TDK

Tudomány / TDK

A TDK, azaz a Tudományos Diákköri Konferencia azon fórum, ahol az egyetemisták tudományos munkájuk eredményeit előadhatják, bemutathatják hallgatótársaiknak, valamint az érdeklődő szakembereknek. A tudományos diákköri munka a hallgató és oktatója közös tevékenységén alapul, melyben az oktató - mint az adott szakterület elismert képviselője - a kezdetektől mentorálja a hallgató munkáját. Az önkéntes diákköri munka a tehetséggondozás egyik legfontosabb pillére, amely hathatós segítséget nyújt a kötelező tananyagot meghaladó tudás, valamint tudományos kutatás elméletének és gyakorlatának elsajátításában, egyúttal hozzájárul a doktori képzésben való részvétel ösztönzéséhez, valamint az Egyetem oktató-kutató bázisának utánpótlásához. A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem több évtizedes sikeres TDK múltra tekint vissza, amelyet mind az Országos-, mind a Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferenciák dobogós helyezései bizonyítanak. Egyetemünk minden évben Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát rendez, ahol hallgatóink bemutathatják kutatási eredményeiket, illetve lehetőséget biztosítunk más felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak is sporttudománnyal kapcsolatos előadásaik bemutatására.

Az OTDT (Országos Tudományos Diákköri Tanács) irányításával minden második évben megrendezésre kerül az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, ahol nemcsak a hazai felsőfokú oktatási intézmények hallgatói mérik össze tudásukat, hanem a külhoni egyetemek diákjai is szép számmal szerepelnek.

GYIK

Miért hasznos a TDK?

  • segít a tudományos kutatás elméletének és gyakorlatának elsajátításában, a tudomány világának megismerésében,
  • olyan tapasztalatot ad, amely már a szakdolgozat írásakor megtérül,
  • a TDK pályamunka adhatja a későbbi szakdolgozat alapját,
  • független bírálók értékes visszajelzéseket, tanácsokat adnak a kutatásról
  • Szakmai fórumok tájékoztatása a vizsgálati eredményekről és a tapasztalatokról. Gyakorlati tapasztalatok az érvelésben és a tudományos vitában,
  • A hazai szakmai és tudományos világ elismeri és előnyben részesíti a TDK-s hallgatókat: a TDK eredményekre mesterképzés és doktori programok, valamint a külföldi egyetemek felvételi eljárásai során többletpontok adhatók; a legtöbb hazai és nemzetközi ösztöndíjpályázat elbírálásakor plusz pontot jelent a TDK-tevékenység.

Milyen témát kutathatok?

  • Minden olyan kutatásnak előadási lehetőséget biztosítunk a konferenciákon, amely a mozgást, a fizikai aktivitást vizsgálja, akár a mindennapos testnevelés, akár rekreációs tevékenységek, vagy az élsport oldaláról. A vizsgálatok lehetnek orvos- és egészségtudományos megközelítésűek, oktatási- és edzésmódszertani elemzések, társadalom-, vagy műszaki tudományos kutatások
  • Egyetemünk valamennyi oktatója és kutatója vállalhatja TDK-dolgozat témavezetését, a Tanszékek és Kutató Központok honlapján megtalálhatók a javasolt témakörök (erről ebben a menüpontban is találnak részletes információkat)
  • Egyéb, a hallgató által választott témában

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!