Testnevelés, Sport, Tudomány

Üdvözöljük az olvasót a Testnevelés, Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) oldalán!

A sporttudomány egy interdiszciplinális tudomány, különösen azért is, mivel a sportolás egy, csak az emberre jellemző tevékenység. Bár egyes elemei megvannak az állatok fizikai aktivitásánál is, de például a sportolás pszichológiai, pedagógiai, társadalom-gazdasági jelenségei és az azokat szabályozó mechanizmusok nincsenek jelen.

Az önálló Testnevelési Egyetem szerkezeti felépítése tükrözi ezt, mivel a négy intézetének létrejötte lehetőséget adott arra, hogy a különböző sport­tudományi ágak oktatását és kutatását eltérő megközelítésbl, de adott esetben több tudományterület összekapcsolásával végezzük. Ez nem csak formailag lényeges, hanem tartalmilag is, mivel fontos kihangsúlyozni, hogy a sport és a testnevelés - ami egyre nagyobb szerepet tölt be a társadalomban és az emberek egészségének fenntartásában - komoly eszköze lehet annak, hogy magasabb szintre emelhessük a Klebelsberg Kuno által kimondott jelszót: „Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts”.

A Testnevelés Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) várja mindazokat a sporttudományokkal foglalkozó kéziratokat, eredeti közleményeket és összefoglaló tanulmányokat melyek a testnevelés, edzésmódszertan, társadalom és természettudomány területén folyó kutatásokról számolnak be. Továbbá, a sport bármely aspektusában végzett kísérletek, kutatások eredményeiből születő publikációknak is szeretnénk fórumot adni.

Mivel újságunk kétnyelvű, ezért mind hazai, mind külföldi szerzőktől várunk spottudományokkal kapcsolatos kéziratokat. Továbbá, tervezzük, hogy az Egyetemünkön végző doktoranduszok disszer­tációinak rövid összefoglalóit és a TE által megrendezett konferenciák (TDK, PhD, egyéb) absztraktjait is megjelentessük.

A mai korhoz igazodva a TST/PSS elsősorban online megjelenésű, mint sok más rangos tudomá­nyos folyóirat, s így az interneten mindenki számára elérhető lesz, elősegítve az olvasottság növelését és a tudás terjesztését. Minden beküldött cikket legalább két bíráló értékel, akik a rangos hazai és külföldi kutatókból álló szerkesztőbizottsági tagok közül kerülnek ki, ezzel is biztosítva a közlemények magas szintű minőségét.

A folyóiratban közölt cikkek megtalálhatók a TE Könyvtár és Levéltár elektronikus katalógusában és az MTA Könyvtárának repozitóriumában is, cikkenként a REAL-ban, évfolyamonként a REAL-J-ben.

A TF tudományos folyóirata 2022/1-27. évfolyam, 1-2. szám (2022) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • A tánc és a sport közötti kapcsolat – különbségek, összefüggések, egymásra hatások / Relationship between dance and sport – differences, connections, interactions
    Lezó Nóra
  • Sportági ttudományok / Sport Sciences
   • A 2021-es férfi és a női Európai Kézilabda Szövetség, Bajnokok Ligája (EHF BL) Final 4-ba jutott
    kézilabda csapatok támadó játékhelyzeteinek összehasonlító elemzése / Comparative Analysis of Offensive Playing Situations for of Male and Female Handball Teams in the 2021 European Handball
    Federation, Champions League (EHF CL) Final 4
    Ökrös Csaba, Kőnig-Görögh Dóra, Liebscher László, Lehőcz Zoltán, Fekete Bozsana, Csáki István
   • A női sportolók melltartójának egyéni és a sportági jellegzetességei: irodalmi áttekintés / The individual and sport-type characteristics of sport bras of female athletes: a literature review
    Nagy Imola, Koller Ákos, Debreczeni Zoltán Béla
   • Efficacy of Coronavirus disease (COVID-19) safety protocol at the 2021 Wrestling European Olympic
    Games Qualifier organized in Budapest / A koronavírus-járvány (COVID-19) biztonsági protokolljának
    hatékonysága a 2021-es olimpiai játékok európai kvalifikációs birkózóversenyén, Budapesten
    Mira Ambrus, Zsombor Lacza, Szabolcs Molnár, Babak Shadgan, Éva Kőrösi, Márton Jenei, Károly Mensch
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Logikai homológiák a gazdasági folyamatokban és a sportban (Kállai Gábor emlékére) / Economic
    Systems and Sports: some logical homologies (In Memory of Gábor Kállai)
    Magas István
    Stratégiai és taktikai döntések tudománya a sakk sportágában / Science of strategic and tactical decisions in chess
    Sterbenz Tamás, Világi Kristóf, Koch Ágoston
 • TST+ / PSS+
  • Koller Ákos: Kállai Gáborra emlékezünk
  • Dr. Kneffel Zsuzsanna: Edzés és életmódbeli hatások vizsgálata hazai és külföldi mintán (habilitációs összefoglaló)
  • Dr. Lacza Zsombor: A sportoló térd – a térdízület korai kopásának diagnosztikája és a regeneráció lehetőségei (habilitációs összefoglaló)
  • Hírek
  • Kitekintés a sporttudományok világába

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!