Sport mentáltréner mesterképzési szak

A szakról röviden

A képzés célja sport mentáltrénerek képzése, akik képesek az egészséges felnőttek és gyermekek mentális képességeinek fejlesztésére, valamint a testi-lelki egészség megőrzésének támogatására a fizikai aktivitás és lelki működések összefüggéseinek ismeretében, felkészültek a sport mentális feladatok megtervezésére, ellátására és értékelésére, továbbá arra, hogy iskolai vagy sportszervezet szinten érzékenyítsék a sportkörnyezet résztvevőit, és tovább növeljék a sportvezetők, edzők, szülők és az ifjúság tudatosságát a fizikai aktivitás és a lelki működések valódi teljesítménynövelő és harmonizáló hatásai felé, továbbá akik a felnőtt- és utánpótlás korú élversenyzők és rekreációs szintű sportolók számára az edzés-és versenyfelkészítő munkába olyan alap sportpszichológiai tudást vezetnek be, amely hozzásegíti őket sportbéli magatartásuk megértéséhez és fejlesztéséhez.

Képzési idő: 4 félév (120 kredit)

A képzettség megjelölése: okleveles sport mentáltréner

A képzést nappali és levelező munkarendben hirdetjük meg. Levelező képzés esetében a tanórákat tömbösítve szervezzük. Képzési napok: kéthetente pénteki és szombati napokon.

Bemeneti előfeltételek:

Teljes kreditérték beszámításával:

 • edző
 • testnevelő-edző
 • rekreáció és életmód
 • humánkineziológia
 • rekreációszervezés és egészségfejlesztés
 • sportszervezés alapképzési szak
 • sport- és rekreáció szervezés alapképzési szak
 • rekreációszervezés és egészségfejlesztés rekreációszervező és sportszervezés szakirányai,
 • testnevelő tanár szak
 • gyógytestnevelő tanár szak
 • évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű szakedző és a humánkineziológia alapképzési szakok
 • testnevelés (bármely szakpárban) főiskolai szintű képzés

Meghatározott kreditek teljesítésével:

A további alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok tekintetében, a korábbi tanulmányokból – a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján – legalább 60 kredit szükséges az alábbi területekről:

 • sporttudomány ismeretekből 20 kredit;
 • egészségtudomány ismeretekből 20 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretekből 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 50 kredittel rendelkezzen.

Amennyiben a jelentkező olyan oklevéllel rendelkezik, amely nem teljes kreditértékkel számítható be, az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága előzetes kreditelismerési eljárásban vizsgálja meg, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a jelentkező korábban megszerzett kreditjeiből mennyi szakterületi kredit ismerhető el. Az előzetes kreditelismerési eljárást az Egyetem hivatalból folytatja le, az eljárás a mesterképzési szakra történő jelentkezés benyújtásával indul. Az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásáért a jelentkező az Egyetem Felvételi Szabályzatában meghatározott térítési díjat fizet. (bankkártyás fizetés itt)

Felvételi követelmények

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak szerint

 • szóbeli felvételi vizsga: 70 pont
 • az oklevél minősítése: 20 pont
 • többletpontok (többletpontok (esélyegyenlőség, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény, szakmai tevékenység/tudományos publikáció): 10 pont

A szakról részletes információ itt érhető el!

Felvételi vizsga leírása

 • szóbeli vizsga témakörei: szóbeli elbeszélgetés a megadott ajánlott irodalomhoz kapcsolódóan, illetve a szóbeli elbeszélgetésre a felvételiző hozzon magával egy rövid, egy oldalas önéletrajzot, és egy szintén egy oldalas motivációs levelet.
 • ajánlott irodalom:
  1. Gyömbér Noémi – Kovács Krisztina: Fejben dől el – Budapest, Noran Libro, 2012
  2. Lénárt Ágota (szerk.): Téthelyzetben – Budapest: Országos Sportegészségügyi Intézet (2), 2002
  3. Nicholls, Adam R.: Sportpszichológia az edzői munkában, S. l.: Krea-Fitt Kft 2021
  4. Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina, Ruzits Éva: Gyereklélek sportcipőben - Budapest: Noran Libro (9), 2016 (könyv +munkafüzet)

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!