Szellemi Sportok Kutató Központ

 web: tf.hu/szskk

 

Dr. Duró Zsuzsa
Tudományos munkatárs
+36 20 33 14 703
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN

A Szellemi Sportok Kutató Központban folyó oktatás célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a szellemi sportokban rejlő képesség- és tehetségfejlesztő lehetőségeket, ezek gyakorlati módszereit, valamint mélyítsék el tudásukat ezeken a területeken. Az oktatás során a hallgatók elsajátítják sportáguk kutatási módszereit, absztrakciós technikáit.

A szakemberek már régen felismerték a szellemi sportokban rejlő képességfejlesztő lehetőségeket. Jelentősen javul a diákok rendszerfelismerő képessége, valamint a többirányú gondolkodás és a logikus gondolkodás iránti érzékenysége. A sakkozó gyerekek szocializációs képességei is fejlettebbek másokénál.

A szellemi sportok, főként a sakk képességfejlesztő hatásait többen vizsgálták már. A kutatások eredményei alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kreativitás, a feladat iránti elkötelezettség (motiváció) valamint az intellektuális képességek fejlődésére kedvező hatással van már a heti 1-2 alkalommal játszott sakk is. A sakk oktatása a gyerekek tanulmányi eredményeire is pozitív hatással van.

A sakkjáték tanulása-gyakorlása kedvező hatást fejt ki az egyén egész intellektuális fejlődésére. A sakk a következmények vállalására, önuralomra, helyzetértékelésre, gyors megítélésre és döntésre, felelősségérzetre, versenyszellemre, a versenytárs tiszteletére, kitartásra, önbizalomra, a kudarcok elviselésére, lényeglátásra, barátságra, rendszeres és pontos munkavégzésre, fegyelmezett viselkedésre, a szabályok, normák és törvények tiszteletben tartására stb. nevel. Fejleszti az analizáló és szintetizáló képességet, emlékezőtehetséget, elvont (absztrakt) és logikus gondolkodást, a megosztott figyelem képességét, produktív képzeletet, összefüggések felismerésének képességét, a gondolkodás divergens (széttartó, több megoldást nyújtó) jellegét, az összpontosítás képességét, kreativitást, elvonatkoztatási és általánosítási képességet, problémaérzékenységet, kombinatív képességet, a módszeres és hatékony gondolkodást, a tanulási képességet stb. Emellett a sakk megtanít arra, hogy az ellenfelet nem szabad lebecsülni, hogy nehéz vagy kritikus helyzetekből is ki lehet jutni, hogy egyes probléma-szituációkra számos megoldást lehet találni, hogy nem szabad a harcot az első sikertelenségnél feladni, hogy a problémamegoldást ismételten újra kell kezdeni, hogy a vereséget is el kell viselni, hogy a szabályokat kötelező módon be kell tartani.

A Szellemi Sportok Kutató Központ hallgatói megismerik azokat a lehetőségeket, melyek kiaknázásával az általuk edzett - és valamely szellemi sportot űző - fiatalokat képességeik legmagasabb fokára juttathatják.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!