2010/2011-es tanév

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (TF)  2010. november 25-én rendezte meg a 2010/11-es tanév Házi TDK-ját.

Köszöntő

Kedves Hallgatók és Tanárok!

Azt írja Nitobe Inazo a Bushido című könyvében (szabad fordításban), hogy a tudás akkor válik igazivá, ha az asszimilálódik a tanuló énjével és megmutatja annak karakterét. A tudás önmagában semmit sem ér, csupán egy szellemi koordináta, ám ha szellemileg, lelkileg eggyé válik a diákkal és ez tettekben is megmutatkozik, akkor a tudás a legnagyobb kincsé lett.

Kedves konferencián előadó, a TDK-konferencián részt vevő diákok és tanárok, ti most cselekedtek is és megmutatjátok eddigi tudományos munkátoknak egy részét, beszámoltok az eredményeitekről. Nálatok a tudás már abba a kategóriába lépett, amelyben szerepel a ti énetek, és a megismert, felkutatott netán felfedezett dolgok szintézise, ami teljesen új minőséget jelent. Köszönöm nektek, hogy igazi egyetemi polgárhoz méltóan nemcsak figyelmet fordítotok az új ismeretek megszerzésére, de aktívan tesztek is azért, hogy a jövőben is legyenek majd új ismeretek az általatok vizsgált, felfedezett dolgok eredményeként. Köszönöm nektek, hogy segítitek a jövő TF-es hallgatóit, tanárait abban, hogy legyen nekik is lehetőségük új ismeretek átadására, mely méltó lesz a kor elvárásainak!

Nagyon sok örömöt, értelmes, bölcs vitákat és életfogytig való tanulást kívánok minden résztvevőnek és majdani résztvevőnek is!

Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár, dékánhelyettes

Program

 

 • 8:45 Megnyitó (Hepp Ferenc Terem, Főépület, I. em. 40.)
 • 9:30 – 12:00 Szekcióülések:
  • A sportszervezés és -irányítás vizsgálata (Főépület, I. em. 37.)
  • Mozgások humánkineziológiai és rehabilitációs vizsgálatai (Főépület, I. em. 43.)
  • Alsó-, a közép- és a felsőfokú oktatás testnevelésének vizsgálatai (Főépület, II. em. 60.)
  • A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az utánpótlásban és az élsportban (Főépület, II. em. 62.)
 • 12:30 Eredményhirdetés, záróünnepség (Hepp Ferenc Terem, Főépület, I. em. 40.)
 • 13:30 Fogadás

A sportszervezés és -irányítás vizsgálatai – elnök: Dr. Nyerges Mihály| bizottsági tagok: Dr. Géczi Gábor, Dr. Szikora Katalin, Szájer Péter, PhD-hallgató

 1. Zalai Dávid: A Nagy Sportágválasztó és a sportágválasztás (Gősi Zsuzsanna, Berkes Péter)
 2. Tasnádi Melinda: Olimpiarendezés az arab-térségben. Dubai 2020? (Onyestyák Nikolett)
 3. Tóth Balázs: Az olimpiai szponzorok márkaismertségének változása (Gősi Zsuzsanna)
 4. Faragó Beatrix: A női ökölvívás menedzselése – Út az olimpiára (Onyestyák Nikolett)
 5. Hajdú Petra, Vargacz Alexandra: Az utánpótlás-probléma a díjugratásban (Bognár József)
 6. Boulsevicz Beatrix: Migrációs folyamatok a magyar úszósportban: Irány Amerika!(?) (Gál Andrea)
 7. Zsiros Mihály: Sport a közösségi médiában (Gősi Zsuzsanna, Berkes Péter)

Mozgások humánkineziológiai és rehabilitációs vizsgálatai – elnök: Dr. Faludi Judit | bizottsági tagok: Dr. Barabás Anikó, Dr. Osváth Péter, Hart Nikoletta, PhD-hallgató

