MSc Sportteljesítmény-elemző

A képzésről röviden

A képzés célja, hogy olyan teljesítményelemző szakemberek dolgozzanak a sporttudományban, akik a saját szakterületükön megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretekkel bírnak, egyéni és intézményes formában képesek segítséget nyújtani akár a versenysportban, teljesítménysportban szereplőknek (sportolóknak, szakmai stáboknak, döntéshozóknak), akár a rekreációs területen fejlődésre vágyóknak. A sportteljesítmény elemzés a teljesítményt befolyásoló változók megfigyelésének, rögzítésének és értékelésének összesített módszereit foglalja magába, a fő teljesítményelemek érvényes és következetes számszerűsítése, a hatékony edzéstervezés megvalósítása érdekében. A sportteljesítmény-elemzők által elvégzett feladatok közé tartozik a legmodernebb telemetrikus, mérkőzéselemző, teljesítményértékelő eszközök és szolgáltatások készségszintű kezelése és ismerete, videóelemzés és mozgáselemzés rögzítése, azok szinkronizálása, digitalizálása a teljesítmények szinten tartása és fokozása érdekében. Továbbá feladatai közé tartozik a rögzített adatok statisztikai elemzése, az edzők által megfogalmazott teljesítménnyel kapcsolatos kérdések, adatok interpretálásából származó integratív válaszok megfogalmazása. A képzés fókuszában a sportági teljesítmény egyéni elemzése áll, az egyén teljesítményét vizsgálja, hogy azt később sportági értékek mentén integrálja a képzésbe abból a célból, hogy az egyéni, illetve a csapatszintű teljesítmény egységesen növekedjen. Emellett fontos a stratégiai-taktikai elemzések értelmezése, a csapatsportok vizsgálata, illetve a sportszervezeti, sportági mélyelemzés, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű teljesítmény és versenyképesség elemzése. A szakon végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Mintatanterv >>>

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszak végéig 180 óra időtartamú. A szakmai gyakorlat helyszínei sportszakmai képzést ellátó képzőhelyszíneken, illetve államilag elismert sportakadémiák, valamint sportág-specifikus módszertani központok telephelyein valósulnak meg.

Záróvizsga >>>

Utolsó módosítás: 2023. május 26. 10:55
nyomtatás
2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!