MSc Sportteljesítmény-elemző

A képzés időtartama: 3 félév

Munkarend: nappali vagy levelező. Levelező oktatási napok: 2 hetente péntek és szombat

Finanszírozás: államilag finanszírozott vagy költségtérítéses (450.000 Ft/félév)

A képzés célja (szakról röviden): A képzés célja, hogy olyan teljesítményelemző szakemberek dolgozzanak a sporttudományban, akik a saját szakterületükön megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretekkel bírnak, egyéni és intézményes formában képesek segítséget nyújtani akár a versenysportban, teljesítménysportban szereplőknek (sportolóknak, szakmai stáboknak, döntéshozóknak), akár a rekreációs területen fejlődésre vágyóknak. A sportteljesítmény elemzés a teljesítményt befolyásoló változók megfigyelésének, rögzítésének és értékelésének összesített módszereit foglalja magába, a fő teljesítményelemek érvényes és következetes számszerűsítése, a hatékony edzéstervezés megvalósítása érdekében. A sportteljesítmény-elemzők által elvégzett feladatok közé tartozik a legmodernebb telemetrikus, mérkőzéselemző, teljesítményértékelő eszközök és szolgáltatások készségszintű kezelése és ismerete, videóelemzés és mozgáselemzés rögzítése, azok szinkronizálása, digitalizálása a teljesítmények szinten tartása és fokozása érdekében. Továbbá feladatai közé tartozik a rögzített adatok statisztikai elemzése, az edzők által megfogalmazott teljesítménnyel kapcsolatos kérdések, adatok interpretálásából származó integratív válaszok megfogalmazása. A képzés fókuszában a sportági teljesítmény egyéni elemzése áll, az egyén teljesítményét vizsgálja, hogy azt később sportági értékek mentén integrálja a képzésbe abból a célból, hogy az egyéni, illetve a csapatszintű teljesítmény egységesen növekedjen. Emellett fontos a stratégiai-taktikai elemzések értelmezése, a csapatsportok vizsgálata, illetve a sportszervezeti, sportági mélyelemzés, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű teljesítmény és versenyképesség elemzése. A képzés bemeneteli tudást ad a sporttudományi doktori képzésekre.

A képzettség megjelölése: okleveles sportteljesítmény-elemző

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az edző, a testnevelő-edző, rekreáció és életmód, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a sportszervezés alapképzési szak, a sport- és rekreáció szervezés alapképzési szak rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakiránya; továbbá 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű szakedző alapképzési szak.
  • A további alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok tekintetében, a korábbi tanulmányokból – a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján – legalább 50 kredit szükséges az alábbi területekről:
    • sport- és egészségtudomány területéről 30 kredit;
    • gazdaság-, társadalom-, szervezés- és vezetéstudományok területéről 20 kredit

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Felvételi pontszámítás:

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

  • írásbeli felvételi vizsga: 30 pont
  • szóbeli felvételi vizsga: 40 pont
  • az oklevél minősítése: 20 pont
  • többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, nyelvvizsga, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény, tudományos publikáció): 10 pont

Felvételi vizsga témakörei, ajánlott irodalom >>>

Utolsó módosítás: 2023. május 26. 10:40
nyomtatás

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!