EU PE and Sport, Jean Monnet Moduls

Projekt címe: EU PE and sports

Projekt száma: 101085841

Felhívás: ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU submitted for ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH / 01 Mar 2022

Téma:  ERASMUS-JMO-2022-MODULE - Jean Monnet-akciók a felsőoktatás területén: modulok

Kedvezményezett: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Projekt kezdete: 2022. december 1.

Projekt zárása: 2025. november 30.

A projekt időtartama: 36 hónap

Az intézkedés típusa: ERASMUS egyösszegű támogatás

Támogatási összeg: 30 000 EUR

Projektleírás:

Az Európai Bizottság által támogatott Jean Monnet projekt tevékenységek fő célja az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs tanulmányok területén, illetve a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása az EU országaiban és világszerte. A 3 éves Dr. Farkas Péter vezette projekt főbb tevékenységei röviden: tantárgyfejlesztés, tananyagfejlesztés, témakutatás és publikálás (oktatók és hallgatók) az európai uniós tanulmányok területén. Emellett olyan ötletek megvalósítását is támogatják, mint a TF Könyvtárban egy tematikus sarok létrehozása, a Klebelsberg Kuno Szakkollégium keretében EU és testnevelés, sport témájú előadások, kutatások beépítése annak programjában, valamint a „TF Reggeli” esemény (Networking Breakfast Meeting) megrendezése.

Az európai integráció folyamatában a globális összekapcsolódás és a kulturális differenciálódás egyszerre valósul meg. Ebben a folyamatban A TF kiemelt figyelmet fordít az európai intézmények szerepére a testnevelés és a sport területén alkalmazandó szabályozási keretek kialakításában. A sportirányítás és a közösségi intézmények által támogatott európai integráció dinamikája közötti kölcsönhatás kérdése foglalkoztat bennünket. Az európai sporttudományi felsőoktatásra nem jellemző, hogy az európai politikatudományok oktatását beépítsék az egyetem tantervébe. Az Egyetem hallgatói követhetik és részt vehetnek kurzusainkon, elemezhetik az európai integráció államonkénti politikai és kulturális motívumait, és ezzel párhuzamosan vizsgálják a különböző sportfelfogások, a társadalom egészséges életmódjának hatásait egy multidiszciplináris rendszerre. Sajnos Európában általános, hogy a diákok a hagyományos történelmi-gazdasági-politikai megközelítésből nem ismerik az európai integráció alakulását. Hozzáadott értékként egy speciális terület, a sport elemzésén keresztül biztosítjuk a leendő tanároknak, edzőknek és sportmenedzsereknek ezeket az alapvető információkat és puha tudást. Ezért a projekt innovatív megoldásokkal és multidiszciplináris megközelítéssel illeszti össze az oktatásfejlesztés és kutatás elemeit. A sport európai megközelítése megfelelő példát nyújthat az integráció elmélyülésének megértésére, valamint arra, hogy a szociális kérdéseket és az új területeket hogyan kezelik európai szinten. A hallgatók megismerhetik az alapvető emberi értékeket, és a fair play szellemén keresztül hozzájárulhatnak az európai multikulturális kontextus működéséhez.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!