2012/2013-as tanév

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara 2012. november 20-án rendezte meg a 2012/2013-as tanév Házi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

Köszöntő

Kedves Hallgatók!

Lissák Kálmán akadémikus és nemzetközi hírű sportoló, egykori mesterem, azt mondta, hogy „Oktatni csak az tud jól, aki maga is benne él az aktív kutatómunkában.” Ezt a mondatot nyilván az oktatóknak, munkatársainak címezte. Hadd fordítsam le ezt a szemléletet úgy, hogy: a fejlődőképes hallgatók, hasonlóképpen az oktatóikhoz, akkor tudják elsajátítani igazán az oktatott ismereteket, ha benne élnek a kutató munkában is; – mint tudományos diákkörösök, de rendszerességgel és lelkesedéssel!  Kevés a gyakorlati oktatás?, márpedig kevés! – akkor toldd meg egy lépéssel, legyél aktív TDK-s! És még tudós palánta is leszel! Sőt, csak így leszel tudós palánta!

E gondolatok jegyében üdvözlök minden Hallgatót, mint résztvevőt, akik jelentkeztek tudományos prezentációkkal és minden további Hallgatót is, akik meghallgatják diáktársaik gondolatait és megismerni igyekeznek munkájukat. Optimális esetben valamennyi hallgató ebből a két kategóriából kell, hogy kikerüljön. Ha nem így van, még van teendőnk.

Mindenki előtt világos, hogy ma a TF nagy kihívások előtt áll. Adjon ez erőt a legfiatalabbaknak, nélkülük nincs talpraállás, nincs lendülete sem a tudománynak, sem az oktatásnak. Ennek jegyében várjuk az okos és bátor kiállású prezentációkat, melyek célja, hogy minél didaktikusabban ismertessék az előadások a kutatások lényegét és üzenetét.

Dr. Nyakas Csaba
mb. tudományos dékánhelyettes

Program

 • 8.00 Előadás anyagok feltöltése
 • 8.30 Megnyitó (Főépület, I. em. 40., Hepp Ferenc terem)
 • 9:00 Szekcióülések (az előadások időtartama 10 perc, utána a hozzászólásokra 5 perc van)
  • A mozgás társadalomtudományi vizsgálatai (Főépület, II. emelet 60-61.)
  • A mozgás humánbiológiai vizsgálatai (Főépület, I. emelet, Kis Tanácsterem)
  • A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az utánpótlásban és élsportban (Főépület, I. emelet 43.)
 • 12.00 Szünet
 • 12.45 Eredményhirdetés, záróünnepség (Főépület, I. emelet 40., Hepp Ferenc terem)
  • Magyar Sportmenedzsment Társaság: 2012. Év Fiatal Sportmenedzser Hallgatója Díj átadása.
  • A szekcióelnökök összefoglalója
  • Eredményhirdetés
 • 13.30 Fogadás (Főépület, I. emelet 37., Kis Tanácsterem)

A teljes programfüzet a tartalmi kivonatokkal >>>

Szekciók

A mozgás társadalomtudományi vizsgálatai | Elnök: Dr. Földesiné Szabó Gyöngyi | Tagok: Dr. Gál Andrea, Dr. Géczi Gábor, Béki Piroska

 • Füstös Fanni, Kozma Orsolya: Nem járhatsz edzésre, amíg le nem érettségizel! Összefüggések a sportolás gyakorisága és az érettségi eredmények között
 • Patonai Krisztina: Az olimpiai játékok népszerűsége napjainkban
 • Kovács Gábor:  Az olimpia rendezés hatásnak elemzése  az adott ország olimpiai eredményességének tükrében
 • Kovács Cecília: A Nemzeti Vágta gazdasági hatása
 • Vécsei Dávid, Kotsis Gergely: A TAO első évének megítélése és értékelése sportolói és szakmai szemmel a támogatott és nem támogatott sportágak körében
 • Nagy Máté: Motiváció és racionalitás
 • Frankó Balázs, Horváth Dániel: Küzdősportok szerepe a szociálisan hátrányos fiatalok körében
 • Tóth Péter László: Napjaink Zánkája – Az Erzsébet-tábor
 • Baráth Kinga: Az egészségfejlesztő sport fenntartható finanszírozásának Európai Uniós és hazai elemei
 • Király Anita: A testnevelés tantárgy módszertani megújítása, tekintettel a bevezetendő heti öt testnevelési órára
 • Berkes Anna: Testnevelés órán előforduló sportsérülések
 • Lábas Eszter: A konduktív pedagógia eredményessége központi idegrendszeri sérült gyermekeknél

