Testnevelő tanár

A szakról röviden

A testnevelő tanárok a testkulturális képzés mellett pedagógusként a gyermekek személyiségének fejlesztésében is aktívan részt vesznek, ezt pedagógia-pszichológiai tanulmányaik készítik elő.  Képzésük alatt elsajátított oktatásmódszertani ismereteikkel képessé válnak a különböző sportágak oktatására.

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, az iskolai testnevelés és sport oktatási-nevelési feladatainak ellátására, a szakképzésben, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben, emellett a sportszakmai tárgyak oktatási, valamint minden szinten a sportpedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

Képzési idő: 2 félév (60) kredit)

Bemeneti előfeltételek:

MA Testnevelő tanár (szakmai bemenet)

 • szakedző mesterképzési szak (párhuzamosan vagy a mesterképzésre épülően)
 • edző alapképzési szak
 • testnevelő edző alapképzési szak

MA Testnevelő tanár (főiskolai testnevelő tanári bemenet)

 • főiskolai szintű testnevelő tanári szakképzettség

A képzés két eltérő tanterv alapján valósul meg, a jelentkezők előképzettsége szerint. A képzések csak megfelelő számú jelentkezővel (minimum 10 fő) indulnak el. A minimum létszámot tantervenként kell érteni.

A képzettség megjelölése: okleveles testnevelő tanár

A képzést levelező munkarendben hirdetjük meg. A képzési napok: kéthetente péntek és szombati napokon.

Felvételi követelmények

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak szerint

 • írásbeli felvételi vizsga: 30 pont
 • szóbeli felvételi vizsga: 40 pont
 • az oklevél minősítése: 20 pont
 • többletpontok (többletpontok (esélyegyenlőség, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény, szakmai tevékenység/tudományos publikáció): 10 pont

Felvételi vizsga

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rövid ciklusú testnevelő tanár képzésének felvételi eljárása során a jelentkezőknek személyes felvételi interjún szükséges részt venniük. Az interjú célja a jelentkezők előzetes ismereteinek, tudásának, tapasztalatainak és céljainak megismerése, feltárása. A felvételi interjún a kijelölt bizottságok tagjai a jelentkező tanári pályára történő alkalmasságának minimumfeltételeit vizsgálják.

A körülbelül 15 perces felvételi interjú két részből áll:

 • Az első részben a felvételiző személyes motivációiról, céljairól és tapasztalatairól számol be.
 • A második részben egy átfogó témakör bemutatására kerül sor, amelyről az előzetes ismeretei alapján 8 perces időkeretben kell beszámolnia a jelentkezőknek. Ezt követően a bizottság tagjai kérdéseket fogalmazhatnak meg a választott témákkal kapcsolatban, amire a felvételizőnek válaszolnia kell.

Felvételi témakörök:

 1. A testnevelés és diáksport helye, szerepe és céljai a köznevelési rendszerben.
 2. Oktatási módszerek a testnevelésben.
 3. Az egészségtudatos életvezetés és egészségfejlesztés lehetőségei az iskolában.
 4. A személyiségfejlesztés lehetőségei az iskolai testnevelésben.
 5. Egy választott (akár saját példán alapuló) téma: az iskolai testneveléshez kapcsolódó pedagógia vagy pszichológiai jelenség bemutatása és kritikai elemzése.

Ajánlott irodalom:

 • Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp.
 • H. Ekler Judit (2015): A hatékony testnevelés módszertani lehetőségei. In. Csányi, T és Révész, L. (szerk.): Tudományos alapok a testnevelés tanításához I. kötet. Magyar Diáksport Szövetség, Bp.
 • N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) (2017) Pedagógusok Pszichológiai Kézikönyve I-III. Osiris Kiadó, Budapest.
 • Tóth László (2015). A motiváció, mint folyamat komplex értelmezése az iskolai Testnevelés és sport műveltségi terület keretében In: Révész, László; Csányi, Tamás (szerk.) Tudományos alapok a testnevelés tanításához II. kötet, Magyar Diáksport Szövetség (2015) pp. 105-134.
 • Jakab György (2019). A testnevelésóra rejtett tanterve. Új Pedagógiai Szemle. 69. évf. 5-6.107-114
 • Borosán Lívia; Budainé Csepela Yvette ; Cserny Ákos ; Soós István ; Hamar Pál (2022): Fekete pedagógia az iskolai testnevelésben és a sportban. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 72 : 5-6 pp. 14-34.
 • Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus, Budapest–Pécs.
 • Rétsági Erzsébet (2004). A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus, Budapest–Pécs.
 • Soós István (2022). Az egészségközpontú fizikai aktivitás és az ülő "SEDENS" életvitel. ELTE Eötvös Kiadó.
Utolsó módosítás: 2023. november 15. 13:15
nyomtatás

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!