Rekreáció mesterképzési szak

Képzés neve (angol): Rekreáció mesterképzési szak (Recreation Management master programme)

Szakképzettség neve (angol): okleveles rekreáció menedzser (Recreation Manager)

Képzés nyelve: magyar

Képzés helye: Budapest

Képzés hossza: 4 félév

Kreditszáma: 120 kredit

Munkarend: nappali és levelező

Finanszírozási forma: támogatott és önköltséges

Önköltség féléves összege: 450 000 Ft

Szakfelelős: Dr. Lacza Gyöngyvér

Célmeghatározás (szakról röviden):

A képzés célja olyan rekreáció menedzser szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidőkultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ezáltal hatékonyan hozzájárulni a különböző célcsoportok és egyének életminőségének javulásához. Képesek  továbbá a vezetői, irányítói, menedzseri és tanácsadói szerepek, feladatkörök betöltésére a sport, kiemelten a szabadidősport, valamint a rekreáció és az egészségfejlesztés területén sportszervezetekben, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben. 

Idegen szaknyelvi követelmények:

Sportszaknyelv tantárgy egy féléven át (gyakorlati jegy), illetve  B1 szintű intézményi spotszaknyelvi vizsga. Legalább C1 szintű, komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány illetve oklevél esetén mentesül a hallgató az óralátogatás és a gyakorlati jegy megszerzése, valamint a vizsgakötelezettség teljesítése alól.

Szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat a képzési időszak végéig 210 óra időtartamú, a sport, a rekreáció és egészségfejlesztés üzleti, állami és non-profit területén.

Felvételi követelmények:

A felvételi követelményekkel kapcsolatos információ itt található!

Mintatantervek:

  • 2017-2021. között kezdők (kifutó képzés) mintatanterve >>>
  • 2023-tól >>>
  • 2024-től >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!