Testnevelés, Sport, Tudomány

Üdvözöljük az olvasót a Testnevelés, Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) oldalán!

A sporttudomány egy interdiszciplinális tudomány, különösen azért is, mivel a sportolás egy, csak az emberre jellemző tevékenység. Bár egyes elemei megvannak az állatok fizikai aktivitásánál is, de például a sportolás pszichológiai, pedagógiai, társadalom-gazdasági jelenségei és az azokat szabályozó mechanizmusok nincsenek jelen.

Az önálló Testnevelési Egyetem szerkezeti felépítése tükrözi ezt, mivel a négy intézetének létrejötte lehetőséget adott arra, hogy a különböző sport­tudományi ágak oktatását és kutatását eltérő megközelítésbl, de adott esetben több tudományterület összekapcsolásával végezzük. Ez nem csak formailag lényeges, hanem tartalmilag is, mivel fontos kihangsúlyozni, hogy a sport és a testnevelés - ami egyre nagyobb szerepet tölt be a társadalomban és az emberek egészségének fenntartásában - komoly eszköze lehet annak, hogy magasabb szintre emelhessük a Klebelsberg Kuno által kimondott jelszót: „Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts”.

A Testnevelés Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) várja mindazokat a sporttudományokkal foglalkozó kéziratokat, eredeti közleményeket és összefoglaló tanulmányokat melyek a testnevelés, edzésmódszertan, társadalom és természettudomány területén folyó kutatásokról számolnak be. Továbbá, a sport bármely aspektusában végzett kísérletek, kutatások eredményeiből születő publikációknak is szeretnénk fórumot adni.

Mivel újságunk kétnyelvű, ezért mind hazai, mind külföldi szerzőktől várunk spottudományokkal kapcsolatos kéziratokat. Továbbá, tervezzük, hogy az Egyetemünkön végző doktoranduszok disszer­tációinak rövid összefoglalóit és a TE által megrendezett konferenciák (TDK, PhD, egyéb) absztraktjait is megjelentessük.

A mai korhoz igazodva a TST/PSS elsősorban online megjelenésű, mint sok más rangos tudomá­nyos folyóirat, s így az interneten mindenki számára elérhető lesz, elősegítve az olvasottság növelését és a tudás terjesztését. Minden beküldött cikket legalább két bíráló értékel, akik a rangos hazai és külföldi kutatókból álló szerkesztőbizottsági tagok közül kerülnek ki, ezzel is biztosítva a közlemények magas szintű minőségét.

A folyóiratban közölt cikkek megtalálhatók a TE Könyvtár és Levéltár elektronikus katalógusában és az MTA Könyvtárának repozitóriumában is, cikkenként a REAL-ban, évfolyamonként a REAL-J-ben.

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 2020/3-45. évfolyam, 3-4. szám (2020) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • Effects of Cooling and Magnesium Supplementation on the Objective and Subjective Outcomes of Acute High-Intensity Rowing / A hűtés és magnézium-szupplementum hatása az akut, nagy intenzitású evezés objektív és szubjektív kimenetelére
    Shu-Ting Li, Jia-Tzer Jang, Akos Koller
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Preliminary Insights as an Outsider Researcher in Female Bodybuilding and Physique Athletes / Bevezető gondolatok a női bodybuilding és physique versenyzők vizsgálatáról egy kívülálló kutató szemével
    Airnel T. Abarra, Tamas Doczi
 • TST+ / PSS+
  • Habilitációs összefoglalók / Habilitation summaries
  • A sportélettani kutatás nagyjai (megemlékezés)
   Koller Ákos
  • Megvédett PhD értekezések a Testnevelési Egyetemen / Defended PhD theses at the University of Physical Education
  • Emlékek a Testnevelési Főiskola/Egyetem Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszékéről
   Pavlik Gábor
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences
2021. április 21. (módosítva: 2022. április 28.)