Fellebbezés és jogorvoslat

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának értelmében:

63. § JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

(1) Az Nftv. 57.§ (3) bekezdése értelmében a hallgató az Egyetem döntése, intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a közléstől számított tizenöt napon belül jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntéseket. Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem az Egyetem által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes az Egyetem szabályzataiban foglaltakkal, vagy a vonatkozó jogszabályokkal.

69. § FELÜLBÍRÁLATI BIZOTTSÁG

(1) Az intézmény hallgatóinak jogviszonyával kapcsolatos I. fokú döntései, intézkedései ellen határidőn belül benyújtott fellebbezések tekintetében az Egyetem Felülbírálati Bizottsága jár el.

(4) A Felülbírálati Bizottság az I. fokú eljárás szabályosságát hivatott vizsgálni. A jogorvoslati kérelem tárgyában a Felülbírálati Bizottság a következő határozatokat hozhatja:

  1. a kérelmet elutasíthatja,
  2. a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasíthatja,
  3. a döntést megváltoztathatja,
  4. a döntést megsemmisítheti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasíthatja.

Fellebbezési kérelem >>>

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!