 1. Hegyi András: A patella ín méretének és mechanikai jellemzőinek kapcsolata in vivo vizsgálatok során (Tihanyi József, Ureczky Dóra)
 2. Vácz Bernát: A műtét előtti és utáni funkcionális, illetve erőedzés szerepe az elülső keresztszalag-helyreállítást és meniscuseltávolítást követő gyorsított fizioterápiában (Esettanulmány) (Trzaskoma Łukasz, Katona Péter)
 3. Kocs Bíborka: A funkcionális aszimmetria vizsgálata gyermekeknél (Szőts Gábor, Kocs Mihály)
 4. Zalai Lilla: Öregedő és idős patkányokon végzett mozgástréning fiziológiai és neuropszichológiai hatásai (Nyakas Csaba, Marosi Krisztina)
 5. Wittmann Krisztina Anna: Egészségtudatosság és életmódjellemzők onkológiai betegeknél (Farkas Anna)
 6. Kiss Anikó: Életmódváltó program kórházi háttérrel, társadalmi összefogással (Rácz Levente, Szörényiné Ványi Gabriella)
 7. Torma Ferenc: Kalóriamegvonás és edzés hatásának vizsgálata futási képesség alapján szelektíven tenyésztett patkányokon (Radák Zsolt, Sárga Linda)
 8. Hollós Barnabás, Szakács Vivien: Bilaterális gátlás centrális neurológiai komponensének vizsgálatára alkalmas módszer fejlesztése (Tihanyi József, Sáfár Sándor, Kozák Lajos)
 9. Vilhelm Dóra, Szakács Vivien: Bilaterális gátlás centrális neurológiai komponensének vizsgálata eseményhez kötött funkcionális MR-(fMR-) képalkotás segítségével (Tihanyi József, Sáfár Sándor, Kozák Lajos Rudolf)
 10. Péter Annamária: Az izomenergia anyagcsere-változása 20Hz és 40Hz vibráció hatására (Tihanyi József, Ureczky Dóra)
 11. Tapodi Krisztián: ATP- és kreatinfoszfát-felhasználás statikus erőkifejtés és vibráció alatt (Tihanyi József, Ureczky Dóra)

Az alsó-, a közép- és A felsőfokú oktatás testnevelésének vizsgálatai – elnök: Dr. Sipos Kornél | bizottsági tagok: Dr. Kokovay Ágnes, Oláh Zsolt, Kiszela Kinga, PhD-hallgató

 1. Boldizsár Dóra, Kállai Éva: Budapesti óvodások mozgásrepertoárjának empirikus vizsgálata (Hamar Pál, Leibinger Éva)
 2. Király Eszter, Protzner Anna: A mozgásos nevelés hatása 8-9 éves tanulók fizikai teljesítményének alakulására (Kovács Katalin)
 3. Blocosz Adrienn: Objektív módon mért fizikai aktivitás hosszmetszeti vizsgálata budai sportiskolás gyermekeknél (Uvacsek Martina)
 4. Lerch Anna: A mindennapos testnevelésóra hatása 6-7 éves kisiskolások attitűdjellemzőire (Kovács Katalin, Csányi Tamás)
 5. Paksi Judit, Czúcz Andrea: A 2010-es emelt szintű érettségi vizsga régiók szerinti értékelése (Reigl Mariann, Ozsváth Károly)
 6. Volák Adrienn: Az atlétika alapjai tantárgy motoros tesztjeinek összehasonlító elemzése (Szalma László, Kovács Etele)
 7. Protzner Anna, Lasztovicza Dóra: A szociális kompetenciamérés lehetőségei ének-zene tagozatos és testnevelés-orientált kisiskolásoknál (Kovács Katalin)

A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az utánpótlásban és az élsportban – elnök: Dr. Freyer Tamás | bizottsági tagok: Dr. Gyimes Zsolt, Dr. Révész László, Balogh Judit, PhD-hallgató

 1. Szegedi Dorottya, Oláh Dóra: A szertorna pozitív hatása a társsportágak és más sportágak vonatkozásában (Kalmár Zsuzsa)
 2. Fekete Brigitta, Diszterhöft Orsolya: A kötélugrás és a talajtorna pontozási rendszerének összehasonlítása (Reigl Mariann, Huszár Ágnes)
 3. Benkő Emőke: A táplálkozási szokások vizsgálata első osztályú tornászok körében (Hamar Pál, Karsai István)
 4. Pintér Vanda: Antropometriai módszerek felhasználása az utánpótlás-nevelésben és a kiválasztásban (Uvacsek Martina)
 5. Mikolai Marcell: A tamburello sportág versenyzőinek mentális jellemzői (Gyömbér Noémi)
 6. Zánkai Georgina: Személyiségjellemzők és a megküzdéssel való kapcsolat sérült sportolók körében (Gyömbér Noémi)
 7. Báthori Viktória: Utánpótláskorú (16-17 éves) férfi válogatott jégkorongozók, illetve labdarúgók versenyszorongásának, sportolói megküzdési stratégiáinak (ACSI-28) és STPI-Y-H változóinak összehasonlító vizsgálata (Tóth László, Sipos Kornél)
 8. Artzt Eszter, Szántó Nóra: Két tenyérre szerelhető segédeszköz hatásának változása az úszóteljesítményre, utánpótláskorú úszóknál (Sós Csaba, Szájer Péter)
 9. Schuth Gábor: A gólkülönbség alakításának egy lehetséges módja nemzetközi szintű férfi kézilabda- mérkőzések alapján (Ökrös Csaba)
 10. Heim Attila, Schuth Gábor: Női és férfi kézilabdacsapatok mérkőzésteljesítményének összehasonlító vizsgálata az időkérések szempontjából (Ökrös Csaba)
 11. Balogh Katalin: Az 1997-es athéni és a 2009-es berlini világbajnokság távolugró-eredményeinek biomechanikai összehasonlító elemzése (Szalma László)

