Atlétika Tanszék

K2 épület, földszint; D épület, I. emelet | +36 1 488 1571 | tf.hu/atl

Szalma László
Tanszékvezető egyetemi docens
K2, F/
+36 1 488 1586
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Benczenleitner Ottó
Egyetemi docens
K2, F/4
487-9200/61346
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN

Dr. Béres Sándor PhD
Egyetemi docens
K2, F/4
487-9200/61346
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN

Dr. Gyimes Zsolt
Egyetemi docens
K2, F/3
487-9200/61250
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Vágó Béla
Egyetemi docens
K2, F/42
487-9200/61318
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN

Dr. Gyimes Zsolt
PhD konzulens
K2, F/3
487-9200/61250
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Keresztesi Katalin
PhD konzulens
D/111
487-9200/61356
Zsivoczky Attila
Oktató
D/115
487-9200/61376
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Kovács Etele
Külső óraadó
+36 1 487 9295
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Eckschmiedt Sándor
Külső óraadó
487-9200/61376
Dr. Molnár Sándor
Külső óraadó
487-9200/61376
Skoumal András
Külső óraadó
487-9200/61376
Kovács Norbert
Külső óraadó
+36 1 487 9259
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Turcsik Katalin
+36 1 487 9259
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Takács Kinga
+36 1 487 9259
Takács Zoltán
(kölyök atlétika)
Vargha Viola
(testépítés-fitnesz)
+36 1 487 9259
Hollósi Dóra
Előadó
K2, F/1
+36 1 488 1571
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önálló szervezeti egységgé szerveződése 1947-ben kezdődött, és az 1949/50-es tanévben fejeződött be.

A tanszék tanárai és kutatói az atlétika legkorszerűbb elméleti és gyakorlati tudnivalóival ismertetik meg a hallgatókat. A sportág sokrétűsége szükségessé tette a munkatársak specializálódását, s az elsajátítandó tananyagot futó, ugró és dobó szakcsoportba szerveződve oktatják.

A tanszék hagyományainak megfelelően, jelenleg is több olyan tanár oktatja a sportágat, akik egykoron nemzetközileg is ismert, kiváló versenyzők voltak. Az intézmény 1987. évi átszervezése során néhány ún. ciklikus sportág is a tanszéken oktatott tárgyak körébe került.

A tanszék rövid története

Az atlétika mozgásanyagának oktatása – a TF megalakulása óta – fontos szerepet játszott a testnevelőtanár-képzésben. A tantárgy ismeretanyagát Misángyi Ottó főiskolai tanár a világszerte elismert szakember adta elő. 1929-től főiskolai tanulmányai befejeztével Kael Anna, mint kiváló elméleti- és gyakorlati oktató, Misángyi Ottó tanársegédeként, vett részt az oktatásban. Főleg Misángyi Ottó többirányú nemzetközi elfoglaltsága miatt, a megnövekedett feladatoknak ketten már nem tudtak eleget tenni, ezért 1930-ban Kerezsi Endre mint internátusi felügyelő kapcsolódott be az atlétika oktatásába. Őt váltotta fel 1937-ben Hepp Ferenc.

1941-ben Misángyi Ottónak a Testnevelési Főiskola igazgatójává történő kinevezése után dr. Bácsalmási Péter kapott megbízatást a tantárgy további gondozására. Ez időtől kezdve Baloghné Kael Annával ketten látták el az atlétika oktatásával kapcsolatos főiskolai feladatokat. 1943-tól, katonai szolgálatra való bevonulásáig, Koltai Jenő dolgozott Bácsalmási Péter mellett.

A második világháborút követő évek az atlétika oktatásának szervezeti kereteiben egy ideig nem hoztak újat. A Főiskola akkori tantervében az atlétika oktatása heti 4 órában történt. Bácsalmási Péter, Baloghné Kael Anna mellé 1945-ben Kismartoni Károly, majd 1946-ban Simek Ferenc került a tantárgy művelőinek sorába. Később Kismartonit 1947-ben Koltai Jenő váltotta fel. A igények változása, törvényszerűen követelte a szervezeti keretek reformját. A megnövekedett hallgatói létszám, a társadalmi igényekhez igazodó képzés, tankönyvek, jegyzetek hiánya, új tantervek, programok, tanmenetek készítése, tanárok rendezetlen besorolása, stb. szükségszerűen követelték a tervszerűbb oktató-nevelő munkát biztosító tanszéki keretek, mint alapvető szervezeti egységek, létrehozását.

