Az egyetem testületei

Tanácsok

Egyetemi Doktori Tanács

Elnök: Prof. Dr. Tihanyi József

Alelnök: Prof. Dr. Hamar Pál

Teljes jogú belső tagok:

 • Lacza Zsombor, tudományos és innovációs rektorhelyettes
 • Dr. Radák Zsolt, a Sporttudományok Dl vezetője
 • Földesiné Prof. Dr. Szabó Gyöngyi, programvezető
 • Dr. Pavlik Gábor, programvezető
 • Dr. Magas István, szenátusi delegált
 • Dr. Nyakas Csaba, szenátusi delegált
 • Dr. Tóth Miklós, szenátusi delegált
 • Dr. Koller Ákos, az Egyetemi Tudományos Tanács elnöke
 • Dr. Koltai Erika, VMB delegált

Teljes jogú külső tagok:

 • Kiss Rita
 • Szabó Attila

Tanácskozási jogú tagok:

 • Berkes István
 • Tibori Tímea
 • Dr. Boros Anita

Tudományos Tanács

Elnök: Prof. Dr. Koller Ákos, egyetemi tanár

Tagok:

 • Dr. Tihanyi József, egyetemi tanár
 • Dr. Radák Zsolt, egyetemi tanár
 • habil. Kneffel Zsuzsanna, egyetemi docens
 • Földesiné Prof. Dr. Szabó Gyöngyi, egyetemi tanár
 • Dr. Bánhidi Miklós, egyetemi tanár

Bizottságok

Etikai Bizottság

Elnök: Dr. Németh Endre, egyetemi docens

Tagok:

 • Borosán Lívia, egyetemi docens
 • Csuka Botond egyetemi adjunktus

Fegyelmi Bizottság

Elnök: Dr. habil. Cserny Ákos, egyetemi docens, oktatási rektorhelyettes

Tagok:

 • Nagy Máté, ügyvivő szakértő
 • Molnár Melani, hallgató

Felülbírálati Bizottság

Elnök: Prof. Dr. Géczi Gábor, egyetemi tanár

Tagok:

 • Gyimes Zsolt, egyetemi docens
 • Csekei László, oktatási igazgató
 • Nemes Benjámin, hallgató
 • Martony Gergely, doktorandusz

Fogyatékosságügyi Bizottság

Elnök: Ekler Luca, ügyvivő szakértő

Tagok:

 • Gábor Áron, egyetemi docens
 • Nemes Benjámin, hallgató

Habilitációs Bizottság

Elnök: Prof. Dr. Koller Ákos, egyetemi tanár

Tagok:

 • Dr. Tóth Miklós, egyetemi tanár
 • Dr. Hamar Pál, egyetemi tanár
 • Dr. Boros Anita, egyetemi tanár
 • habil. Gál Andrea, egyetemi docens
 • Dr. Magas István, egyetemi tanár
 • Dr. Géczi Gábor egyetemi tanár
 • Dr. Ormos Mihály, egyetemi tanár
 • Dörnyei Gabriella, főiskolai tanár

Hagyományőrző és Kegyeleti bizottág

Elnök: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina, ügyvivő szakértő

Tagok:

 • Szalma László, egyetemi docens
 • Farkas Péter, egyetemi docens

Kreditátviteli bizottság

Elnök: Prof. Dr. Tóth László, egyetemi tanár

Tagok:

 • Barsiné Dizmatsek Ibolya, egyetemi tanársegéd
 • Kurucz Edina, oktatási referens

Kutatásetikai Bizottság

Elnök: Dr. med. habil. Szelid Zsolt

Tagok:

 • emer. Dr. Pavlik Gábor, egyetemi tanár
 • Dr. Nyakas Csaba, egyetemi tanár
 • Dr. Koller Ákos, egyetemi tanár
 • Dr. Géczi Gábor, egyetemi tanár
 • Perényi Szilvia, egyetemi docens, bizottsági titkár
 • Kopper Bence, egyetemi docens

Nemzetközi Bizottság

Elnök: Dr. habil. Kádár Judit, nemzetközi igazgató

Tagok:

 • Dr. Radák Zsolt, tudományos és innovációs rektorhelyettes
 • Varga Dániel, campus főigazgató
 • Kalmár Zsuzsanna egyetemi docens
 • Gaál Zsombor kimenő nemzetközi hallgatói mobilitás koordinátor

Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

Elnök: Dr. Lénárt Ágota, egyetemi docens

Tagok:

 • Peisch Annamária pénzügyi és számviteli igazgató
 • Ácsné Péter Krisztina ügyvivő-szakértő
 • Szőnyi Szilvia tanulmányi ügyintéző
 • Horváthné Stampfel Mária pénzügyi előadó
 • Papp Fruzsina, hallgató
 • Szi Réka, hallgató

Tankönyv- és Jegyzetbizottság

Elnök: Dr. Dóczi Tamás, egyetemi docens

Tagok:

 • Osváth Péter egyetemi docens
 • Budainé Dr. Csepela Yvette egyetemi docens
 • Ökrös Csaba egyetemi docens, általános rektorhelyettes
 • Magay Andrea rektori hivatalvezető

Tanulmányi és Vizsgabizottság

Elnök: Dr. Borosán Lívia, egyetemi docens

Tagok:

 • Döfler Ágnes, tanulmányi ügyintéző
 • Maka Anna, hallgató

TDK Bizottság

Elnök: Dr. habil. Kneffel Zsuzsanna, egyetemi docens

Tagok:

 • Dr. Soós István, kutatóprofesszor
 • Szekeres Diána, egyetemi docens
 • Rácz Katalin, egyetemi docens
 • habil. Uvacsek Martina, egyetemi docens
 • Zala Borbála, doktorandusz
 • Maka Anna, hallgató

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!