Sportmenedzsment Tanszék

K1 épület A szárny, III. emelet | tf.hu/spm

Prof. Dr. Géczi Gábor
Tanszékvezető egyetemi tanár
K1, A305
+36 1 488 1504
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN | MTMT

Dr. habil. Kádár Judit
Egyetemi docens
K1, A105
+36 1 487 9240
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN | MTMT

Dr. Perényi Szilvia
Egyetemi docens
K1, A308
+36 1 488 1562
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HUMTMT

Dr. Resperger Viktória
Egyetemi docens
K1, A307
+36 1 488 1506
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN | MTMT

Dr. Sisa Krisztina
Egyetemi docens
K1, A307
+36 1 488 1506
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN | MTMT

Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta
Egyetemi adjunktus
K1, A307
+36 1 488 1506
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN | MTMT

Dolnegó Bálint
Egyetemi tanársegéd
K1, A304
+36 1 488 1562
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN | MTMT

Szabó Péter
Egyetemi tanársegéd
K1, A304
+36 1 488 1562
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN | MTMT

Széles József
Egyetemi tanársegéd
K1, A303
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN

Nagy Andrea
Oktatásszervező
K1, A306
+36 1 488 1505
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Koltai K. Iván
c. egyetemi docens
vendégelőadó
Prof. Dr. Boros Anita
egyetemi tanár
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN

A sportszervező, sportmenedzser szak története

Hazánkban az intézményesített, a magyar felsőoktatásban is besorolást nyert sportszakember-képzés 1925-ben a Testnevelési Egyetem jogelőd intézményében – a Magyar Királyi Testnevelési Főiskolán (TF), később Magyar Testnevelési Egyetem – kezdődött, az egyszakos középiskolai testnevelő tanárképzéssel 1925-ben.

A Testnevelési Főiskolán (később Magyar Testnevelési Egyetem) 1960-ban kezdődött meg a sportvezetők képzése, amely az 1969/70-es tanévtől sportszervező képzés címen eleinte három, majd négyéves képzési idővel folytatódott. Az 1980-ban végzett vizsgálat alapján az 1981/82. tanévtől bevezetett tanterv továbbra is levelező tagozaton, változatlanul négy éves tanulmányi időben, de részben megújult tantárgystruktúrával kívánta felkészíteni a leendő sportvezetőket.

Az 1990-es évekig a sportszervező képzésben dominált az a szemlélet, amely a hallgatókat egy alapjában véve igazgatás-centrikus társadalmi-gazdasági irányításban való helytállásra készítette fel. A környezeti változások (a rendszerváltás és ennek következtében a társadalmi-gazdasági-politikai változások) hatására sürgető igénnyel jelentkezett a képzési koncepció felülvizsgálata, a sportszakember-képzés korszerűsítésének meg kellett felelnie a sport fejlődési tendenciáinak és környezeti feltételeinek.

A 90-es években elindult tantervi reform – két kísérleti tanfolyam és a képzés folyamatos alakítása után – az 1993/94 tanévben merőben új tematikát eredményezett. Az új tanterv a testnevelés és a sport funkcióinak és szervezetrendszerének változásával összhangban határozta meg a képzés célját. A hivatalnokképzés helyett a menedzser-szemléletű oktatás került előtérbe a gazdasági, vezetési, kereskedelmi, jogi, pénzügyi és vállalkozói ismeretek dominanciájával. A Testnevelési Egyetemen, levelező tagozaton (a sportszervezői szak utódaként) és három éves képzési idővel az 1993/94-es tanévben megkezdődött a sportmenedzser képzés, amely nemcsak nevében, de szellemében is egy új képzési programot jelentett.

Az időközben megjelent Felsőoktatási törvény értelmében az 1994/95 tanévtől a képzés idejét négy évre kellett emelni. Tekintettel a képzésben megjelenő új tantárgyakra (sportgazdaságtan, pénzügy, számvitel, marketing) elengedhetetlen és sürgősen megoldandó feladat volt a sportmenedzser képzés mögött álló oktatógárda bővítése. Kiemelkedő eredménynek tartjuk, hogy képzési programunkat az Európai Egyetemek Felsőoktatási hálózatának Sportmenedzsment Bizottsága elfogadta. A hálózat tagjai közül néhányan, illetve számos kelet-európai egyetem már konkrét együttműködési szándékát (hallgató- és oktatócsere) is jelezte.

A szakcsoport működési körébe a nappali és levelező tagozatos sportszervező, valamint a nappali és a levelező sportmenedzser szak teljes körű gondozása tartozik. Emellett munkatársai részt vesznek az egyetemi szintű testnevelő tanár, egészségtan tanár és humánkinezológus képzésben, valamint a nappali és levelező tagozaton a szakedzői, tanári kiegészítő szakokon folyó oktatásban is.

A bolognai folyamat keretében az európai felsőoktatási rendszer változásaihoz illeszkedve a hazai felsőfokú képzés is átalakul. A hagyományos duális rendszert, azaz az egyetemi és főiskolai képzésen nyugvó felsőoktatást a 2006/07-es tanévtől kezdve fokozatosan felváltja a többciklusú képzés, melynek egymásra épülő szakaszai a következők: alapszak (A/Bachelor, BSc vagy BA), mesterszak (M, MSc vagy MA), doktori képzés (D, PhD vagy DLA).

Már az 1960-as évektől kezdődően folyt főiskolai szintű sportvezető, sportszervező, sportmenedzser képzés a TF-en, a kezdetektől az akkori Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem kiváló professzorainak közreműködésével. A TF arra törekedett, hogy az alapképzésre járó sportszervező, sportmenedzser szakos hallgatók számára mesterképzésben is kínáljon továbblépési lehetőséget.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) a sportszervezői szakot (BSc) önállóan, a sportmenedzser szakot (MSc) a Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen működteti nappali és levelező tagozaton. Az alapszak megnevezése: sportszervező. Végzettségi szint: bachelor, rövidítve BSc. A mesterképzés megnevezése: sportmenedzser. Végzettségi szint: master, rövidítve MSc.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!