Az Atlétikai tanszék a Főiskola többi tanszékével egy időben 1949-ben alakult. Az első tanszékvezetői tisztséget Bácsalmási Péter töltötte be. Az ő irányítása mellett Koltai Jenő főiskolai docens, Baloghné Kael Anna főiskolai docens, Levlekiné Regdánszky Matild főiskolai adjunktus alkották az Atlétikai tanszék közösségét. 1952-ben bővült a tanszék létszáma Harmati Sándor és Zarándi László tanársegédekkel.

1954 februárjában Koltai Jenő főiskolai docens vette át a tanszék vezetését, mivel dr. Bácsalmási Pétert igazgatóhelyettessé nevezték ki. A levelező oktatás beindulásával újabb feladatok hárultak a tanszéki oktatókra, ezért 1956-ban a tanszéki létszám Molnár Ferenc főiskolai tanársegéddel növekedett.

1957 áprilisától 1968 májusáig ismét Bácsalmási Péter főiskolai tanár kapott kinevezését a tanszékvezetésre. Munkássága alatt a tanszék közössége három új oktatóval gyarapodott. Kertész Tibor főiskolai adjunktus-, Szécsényi József főiskolai adjunktus és Kovács Etele főiskolai tanársegéd kapcsolódott be a tanszék oktató-nevelő munkájába.

1968. júniusától 1976-ig Koltai Jenő főiskolai tanár vezette az Atlétikai tanszéket főigazgatói és rektori tevékenysége mellett. Tanszékvezetése alatt került a tanszékre Kulcsár Gergely (1968); Száger György (1969); Tihanyi József (1970), Keresztesi Katalin (1973); Oros Ferenc (1973); Molnár Sándor (1973), Schulek Ágoston (1974).

Koltai Jenő nyugállományba vonulása után Harmati Sándor főiskolai tanár (1976-1981) irányította az egyre növekvő feladatokat ellátó tanszéket, amelynek tanári kara tovább erősödött Skumal András (1979) és Eckschmiedt Sándor (1980) személyével.

Harmati Sándort a tanszékvezetői poszton Zarándi László (1981-1987) követte. E periódusban vált a tanszék oktatójává Takács László (1982) és Horváth Beáta (1984). A nyolcvanas évek végén egy rövid időszakon át Kovács Etele (1987-1989), majd Szécsényi József (1989-1997) vezeti a tanszéket. Ez időszak alatt Vágó Béla (1988), Radák Zsolt (1989), Sztipits László (1990), Kovács István (1992), Szalma László (1993), Gyimes Zsolt (1994) tanár urak munkába állásával gyarapodott a tanszék személyi állománya. Szécsényi tanár úr tanszékvezetői munkáját Oros Ferenc (1997-2001) folytatta, majd 2001-2006 között – dékánhelyettesi megbízatása mellett – Kovács Etele irányította a tanszéket.

2006-tól a felsőoktatásban a testnevelő tanár, edzőképzésben bevezetett többszintű oktatási modellel egy időben Szalma László vette át a tanszék irányítását, 2011-től 2013-ig sportszakmai dékánhelyettesi megbízatása mellett látta el feladatát.

