebesség viszonyai, szögelfordulásai. A mozgásminta szűrésben használt tesztek ezen a módon automatizálhatóvá és mérhetővé válnak, mely lehetővé teszi a számszerű értékelést, a fejlődés nyomon követését és a mozgásos funkciók javulását.

Gerinc egér / gerinc scanner / Spinal Mouse / IDIAG-360: A gerinc állapotának vizsgálat az IDIAG-360 gerinc szkennerrel történik. Az eszköz pontos képet ad a gerincoszlop aktuális strukturális állapotáról, az oldalirányú, valamint nyílirányú gerincferdülésekről. Hatékony diagnosztikai eszközként alkalmazható a gerinc egyes elváltozásainak kimutatásában, de a vizsgálatot végző szakember szemét is optimálisan kiegészíti. Sportbeli alkalmazásának jelentős haszna a sportolók állapotfelmérésénél, főként az aszimmetrikus sportágat űző sportolóknál van.

Információk/válaszok, amiket adni tudunk:

 • Számszerű értékelés alapján nyomon követhető a fejlődés és a mozgásos funkciók javulása. 
 • Kiszűrhető a fokozott dinamikus térd valgus, valamint visszamérhető az erő és funkció fejlesztő edzésmunka.
 • Csökkenthető a sportolók körében gyakran előforduló keresztszalag sérülések  előfordulásának esélye.
 • Kimutathatók a gerinc egyes elváltozásai.
 • Segít a sportolók állapotfelmérésénél, főként az aszimmetrikus sportágat űző sportolóknál.
 • Információt kapunk a gerinc helyzetéről, a fiziológiás görbületek kiterjedéséről, tartáshibákról, a gerinc mobilitásáról,  valamint az egyes ízületi kontraktúrákról és mozgáspálya beszűkülésekről. 

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!