A mozgás humánbiológiai vizsgálatai | Elnök: Dr. Nyakas Csaba | Tagok: Katona Péter, Dr. Koltai Erika, Kopper Bence

 • Diviánszky Ágnes Emese, Oláh Gabriella, Schuth Gábor:  A magas aerob kapacitás szerepe a programozott sejthalálban patkány herében: rák prevenció?
 • Pajk Melitta: Mitokondriális biogenezis eltérő futási kapacitással rendelkező patkányok here szövetében
 • Barcza Rózsa: A szív edzettségi jelei szabadidő- és versenysportoló fiatal nőkben
 • Hegyi András, Péter Annamária: Felső végtagi vibráció alkalmazása stroke-on átesett személyek rehabilitációjában
 • Schuth Gábor, Bognár Gábor: Excentrikus térdhajlító edzés hatása 10-11 éves leány kézilabdások hagyományos és funkcionális TH/TF arányára
 • Schuth Gábor, Bognár Gábor 10-11 éves leány kézilabdások térdhajlító/térdfeszítő forgatónyomaték aránya
 • Péter Annamária: A bipedalizmus kialakulása: Vízimajom-elmélet
 • Tuza Kornélia, Horváth Anita, Kállai Éva: A bipedalizmus kialakulása
 • Mravcsik Mariann: Izomaktivitási mintázatok függése a hajtókar ellenállásától felső végtaggal végzett kerékpározás esetén

A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az utánpótlásban és élsportban | Elnök: Dr. Tihanyi József | Tagok: Csáki István, Sáfár Sándor

 • Böröcz Nóra: A triatlon sportág fejlődése az olimpiák tükrében
 • Miták Pál: Utánpótlás korú labdarúgók kiválasztásának összehasonítása egy élvonalbeli és egy alacsonyabb osztályú csapat vonatkozásában
 • Lengyel Patrik: Széleken vezetett támadások a 2012-es EB tükrében, az első 4 helyezett csapatnál
 • Dolnegó Bálint: Az amatőr labdarúgó játékvezetők az UEFA szituációelemző tesztjén elért eredményeinek összehasonlító vizsgálata
 • Burján Nóra, Falus Anita: A siker és a kudarc megélése a labdarúgásban, nők és férfiak körében
 • Paksi Judit, Márton Laura: Az edző-sportoló kapcsolat és a motiváció vizsgálata a beválás függvényében
 • Rögler Gábor: Élvonalbeli birkózók által használt regenerációs módszerek
 • Kovács Bálint: A top 800-as Kelet-Afrikai és Kaukázusi futók taktikai viselkedésbeli különbségeinek vizsgálata
 • Zsivoczky-Pandel Attila, Palágyi Gergely: A gátszökdelés gátmagassága és a talajon tartózkodási idő közötti összefüggések vizsgálata

A konferencia szervezőbizottsága

 • Dr. Radák Zsolt, egyetemi tanár, dékán
 • Dr. Nyakas Csaba, egyetemi tanár, mb. tudományos dékánhelyettes
 • Dr. Kovács Katalin, egyetemi docens, TDK tanárelnök
 • Király András, operátor
 • Varga Ferenc, technikus
 • Varga Istvánné, főelőadó