Az atlétika tantárgyat tanító tanárok névsora

 • 1925-44 Dr. Misángyi Ottó
 • 1929-65 Kael Anna
 • 1930-37 Kerezsi Endre
 • 1941-68 Dr. Bácsalmási Péter (1949-1954, 1957-1968 tanszékvezető)
 • 1943-78 Dr. Koltai Jenő (1954-1957, 1968-1976 tanszékvezető)
 • 1945-47 Dr. Kismartoni Károly
 • 1946-48 Simek Ferenc
 • 1949-57 Levelekiné Redgyánszky Matild
 • 1952-81 Dr. Harmati Sándor (1976-81 tanszékvezető)
 • 1952-92 Dr. Zarándi László (1981-87 tanszékvezető)
 • 1956-88 Molnár Ferenc
 • 1962-93 Dr. Kertész Tibor
 • 1965-2002 Dr. Szécsényi József (1989-97 tanszékvezető)
 • 1966-2013 Dr. Kovács Etele (1987-89, 2001-2006 tanszékvezető)
 • 1968-96 Kulcsár Gergely
 • 1969-73 Száger György
 • 1970-81 Dr. Tihanyi József
 • 1973- Dr. Keresztesi Katalin
 • 1973-2003 Dr. Oros Ferenc (1997-2001 tanszékvezető)
 • 1973-2004 Dr. Molnár Sándor
 • 1974-2002 Dr. Schulek Ágoston
 • 1979-2007 Skoumal András
 • 1980- Dr. Eckschmiedt Sándor
 • 1982-96 Dr. Takács László
 • 1984-95 Dr. Horváth Beáta
 • 1989-90 Dr. Radák Zsolt
 • 1988- Dr. Vágó Béla
 • 1990-2010 Sztipits László
 • 1992-2004 Dr. Kovács István
 • 1993- Szalma László (2006-tól tanszékvezető)
 • 1994- Dr. Gyimes Zsolt
 • 2005-2012 Benczenleitner Ottó
 • 2010-2012 Sáfár Sándor
 • 2013- Zsivoczky Attila
 • 2015- Dr. Benczenleitner Ottó

Hosszú ideig az atlétika oktatása (1925-1950) csak 200 m-es futópálya és igen korlátozott ugrási és dobási lehetőségek mellett folyt.

Jelentős változást a TF Csörsz utcai pályájának 1950-ben történt átadása hozott. Több mint negyedszázadon át a kor igényeinek megfelelő – 400 m-es, 6 sávos salakos futópályán és jól elhelyezett ugróhelyeken, valamint elkülönített dobópályán folyt a jövő testnevelő tanárainak és edzőinek atlétikai képzése.

A TF 1977-ben beinduló létesítmény rekonstrukciójának egyik nagy nyertese az atlétika, ugyanis 1979-re elkészült az új, rekrortán pálya kiváló minőségű futó- és ugrópálya felületekkel, továbbá a dobópálya is megújult. Ugyancsak ebben az évben nyílt meg az Atlétika csarnok, amely megszüntette az atlétika oktatásának szezonális jellegét.

Az elmúlt néhány évben – a nehéz gazdasági körülmények ellenére – képzésünk tárgyi feltételei tovább javultak. Jelentős eredménynek tartjuk az atlétika pálya futó- és ugró felületeinek teljes felújítását 2003-ban. Különös öröm számunkra, hogy 2004. májusától a Csörsz utcai pálya kiemelkedő tanárunk dr. Koltai Jenő nevét viseli. Az újjávarázsolt dr. Koltai Jenő Sportközpont reményeink szerint hosszú ideig szolgálja tanszékünk képző munkáját. 2006-tól az Atlétika csarnok dr. Bácsalmási Péter kiváló tanáregyéniség nevét vette fel.

A tanszék jelenlegi helyzete

Az egyes szakokon oktatott tárgyaink

 • Rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc nappali és levelező
  • Atlétikus alapképzés
 • Sportszervező BSc nappali és levelező
  • Kondicionális képességfejlesztés
  • Atlétika
 • Humánkineziológia BSc nappali és levelező
  • Atlétika alapjai
 • Testnevelő-edző BSc nappali és levelező
  • Atlétika alapjai
  • Atlétika I., II.
  • Az atlétika versenyszámai: futások
  • Az atlétika versenyszámai: ugrások
  • Az atlétika versenyszámai: dobások
  • Sportági elmélet és módszertan I.-VI.
  • Sportszakmai gyakorlat I-VI.
  • Választott sportág elmélete és módszertana I-III.
 • Osztatlan tanárképzés
  • Atlétika I., II., III.
  • Az atlétika oktatásmódszertana I., II.
  • Sportszakmai, sportági gyakorlat
 • MA Testnevelő tanár szakok 2 féléves (levelező), 3 féléves (levelező)
  • Az atlétika elmélete és oktatásmódszertana I.
 • MA Testnevelőtanár-gyógytestnevelő, 5 féléves (nappali)
  • Az atlétika oktatásmódszertana (1.: futások, 2.: ugrások, 3.: dobások)
  • Az atlétika elmélete