A konferencia szervezőbizottsága

 • Dr. habil Radák Zsolt, egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes
 • Dr. Nyakas Csaba, egyetemi tanár, mb. tudományos dékánhelyettes
 • Dr. Kovács Katalin, egyetemi docens, a TDK tanárelnöke
 • Varga Istvánné, főelőadó

A konferencia tudományos bizottsága

 • Dr. Barabás Anikó, egyetemi docens
 • Dr. Faludi Judit, egyetemi docens
 • Dr. Freyer Tamás, főiskolai tanár
 • Dr. Géczi Gábor, egyetemi adjunktus
 • Dr. Gyimes Zsolt, egyetemi docens
 • Dr. Kokovay Ágnes, egyetemi docens
 • Dr. Nyerges Mihály, egyetemi tanár
 • Oláh Zsolt, egyetemi adjunktus
 • Dr. Osváth Péter, egyetemi adjunktus
 • Dr. Révész László, egyetemi adjunktus
 • Dr. Sipos Kornél, egyetemi tanár
 • Dr. Szikora Katalin, egyetemi docens

PhD-hallgatók: Balogh Judit, Hart Nikoletta, Kiszela Kinga, Szájer Péter

Eredmények

A sportszervezés és -irányítás vizsgálatai – elnök: Dr. Nyerges Mihály | bizottsági tagok: Dr. Géczi Gábor, Dr. Szikora Katalin, Szájer Péter, PhD-hallgató

 1. Boulsevicz Beatrix: Migrációs folyamatok a magyar úszósportban: Irány Amerika!(?) (Témavezető: Gál Andrea)
 2. Tóth Balázs: Az olimpiai szponzorok márkaismertségének változása (Témavezető: Gősi Zsuzsanna)
 3. Zsiros Mihály: Sport a közösségi médiában (Témavezető: Gősi Zsuzsanna, Berkes Péter)

Mozgások humánkineziológiai és rehabilitációs vizsgálatai – elnök: Dr. Faludi Judit | bizottsági tagok: Dr. Barabás Anikó, Dr. Osváth Péter, Hart Nikoletta, PhD-hallgató

 1. Hollós Barnabás, Szakács Vivien: Bilaterális gátlás centrális neurológiai komponensének vizsgálatára alkalmas módszer fejlesztése (Témavezető: Tihanyi József, Sáfár Sándor, Kozák Lajos)
 2. Kiss Anikó: Életmódváltó program kórházi háttérrel, társadalmi összefogással (Témavezető: Rácz Levente, Szörényiné Ványi Gabriella)
 3. Zalai Lilla: Öregedő és idős patkányokon végzett mozgástréning fiziológiai és neuropszichológiai hatásai (Témavezető: Nyakas Csaba, Marosi Krisztina)

Az alsó-, a közép- és a felsőfokú oktatás testnevelésének vizsgálatai – elnök: Dr. Sipos Kornél | bizottsági tagok: Dr. Kokovay Ágnes, Oláh Zsolt, Kiszela Kinga, PhD-hallgató

 1. Protzner Anna, Lasztovicza Dóra: A szociális kompetenciamérés lehetőségei ének-zene tagozatos és testnevelés-orientált kisiskolásoknál (Témavezető: Kovács Katalin)
 2. Paksi Judit, Czúcz Andrea: A 2010-es emelt szintű érettségi vizsga régiók szerinti értékelése (Témavezető: Reigl Mariann, Ozsváth Károly)
 3. Volák Adrienn: Az atlétika alapjai tantárgy motoros tesztjeinek összehasonlító elemzése (Témavezető: Szalma László, Kovács Etele)

A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az utánpótlásban és az élsportban – elnök: Dr. Freyer Tamás | bizottsági tagok: Dr. Gyimes Zsolt, Dr. Révész László, Balogh Judit, PhD-hallgató

 1. Schuth Gábor: A gólkülönbség alakításának egy lehetséges módja nemzetközi szintű férfi kézilabda- mérkőzések alapján (Témavezető: Ökrös Csaba)
 2. Pintér Vanda: Antropometriai módszerek felhasználása az utánpótlás-nevelésben és a kiválasztásban (Témavezető: Uvacsek Martina)
 3. Artzt Eszter, Szántó Nóra: Két tenyérre szerelhető segédeszköz hatásának változása az úszóteljesítményre, utánpótláskorú úszóknál (Témavezető: Sós Csaba, Szájer Péter)

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!