Előzetes kreditelismerési eljárás

Az a jelentkező, aki olyan szakon szerzett oklevelet, amely az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható, az külön vizsgálat nélkül, az oklevelének és a jelentkezéshez szükséges, az Egyetem honlapján meghatározott dokumentumok benyújtásával jelentkezhet.

Ha a jelentkező olyan oklevéllel rendelkezik, amely nem teljes kreditértékkel számítható be, az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága előzetes kreditelismerési eljárásban vizsgálja meg, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a jelentkező korábban megszerzett kreditjeiből mennyi szakterületi kredit ismerhető el. Amennyiben a jelentkező az előírt minimális szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor felvételt nyerhet, de a szükséges és a minimális kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben meg kell szereznie. Az erről szóló határozatot az Egyetem a jelentkező részére elektronikus úton megküldi. A kreditelismerési eljárás díját a felvételi szabályzat tartalmazza.

Az előzetes kreditelismerési eljáráshoz benyújtandó dokumentumok:

Abban az esetben, ha a jelentkezéskor a jelentkező rendelkezésére állnak a bementi dokumentumok, akkor a jelentkezésével egyidejűleg köteles az E-felvételi rendszer dokumentumfeltöltő felületére az alábbi dokumentumokat feltölteni:

  • a kiállító felsőoktatási intézmény által hitelesített leckekönyvkivonatot vagy oklevélmellékletet,
  • külföldön végzett tárgyak esetében magyar vagy angol nyelvű hitelesített tantárgyi tematikát,
  • térítési díj megfizetését igazoló értesítés (bankkártyás fizetés itt).

Amennyiben a jelentkező a jelentkezés évében szerzi meg a bemenet alapjául szolgáló oklevelet, úgy a dokumentumok a Felvi.hu által a felvételi eljárásban hiánypótlásra meghatározott végső határidejéig tölthetők fel.

  • Ebben az esetben az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatása érdekében a jelentkezőnek a jelentkezésével egyidőben az E-felvételi rendszer dokumentumfeltöltő felületére írásbeli nyilatkozatot szükséges tennie a bemenet alapjául szolgáló oklevélről.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!