Tanszékünk kialakított működési struktúrája (tanszékvezető, tagozatfelelősök, tanulmányi csoportfelelősök, gondozott sportágak felelősei szakcsoportok, oktatás szervező) megítélésünk szerint jól és hatékonyan működik, kellően segíti a szerteágazó feladatok megoldását.

Pozitív eredményként értékeljük a sportszakmai gyakorlatok látogatottságának megerősödését, a növekvő hallgatói jelenlétet a TFSE szakosztályi munkában, amely tanáraink délutáni edzői jelenlétének tulajdonítható, némileg visszahozva a “régi idők” hangulatát.

A tanszék oktató tevékenysége

Induláskor a TF-en az atlétika tantárgyat átlagban heti négy órában, 6 féléven át oktatták. 1938-tól vezették be a III-IV éves hallgatók részére a szakképzést. 1945 után, 1949-ig lényegében nem változott a képzés profilja. Megjelent az első atlétikai jegyzet, majd tankönyv 1949-ben. A 60-as évek közepétől megkezdődött a tanszék oktatóinak specializálódása az atlétikai futások, dobások ugrások irányában. A specializálódási folyamat az új tanszéki tagok bekapcsolásával tovább folytatódott, és egészséges arány alakult ki a versenyszám csoportokat oktató szakemberek között.

1972-től futó-, ugró-, és dobó tanszéki szakcsoportok szerveződtek. Ettől az időtől kezdődően a szakcsoportok gondozzák szakterületük elméleti, gyakorlati, tudományos kérdéseit, dolgozzák ki az előrehaladás lehetőségeit.

Napjainkban a tanszék oktató tevékenysége – a szakok és képzési formák gyarapodásával párhuzamosan – kiszélesedett.

A tanszék oktatói az atlétika különböző tantárgyait tanítják a BSc Testnevelő-edző, a Sportszervezés és a Rekreációszervezés és Egészségfejlesztés szakokon, az MSc Szakedző és Sportmenedzser szakán, valamint az MA testnevelő tanár összes szakán. Valamint a Felnőttképzési Csoport OKJ képzésein és a Nemzetközi Edzőképzésben (NET) is részt vesz a tanszéki kollektíva. Ugyancsak fontos feladat tanszékünknek a kisebb, tanszékkel nem rendelkező sportágak edzőképző munkájának patronálása, így tanszékünk segíti a golf, triatlon, a kerékpár, a gyorskorcsolya, testépítés fitnesz sportágak edzőképzését. Általában elmondható, hogy a sokirányú tevékenységet végző oktatóink munkájukat motiváltan, az órákra gondosan felkészülve végzik. Az oktatói tevékenység döntő hányada a BSc Testnevelő-edző szak nappali tagozatához kötődik.

2012-ben a tanszék oktatóival elkezdődött egy sikeres továbbképzési forma a Kölyök Atlétika Program (KAP), amelyben ezidáig közel 3000 pedagógus vett részt. Projektmenedzser: Szalma László, oktatók: Takács Zoltán és dr. Vágó Béla.

A TFSE edzések a hallgatók sportszakmai gyakorlatának adnak helyet és biztosítják a színvonalas és eredményes szakmai kimenetelt. A TFSE Atlétika szakosztálya:

 • szakosztály elnök: Dr. Molnár Sándor
 • szakosztály vezető: Lohn Angéla
 • edzők: Szalma László, dr. Molnár Sándor, dr. Vágó Béla, dr. Gyimes Zsolt, dr. Benczenleitner Ottó, dr. Makszin Imre, Woth Klára, Skoumal András, Turcsik Katalin, Balogh Katalin, Bogár Lilla

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!