Sportmenedzsment Tanszék

K1 épület A szárny, III. emelet | tf.hu/spm

Tanszékvezető:
Prof. Dr. Géczi Gábor egyetemi tanár | +36 1 488 1504 | K1, A305 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV | MTMT

Egyetemi docens:
Dr. Bakonyi Tibor | +36 1 488 1562 | K1, A308 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV | MTMT
Dr. habil. Kádár Judit | +36 1 487 9240 | K1, A105 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV HU EN | MTMT
Dr. Perényi Szilvia | +36 1 488 1562 | K1, A308 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV | MTMT
Dr. Resperger Viktória | +36 1 488 1506 | K1, A307 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV | MTMT
Dr. Sisa Krisztina | +36 1 488 1506 | K1, A307 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV | MTMT

Egyetemi adjunktus:
Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta | +36 1 488 1506 | K1, A307 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV | MTMT

Egyetemi tanársegéd:
Dolnegó Bálint | +36 1 488 1562 | K1, A304 |Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV | MTMT
Szabó Péter | +36 1 488 1562 | K1, A304 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV | MTMT
Széles József | +36 1 488 1506 | K1, A307 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV

Oktatásszervező:
Nagy Andrea | +36 1 488 1505 | K1, A306 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A sportszervező, sportmenedzser szak története

Hazánkban az intézményesített, a magyar felsőoktatásban is besorolást nyert sportszakember-képzés 1925-ben a Testnevelési Egyetem jogelőd intézményében – a Magyar Királyi Testnevelési Főiskolán (TF), később Magyar Testnevelési Egyetem – kezdődött, az egyszakos középiskolai testnevelő tanárképzéssel 1925-ben.

A Testnevelési Főiskolán (később Magyar Testnevelési Egyetem) 1960-ban kezdődött meg a sportvezetők képzése, amely az 1969/70-es tanévtől sportszervező képzés címen eleinte három, majd négyéves képzési idővel folytatódott. Az 1980-ban végzett vizsgálat alapján az 1981/82. tanévtől bevezetett tanterv továbbra is levelező tagozaton, változatlanul négy éves tanulmányi időben, de részben megújult tantárgystruktúrával kívánta felkészíteni a leendő sportvezetőket.

Az 1990-es évekig a sportszervező képzésben dominált az a szemlélet, amely a hallgatókat egy alapjában véve igazgatás-centrikus társadalmi-gazdasági irányításban való helytállásra készítette fel. A környezeti változások (a rendszerváltás és ennek következtében a társadalmi-gazdasági-politikai változások) hatására sürgető igénnyel jelentkezett a képzési koncepció felülvizsgálata, a sportszakember-képzés korszerűsítésének meg kellett felelnie a sport fejlődési tendenciáinak és környezeti feltételeinek.

A 90-es években elindult tantervi reform – két kísérleti tanfolyam és a képzés folyamatos alakítása után – az 1993/94 tanévben merőben új tematikát eredményezett. Az új tanterv a testnevelés és a sport funkcióinak és szervezetrendszerének változásával összhangban határozta meg a képzés célját. A hivatalnokképzés helyett a menedzser-szemléletű oktatás került előtérbe a gazdasági, vezetési, kereskedelmi, jogi, pénzügyi és vállalkozói ismeretek dominanciájával. A Testnevelési Egyetemen, levelező tagozaton (a sportszervezői szak utódaként) és három éves képzési idővel az 1993/94-es tanévben megkezdődött a sportmenedzser képzés, amely nemcsak nevében, de szellemében is egy új képzési programot jelentett.

Az időközben megjelent Felsőoktatási törvény értelmében az 1994/95 tanévtől a képzés idejét négy évre kellett emelni. Tekintettel a képzésben megjelenő új tantárgyakra (sportgazdaságtan, pénzügy, számvitel, marketing) elengedhetetlen és sürgősen megoldandó feladat volt a sportmenedzser képzés mögött álló oktatógárda bővítése. Kiemelkedő eredménynek tartjuk, hogy képzési programunkat az Európai Egyetemek Felsőoktatási hálózatának Sportmenedzsment Bizottsága elfogadta. A hálózat tagjai közül néhányan, illetve számos kelet-európai egyetem már konkrét együttműködési szándékát (hallgató- és oktatócsere) is jelezte.

A szakcsoport működési körébe a nappali és levelező tagozatos sportszervező, valamint a nappali és a levelező sportmenedzser szak teljes körű gondozása tartozik. Emellett munkatársai részt vesznek az egyetemi szintű testnevelő tanár, egészségtan tanár és humánkinezológus képzésben, valamint a nappali és levelező tagozaton a szakedzői, tanári kiegészítő szakokon folyó oktatásban is.

A bolognai folyamat keretében az európai felsőoktatási rendszer változásaihoz illeszkedve a hazai felsőfokú képzés is átalakul. A hagyományos duális rendszert, azaz az egyetemi és főiskolai képzésen nyugvó felsőoktatást a 2006/07-es tanévtől kezdve fokozatosan felváltja a többciklusú képzés, melynek egymásra épülő szakaszai a következők: alapszak (A/Bachelor, BSc vagy BA), mesterszak (M, MSc vagy MA), doktori képzés (D, PhD vagy DLA).

Már az 1960-as évektől kezdődően folyt főiskolai szintű sportvezető, sportszervező, sportmenedzser képzés a TF-en, a kezdetektől az akkori Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem kiváló professzorainak közreműködésével. A TF arra törekedett, hogy az alapképzésre járó sportszervező, sportmenedzser szakos hallgatók számára mesterképzésben is kínáljon továbblépési lehetőséget.

A Testnevelési Egyetem (TF) a levelező és nappali sportszervezői szakot (BSc) önállóan működteti. Az alapszak megnevezése: sportszervező. Végzettségi szint: (bachelor, rövidítve: BSc).

2021. március 25. (módosítva: 2022. szeptember 14.)