Rekreáció és életmód alapképzési szak

Képzés neve (angol): Rekreáció és életmód (Recreation Management and Health Promotion)

Szakképzettség neve (angol): Rekreáció és életmód (Recreation and Health Promotion Manager)

Képzés nyelve: magyar

Képzés helye: Budapest

Képzés hossza: 6 félév

Kreditszáma: 180 kredit

Munkarend: nappali és levelező

Finanszírozási forma: támogatott és önköltséges

Önköltség féléves összege: 250 000 Ft

SzakfelelősDr. Lacza Gyöngyvér 

Célmeghatározás (szakról röviden):

A képzés célja rekreáció és életmód szakemberek képzése, akik képesek a szervező, oktató és tanácsadó szerep betöltésére a sport (kiemelten a szabadidősport), a rekreáció és az egészséges életmód-tanácsadás, továbbá üzleti területen, valamint sportszervezetekben, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben. Képesek minden korosztály számára egészségmegőrző és sportfoglalkozások (rekreációs edzésprogramok) szervezésére és vezetésére. Alkalmasak sportrendezvények, aktív turisztikai programok, táborok, túrák önálló tervezésére, megszervezésére és azok levezetésére. Ismerik és alkalmazzák a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészségre és életmódra gyakorolt komplex hatását, vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Idegen szaknyelvi követelmények:

Sportszaknyelv tantárgy két féléven át (gyakorlati jegy)

Szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó sportegyesületekben, sportklubokban, sportlétesítményekben, közművelődési intézményekben, sport- és életmód-táborokban, rendezvényeken, túrákon, illetve gyógyfürdőkben, fitnesz és wellnesz központokban, szállodákban végzett gyakorlat. Kreditértéke 8 kredit. "

Felvételi követelmények:

A felvételi követelményekkel kapcsolatos információ itt található!

Mintatantervek

2021/2022-től >>>

2024-től >>>

Képzéshez kapcsolódó egyéb dokumentumok:

A képzési program és záróvizsga tételsor az e-learning rendszerben érhető el.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!