A konferencia tudományos bizottsága

 • Dr. Berkes Péter, egyetemi adjunktus
 • Gáldiné Dr. Gál Andrea, egyetemi docens
 • Heim Attila, ügyvivő szakértő
 • Dr. Farkas Anna, tudományos munkatárs
 • Dr. Farkas Péter, egyetemi docens
 • Dr. Géczi Gábor, egyetemi adjunktus
 • Dr. Koltai Erika, tudományos munkatárs
 • Kopper Bence, egyetemi tanársegéd
 • Dr. Onyestyák Nikoletta, egyetemi adjunktus
 • Dr. Osváth Péter, egyetemi adjunktus
 • Dr. Rácz Levente, tudományos főmunkatárs
 • Dr. Reigl Mariann, egyetemi docens
 • Dr. Révész László, egyetemi adjunktus
 • Sáfár Sándor, egyetemi tanársegéd
 • Dr. Szilárd Zsuzsanna, főiskolai docens (Pető Intézet)
 • Dr. Tihanyi József, egyetemi tanár
 • Dr. Tóth László, egyetemi docens
 • Dr. Trzaskoma Lukasz, egyetemi adjunktus

PhD-hallgatók

 • Csáki István
 • Katona Péter
 • Béki Piroska

Eredmények

A szekcióbizottságok tagjai szerint legtöbb hallgató a szakma iránti elkötelezettségét bizonyította, amelyből fakadóan kiemelkedő előadások hangzottak el. Mindhárom bizottságnak komoly gondot okozott a díjak kiosztása.

Gratulálunk minden előadónak és témavezetőnek!

A mozgás társadalomtudományi vizsgálatai | Elnök: Dr. Földesiné Szabó Gyöngyi | Tagok: Dr. Gál Andrea, Dr. Géczi Gábor, Béki Piroska

 1. Baráth Kinga: Az egészségfejlesztő sport fenntartható finanszírozásának Európai Uniós és hazai elemei (Témavezető: Dr. Farkas Judit)
 2. Tóth Péter László: Napjaink Zánkája – Az Erzsébet-tábor (Témavezető: Dr. Dóczi Tamás)
 3. Nagy Máté: Motiváció és racionalitás (Dr. Sterbenz Tamás)

Különdíj

 • Lábas Eszter: A konduktív pedagógia eredményessége központi idegrendszeri sérült gyermekeknél (Témavezető: Dr. Révész László, Kiszela Kinga)
 • Frankó Balázs, Horváth Dániel: Küzdősportok szerepe a szociálisan hátrányos fiatalok körében (Témavezető: Dr. Dóczi Tamás)

A mozgás humánbiológiai vizsgálatai | Elnök: Dr. Nyakas Csaba | Tagok: Katona Péter, Dr. Koltai Erika, Kopper Bence

 1. Pajk Melitta: Mitokondriális biogenezis eltérő futási kapacitással rendelkező patkányok here szövetében (Témavezető: Dr. Radák Zsolt, Marton Orsolya)
 2. Schuth Gábor, Bognár Gábor: 10-11 éves leány kézilabdások térdhajlító/térdfeszítő forgatónyomaték aránya (Témavezető: Dr. Tihanyi József, Dr. Váczi Márk)
 3. Mravcsik Mariann: Izomaktivitási mintázatok függése a hajtókar ellenállásától felső végtaggal végzett kerékpározás esetén (Témavezető: Dr. Laczkó József)

Különdíj

 • Hegyi András, Péter Annamária: Felső végtagi vibráció alkalmazása stroke-on átesett személyek rehabilitációjában (Témavezető: Dr. Tihanyi József, Dr. Laczkó József)

A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az utánpótlásban és élsportban | Elnök: Dr. Tihanyi József | Tagok: Csáki István, Sáfár Sándor

 1. Dolnegó Bálint: Az amatőr labdarúgó játékvezetők az UEFA szituációelemző tesztjén elért eredményeinek összehasonlító vizsgálata (Témavezető: Dr. Bartha Csaba)
 2. Paksi Judit, Márton Laura: Az edző-sportoló kapcsolat és a motiváció vizsgálata a beválás függvényében (Témavezető: Benczenleitner Ottó, Dr. Bognár József)
 3. Böröcz Nóra: A triatlon sportág fejlődése az olimpiák tükrében (Témavezető: Szájer Péter, Csáki István)

Különdíj

 • Kovács Bálint: A top 800-as Kelet-Afrikai és Kaukázusi futók taktikai viselkedésbeli különbségeinek vizsgálata (Témavezető: Dr. Gyimes Zsolt)

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!