Oktatott tantárgyak

 • Bevezetés a pszichológiába
 • Fejlődéslélektan
 • Pedagógiai lélektan
 • Egészségpszichológia
 • Sportpszichológia
 • Szociálpszichológia
 • Szervezés- és vezetéslélektan
 • Pszichoreguláció
 • Mentál tréning
 • A bánásmód pszichológiája
 • Személyiség fejlesztés
 • Kommunikációs képesség-fejlesztés
 • Addiktológia
 • Életszakaszok
 • Mozgásfejlődés
2021. március 27. (módosítva: 2021. június 5.)