Minőségbiztosítás

ISO 9001 Dekra pecsét

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem minőségbiztosítási rendszerének alapját a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei jelentik, amit kiegészít az önkéntes alapon, a vevői megelégedettségének folyamatos növelése érdekében bevezetett és működtetett „MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények” minőségirányítási rendszer. Tanúsítási terület: felsőoktatás, felnőttképzés és szakképzés, tudományos kutatás és fejlesztés, projekt alapú sportszakmai és testnevelés fejlesztés valamint képzés és vizsgáztatás.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei (Standards and Guidelines on Quality Assurabce in the European Higher Education Area, ESG) alapján értékelte a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási rendszerét, és az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a felsőoktatási intézményt 2026. június 30-ig akkreditálta.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem az Nemzeti Felsőoktatási Törvény 1. melléklete szerinti államilag elismert, nem állami egyetem; fenntartója a Testnevelési Egyetemért Alapítvány. Alaptevékenysége a kiadott szakindítási engedélyek alapján a Képzéseink oldalon felsorolt képzések biztosítása, lebonyolítása (alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, doktori képzés és szakirányú továbbképzés).

Az egyetem felnőtt- és továbbképzéssel kapcsolatos oktatásszervezési feladatait a Továbbképző Központ koordinálja, minőségbiztosítását az 58/2013. (XII.13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól c. rendelet alapján végzi. Az egyetem az önállóvá válást követően 2014. szeptember 1-jétől fenntartójává vált a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium köznevelési intézménynek, mely a köznevelési törvénynek megfelelően önálló minőségbiztosítással rendelkezik.

Az egyetem könyvtára a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § (1) bekezdésében előírt alapfeladatokat látja el, szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. A minőségbiztosítást a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendeletben megfogalmazott önértékelés szempontrendszerét alkalmazva végzi. Az egyetem Sport-táplálkozástudományi Központjának Analitikai Laboratóriuma külön gondoskodik a szakterületi minőségbiztosításról, és a folyamatos fejlesztés eredményeként, a sikeres NAH tanúsítási eljárása után 2020 február óta az MSZ EN ISO 17025:2018 szabvány követelményeinek felel meg.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem meghatározza, figyelemmel kíséri és rendszeresen átvizsgálja a minőségirányítási rendszerének szempontjából lényeges külső és belső tényezőket, amelyek fontosak szándékai és stratégiája kialakításában. Vevői, vonatkozó jogszabályi és egyéb követelményeknek való megfelelés érdekében meghatározza, figyelemmel kíséri és rendszeresen átvizsgálja a tevékenységével összefüggő érdekelt feleket és azok követelményeit. Az intézmény kiemelt hangsúlyt helyez hallgatóink munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítésére, valamint az egyetem által nyújtott szolgáltatások színvonalának folyamatos emelésére.

ISO 9001:2015 tanúsítvány | Minőségpolitika

Minőségbiztosítási és Akkreditációs Iroda >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!