MSc Rekreáció

A képzésről röviden

A képzés célja rekreáció menedzser szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ezáltal hatékonyan hozzájárulni a különböző célcsoportok és egyének életminőségének javulásához. Továbbá képesek a vezetői, irányítói, menedzseri és tanácsadói szerepek, feladatkörök betöltésére a sport, kiemelten a szabadidősport, valamint a rekreáció és az egészségfejlesztés területén sportszervezetekben, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben. A szakon végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

  • 2017-2021. között kezdők (kifutó képzés) mintatanterve >>>
  • 2023-tól kezdők mintatanterve >>>

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszak végéig 210 óra időtartamú, a sport, a rekreáció és egészségfejlesztés üzleti, állami és non-profit területén.

A képzési program és záróvizsga tételsor az e-learning rendszerben érhető el.

Utolsó módosítás: 2023. szeptember 25. 9:45
nyomtatás

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!