Nemzetközi kapcsolatok

A Testnevelési Egyetemnek már az 1930-as évektől kiterjedt nemzetközi kapcsolatai vannak, melyek kiterjednek a hallgatói és oktatói cserére, kutatási projektekre és nemzetközi rendezvényekre is. A szakmailag jól felkészült, idegen nyelveket beszélő munkatársak a világ minden részén szívesen látott vendégek, konferenciák, tanácskozások meghívott előadói. Az egyetem oktatói és hallgatói egyre nagyobb számban nyernek el külföldi ösztöndíjakat, vesznek részt társintézményekben rész- vagy továbbképzésben. A graduális és posztgraduális képzés keretében számos külföldi hallgató szerzett a TE-en testnevelő tanári diplomát, illetve doktori címet. A külföldi hallgatók 1993 szeptemberétől vehetnek részt az angol nyelven folyó testnevelő tanári képzésben, és igen népszerű a Nemzetközi Edzőképző Kurzus is. Kutatóink jelentős nemzetközi hálózattal és publikációkkal rendelkeznek. A 2016-ban megindult intézményi nemzetköziesítés átfogóan fejleszti a mobiltás és partnerkapcsolatok, szolgáltatások egészét.

A nemzetközi kapcsolatokról részletes információkkal szolgálnak a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága munkatársai.

Erasmus+

Dokumentumok

Partnerek >>>

1997 szeptemberétől a magyar felsőoktatási intézmények számára megnyílt a lehetőség az Európai Unió oktatási programjaiban (Socrates, Erasmus) való részvételre. A programok elsősorban a hallgatók cseréjére koncentrálódnak, emellett tanárok, kutatók cseréjére, valamint közösen kidolgozott oktatási programok/kurzusok meghirdetésére is van lehetőség.

A külföldi partnerekkel együtt benyújtott pályázatok sikere esetén az Európai Unió pénzügyi támogatásban részesíti ezeket a programokat. A TF-es hallgatók magas szintű nyelvi és szakmai felkészültsége, hozzáállása nagyban elősegíti a programok sikereit.

Nemzetköziesítési stratégia >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!