Szakdolgozat és TDK témák

Dr. Borosán Lívia

 • Neveléssel kapcsolatos nézetek: pedagógus, diák, szülők vonatkozásában
 • A személyiség megismerésének és fejlesztésének lehetőségei
 • A mindennapos testnevelés hatása a személyiség fejlődésére/megvalósítási lehetőségek a gyakorlatban
 • Adaptív tanulásszervezéssel kapcsolatos vizsgálatok
 • Tanárjelöltek és pedagógusok motivációs bázisának vizsgálatai
 • Kezdő pedagógus problémái
 • Reflektivitás a pedagógiai tevékenységben
 • A mozgás, mint személyiségfejlesztő tényező
 • A motiváció szerepe az egészséges életmódra nevelésben
 • Az egészséges életmódra nevelés pedagógiai lehetőségei
 • Az egészséges életmódra nevelés módszerei valamely reformpedagógiai vagy alternatív iskolamodellben

Budainé Dr. Csepela Yvette

 • Egyéni és csapatsportok edző- sportoló interakcióinak vizsgálata
 • A korai mozgásfejlesztés megoldási módozatai az egyes sportágak mozgásanyagának felhasználásával
 • A sportolói mikrokörnyezet szerepe a sportágválasztásban
 • A néptánc jelentősége a 2-6 éves korú gyermekek mozgásügyességének fejlesztésében
 • A ritmikus gimnasztika előkészítő mozgásainak felhasználása a korai mozgásfejlesztő programokban
 • Az alapfokú művészetoktatási intézmények működésének és tapasztalatainak elemzése, kutatása

Prof Dr. Hamar Pál

 • A testnevelési tantervek teoretikus vizsgálata hazai és nemzetközi összehasonlításban
 • A testnevelési tantervkészítés és -fejlesztés 21. századi módszertani lehetőségei
 • Testnevelés tantárgy-pedagógiai vizsgálatok sportágspecifikus vonatkozásokban

Prof. Dr. Soós István

 • Diplomamunka
  • A tanulók motivációja a modern technikai eszközök használatára, a képernyő előtt töltött idő és ennek pedagógiai vonatkozásai
  • A tanulók hangulata a testnevelés órán és ennek nevelési vonatkozásai
  • Sportolók (egyéni és csapat) motivációja és ennek nevelési vonatkozásai
  • Sportolók hangulata és ennek nevelési vonatkozásai
  • A testnevelő tanárok személyisége és ennek megjelenése nevelőmunkájukban
  • Az edzői személyiség nevelő hatása az edzői tevékenység során
 • TDK
  • Neveléssel ellensúlyozható-e a tanulók túlzott képernyő előtt töltött ideje, és ez elveszi-e az időt a fizikai aktivitástól?
  • A kedvező testnevelés órai légkör megteremtése hogyan befolyásolja a tanulók testnevelés órai motivációját?
  • A tanulói motiváció hogyan befolyásolja a különböző nevelési eljárásmódokat?
  • Az edzői nevelés hogyan hat a sportolók motivációjára és sportolói teljesítményre?
  • A testnevelő tanárok személyisége és önmotivációja hogyan nyilvánul meg nevelő munkájukban?
  • Az edzői személyiség hogyan befolyásolja a nevelő munkát és sportolói teljesítményt?

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!