Habilitáció
Lacza Zsombor habilitációs előadása és nyilvános vitája
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
2022. április 25.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja önöket dr. Lacza Zsombor habilitációs eljárása keretében megrendezésre kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.

Kneffel Zsuzsanna habilitációs előadása és nyilvános vitája
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
2022. március 31.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önöket Dr. Kneffel Zsuzsanna habilitációs eljárása keretében megrendezésre kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.

Nagy Ágoston habilitációs előadása és nyilvános vitája
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
2021. október 25.

A Testnevelési Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önöket dr. Nagy Ágoston habilitációs eljárása keretében sorra kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.

Újra diplomaosztó a Testnevelési Egyetemen!
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
2021. július 12.

A koronavírus-járvány miatt 2020-ban elmaradt a Testnevelési Egyetem talán legszebb ünnepsége, a TE Szenátusának nyári, nyilvános oklevélátadó ünnepi ülése. 2021. július 10-én azonban több mint 300 hallgató személyesen vette át oklevelét. Az eseményen Mocsai Lajos rektor elmondta, hogy benyújtotta a rektori pozícióról történő lemondását, amely Dr. Áder János köztársasági elnök határozatával lép hatályba.

Útmutató

A habilitációs eljárás általános rendjét a Testnevelési Egyetem Habilitációs Szabályzata tartalmazza. Jelen összefoglaló célja – a jogszabályokkal és a szabályzattal összhangban – a habilitációs eljárást kérelmező személy tájékoztatása.

A kérelmet papíron 1 példányban és digitális adathordozón (pendrive) 1 példányban kell benyújtani a Habilitációs Bizottság titkárához (Sturm Anita, K épület, C 311 iroda). A pályázat átvétele átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítása mellett történik.

A habilitációs kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 1. Kitöltött és aláírt jelentkezési lap (Habilitációs Szabályzat 1. sz. melléklete);
 2. A Habilitációs Bizottsághoz címzett kérelem a habilitált doktori cím elnyerésére és a habilitációs eljárás lefolytatására a tudományág megjelölésével, illetve kérelem a tudományos fokozattól eltérő tudományágban történő habilitációra;
 3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó kijelenti, hogy más egyetemen nincs folyamatban általa kezdeményezett habilitációs eljárás, illetve két éven belül ez iránti kérelmét nem utasították el;
 4. A személyi igazolvány és a lakcímkártya másolata;
 5. Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 6. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázati dokumentációt, illetve, hogy az Egyetem a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartásával kezelheti a habilitációs eljárással összefüggésben megadott személyes adatait;
 7. A doktori fokozat megszerzésére jogosultságot adó végzettségről szóló oklevél másolata (mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevele(k) másolata, külföldön szerzett egyetemi (master) diploma esetén annak hiteles fordítása);
 8. A tudományos fokozat (PhD- illetve annak tartalmában megfeleltethető más fokozat) megszerzését igazoló oklevél másolata
 9. A nyelvvizsgák másolata;
 10. Részletes tudományos szakmai önéletrajz;
 11. Hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, a doktori fokozat megszerzése óta ellátott oktatói feladatok hitelt érdemlő igazolása;
 12. A doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos kutatási tevékenység eredményeit tartalmazó tézis füzet, vagy önálló alkotás;
 13. Az MTMT rendszerből kinyomtatott, és a Könyvtár és Levéltár által hitelesített publikációs lista és tudománymetriai táblázat;
 14. Öt, a pályázó által a legjelentősebbnek ítélt tudományos publikáció egy-egy példánya;
 15. Három a nyilvános vita (tudományos előadás) témájára;
 16. Három, a habilitációs előadás témájára vonatkozó javaslat (egy magyar és angol nyelvű előadás, tantárgyi tematikába illeszkedve);
 17. A jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat, vagy az Egyetemnek a jelentkezési és eljárási díj részbeni, vagy teljes átvállalását igazoló esetleges nyilatkozat.
 18. Habilitációs értekezés.

A tézisfüzet és a habilitációs értekezés formai követelményei:

 • tézisfüzet: minimum 20 oldal terjedelmű, 1.0 sorközzel, Times New Roman 12-es betűtípussal, 1,5 cm margóval, A5 méretben
 • habilitációs értekezés: minimum 40, maximum 80 oldal terjedelemű törzsszöveg, plusz ábrák és irodalomjegyzék, Times New Roman 12-es betűtípussal, 1.5 sorközzel, 2,5 cm margóval, A4 méretben.

A habilitációs eljárás díja:

 • A pályázat formai elbírálása: 20 000 forint
 • A formai bírálatot követő eljárási szakasz: 80 000 forint

A kérelmező az eljárási díj első részét az eljárás megkezdése előtt, a második részelt a tartalmi elbírálás megkezdése előtt köteles befizetni. Az eljárási díjakat a Testnevelési Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára köteles befizetni (a közlemény rovatban feltüntetve az eljárást kérő nevét és a befizetett díj megnevezését). Számlaszám: 10032000-00334679-00000000

Letölthető dokumentumok

 • Habilitációs Szabályzat >>>
 • Habilitációs értekezés fedőlapja (minta) >>>
 • Tájékoztató a habilitációs eljárás folyamatáról >>>
 • Átadás- átvételi jegyzőkönyv >>>
 • Jelentkezési lap >>>
 • Értékelő táblázat >>>
 • Kérelem a habilitált doktori cím elnyerésére és a habilitációs eljárás lefolytatására >>>
 • Nyilatkozat folyamatban lévő vagy elutasított habilitációs eljárásról >>>
 • Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről >>>

Habilitációs Bizottság >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!