Testnevelés, Sport, Tudomány

Üdvözöljük az olvasót a Testnevelés, Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) oldalán!

A sporttudomány egy interdiszciplinális tudomány, különösen azért is, mivel a sportolás egy, csak az emberre jellemző tevékenység. Bár egyes elemei megvannak az állatok fizikai aktivitásánál is, de például a sportolás pszichológiai, pedagógiai, társadalom-gazdasági jelenségei és az azokat szabályozó mechanizmusok nincsenek jelen.

Az önálló Testnevelési Egyetem szerkezeti felépítése tükrözi ezt, mivel a négy intézetének létrejötte lehetőséget adott arra, hogy a különböző sport­tudományi ágak oktatását és kutatását eltérő megközelítésbl, de adott esetben több tudományterület összekapcsolásával végezzük. Ez nem csak formailag lényeges, hanem tartalmilag is, mivel fontos kihangsúlyozni, hogy a sport és a testnevelés - ami egyre nagyobb szerepet tölt be a társadalomban és az emberek egészségének fenntartásában - komoly eszköze lehet annak, hogy magasabb szintre emelhessük a Klebelsberg Kuno által kimondott jelszót: „Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts”.

A Testnevelés Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) várja mindazokat a sporttudományokkal foglalkozó kéziratokat, eredeti közleményeket és összefoglaló tanulmányokat melyek a testnevelés, edzésmódszertan, társadalom és természettudomány területén folyó kutatásokról számolnak be. Továbbá, a sport bármely aspektusában végzett kísérletek, kutatások eredményeiből születő publikációknak is szeretnénk fórumot adni.

Mivel újságunk kétnyelvű, ezért mind hazai, mind külföldi szerzőktől várunk spottudományokkal kapcsolatos kéziratokat. Továbbá, tervezzük, hogy az Egyetemünkön végző doktoranduszok disszer­tációinak rövid összefoglalóit és a TE által megrendezett konferenciák (TDK, PhD, egyéb) absztraktjait is megjelentessük.

A mai korhoz igazodva a TST/PSS elsősorban online megjelenésű, mint sok más rangos tudomá­nyos folyóirat, s így az interneten mindenki számára elérhető lesz, elősegítve az olvasottság növelését és a tudás terjesztését. Minden beküldött cikket legalább két bíráló értékel, akik a rangos hazai és külföldi kutatókból álló szerkesztőbizottsági tagok közül kerülnek ki, ezzel is biztosítva a közlemények magas szintű minőségét.

A folyóiratban közölt cikkek megtalálhatók a TE Könyvtár és Levéltár elektronikus katalógusában és az MTA Könyvtárának repozitóriumában is, cikkenként a REAL-ban, évfolyamonként a REAL-J-ben.

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 2021/3-46. évfolyam, 3-4. szám (2021) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Hamar Pál: Tantervelmélet és sporttudomány / Curriculum theory and sports science
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • A magas intenzitású mikromozgások és az ütéspontosság közötti kapcsolat vizsgálata a ’PlayerLoad’ és ’IMA’ mechanikai mutatók segítségével korosztályos teniszezőknél / Investigation of relationship between high-intensity micromovements and stroke accuracy using ’PlayerLoad’ and ’IMA’ mechanical indicators in junior tennis players
    Tóth Péter János, Sáfár Sándor, Dobos Károly, Horváth Dávid, Győri Tamás, Ökrös Csaba
  • Sportági ttudományok / Sport Sciences
   • A 2021-es tokiói olimpiai játékok 800 méteres síkfutásának elemzése irambeosztás szempontjából /
    800 meter race tactics in the 2021 Tokyo Olympics: a case study
    Kelemen Bence, Benczenleitner Ottó, Tóth László
   • A 2021-es U16-os női röplabda Európa-bajnokság elemzése a magyar csapat szemszögéből / Analysis of 2021 Girls’ U16 European Volleyball Championship from perspective of Hungarian national team
    Kőnig-Görögh Dóra, Jókay Zoltán, Győri Tamás, Ökrös Csaba
   • A versenyzési kedv vizsgálata hazai utánpótlás teniszezőknél 2011-2020 között / Examination of the competitive mood in Hungarian youth tennis players between 2011 and 2020
    Dékány Marcell, Pelva Gábor, Kopper Bence, Ökrös Csaba
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Pedagógusok fogyatékossággal élő személyek iránti érzékenyítésének attitűdvizsgálata a Közép-Európai régióban / Attitude investigation of teachers’ sensitization towards people with disabilities in the Central European Region
    Orbán-Sebestyén Katalin, Sáringerné Szilárd Zsuzsanna, Farkas Judit, Ökrös Csaba
   • Az áldozatsegítés (áldozatvédelem) és a sport tantárgy oktatásának bevezetése: a sportszakember-képzéssel összefüggő tapasztalatok és szemlélet / Introduction of subject/course victim support (victim protection) and sports: experiences and approaches of training sports professionals
    Szekeres Diána
 • TST+ / PSS+
  • Ekaterina Glebova: Technological Transformation of Sports Spectators’ Customer Experiences (Doctoral Thesis Summary)
  • Nagy Ágoston: A sportkulturális késés elmélete és a bevezetett intézkedések szerepe az egyetemi testnevelés és sportolás színterein (habilitációs összefoglaló)
  • Megvédett PhD értekezések / Defended PhD theses
  • Kalabiska Irina: Riport a 36. Sportorvosi Világkongresszusról
  • Hírek
  • A Testnevelési Egyetem 2021-es Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai / Abstracts of the Student Congress on Sport Sciences 2021 of the University of Physical Education
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences
Utolsó módosítás: 2023. március 22. 11:56
nyomtatás

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!