Sportteljesítmény-elemző mesterképzési szak

A szakról röviden

A képzés célja, hogy olyan teljesítményelemző szakemberek dolgozzanak a sporttudományban, akik a saját szakterületükön megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretekkel bírnak, egyéni és intézményes formában képesek segítséget nyújtani akár a versenysportban, teljesítménysportban szereplőknek (sportolóknak, szakmai stáboknak, döntéshozóknak), akár a rekreációs területen fejlődésre vágyóknak. A sportteljesítmény elemzés a teljesítményt befolyásoló változók megfigyelésének, rögzítésének és értékelésének összesített módszereit foglalja magába, a fő teljesítményelemek érvényes és következetes számszerűsítése, a hatékony edzéstervezés megvalósítása érdekében. A sportteljesítmény-elemzők által elvégzett feladatok közé tartozik a legmodernebb telemetrikus, mérkőzéselemző, teljesítményértékelő eszközök és szolgáltatások készségszintű kezelése és ismerete, videóelemzés és mozgáselemzés rögzítése, azok szinkronizálása, digitalizálása a teljesítmények szinten tartása és fokozása érdekében. Továbbá feladatai közé tartozik a rögzített adatok statisztikai elemzése, az edzők által megfogalmazott teljesítménnyel kapcsolatos kérdések, adatok interpretálásából származó integratív válaszok megfogalmazása. A képzés fókuszában a sportági teljesítmény egyéni elemzése áll, az egyén teljesítményét vizsgálja, hogy azt később sportági értékek mentén integrálja a képzésbe abból a célból, hogy az egyéni, illetve a csapatszintű teljesítmény egységesen növekedjen. Emellett fontos a stratégiai-taktikai elemzések értelmezése, a csapatsportok vizsgálata, illetve a sportszervezeti, sportági mélyelemzés, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű teljesítmény és versenyképesség elemzése.

Képzési idő: 3 félév (90 kredit)

A képzettség megjelölése: okleveles sportteljesítmény elemző

A képzést levelező munkarendben hirdetjük meg. Levelező képzés esetében a tanórákat tömbösítve szervezzük. Képzési napok: kéthetente pénteki és szombati napokon.

Bemeneti előfeltételek:

Teljes kreditérték beszámításával:

 • edző
 • testnevelő-edző
 • a rekreáció és életmód
 • a rekreációszervezés és egészségfejlesztés
 • humánkineziológia
 • a sportszervezés
 • sport- és rekreáció szervezés alapképzési szak rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakiránya
 • az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű szakedző alapképzési szak
 • testnevelés (bármely szakpárban) főiskolai szintű képzés

Meghatározott kreditek teljesítésével:

A további alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok tekintetében, a korábbi tanulmányokból – a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján – legalább 50 kredit szükséges az alábbi területekről:

 • sporttudomány területéről 20 kredit;
 • egészségtudomány területéről 15 kredit;
 • gazdaság-, társadalom-, szervezés- és vezetéstudományok területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 40 kredittel rendelkezzen.

Amennyiben a jelentkező olyan oklevéllel rendelkezik, amely nem teljes kreditértékkel számítható be, az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága előzetes kreditelismerési eljárásban vizsgálja meg, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a jelentkező korábban megszerzett kreditjeiből mennyi szakterületi kredit ismerhető el. Az előzetes kreditelismerési eljárást az Egyetem hivatalból folytatja le, az eljárás a mesterképzési szakra történő jelentkezés benyújtásával indul. Az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásáért a jelentkező az Egyetem Felvételi Szabályzatában meghatározott térítési díjat fizet. (bankkártyás fizetés itt)

Felvételi követelmények

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak szerint

 • írásbeli felvételi vizsga: 30 pont
 • szóbeli felvételi vizsga: 40 pont
 • az oklevél minősítése: 20 pont
 • többletpontok (többletpontok (esélyegyenlőség, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény, szakmai tevékenység/tudományos publikáció): 10 pont

A szakról részletes információ itt érhető el!

Felvételi vizsga

Szóbeli felvételi témakörök

 1. Mérőszámok és markerek az egyéni sportokágakban.
 2. Mérőszámok és markerek csapatsportok és sportjátékok vonatkozásában.
 3. Adatforrások típusai a sportban.
 4. Prediktív analitikai modellek szerepe és jelentősége.
 5. Elvárások az információs rendszerek esetén.
 6. Mesterséges intelligencia használata a sportban.
 7. Elemző szoftverek típusai.
 8. Videóelemzés vágással, vagy időpecséttel.
 9. Ügyviteli rendszerek a sportban.
 10. Különböző versenysorozatok összehasonlító teljesítményértkelése, versenysorozatokon átívelő ranglisták.
 11. Teljesítmény-értékelő rendszerekről általánosságban az egyéni sportok esetében.
 12. Teljesítmény-értékelő rendszerekről általánosságban a csapatsportok, sportjátékok esetében.
 13. Terhelési összetevők minőségi súlyozása a sikeresség érdekében.
 14. Energiaszolgáltató rendszerek és a teljesítmény kapcsolata a különböző csapatsportok és sportjátékok esetében.
 15. Energiaszolgáltató rendszerek és a teljesítmény kapcsolata a különböző egyéni sportok esetében.
 16. Pihenés, regeneráció, alvás hatása a teljesítményre.
 17. Versenyek értékelési szempontrendszere az egyéni sportágakban.
 18. Mérkőzések teljesítményértékelése a csapatsportok, sportjátékok esetében.
 19. Sorozatterhelés és a teljesítmény viszonyrendszere.
 20. Az utánpótlás korosztály és a teljesítményhez köthető faktorok viszonyrendszere

Kötelező szakirodalom (könyv):

Chris Anderson, David Sally. Számháború - avagy miért van minden másképp a fociban, mint ahogy gondoltad. (2014) Kanári, Akadémia kiadó.

Kötelező szakirodalom (szakcikk):

 1. Kevin M. Carroll, Caleb D. Bazyler, Jake R. Bernards, Christopher B. Taber, Charles A. Stuart, Brad H. DeWeese, Kimitake Sato, Michael H. Stone. (2019) Skeletal Muscle Fiber Adaptations Following Resistance Training Using Repetition Maximums or Relative Intensity. Sports 2019, 7, 169; doi:10.3390/sports7070169.
 2. Hugh H. K. Fullagar, Sabrina Skorski, Rob Duffield, Daniel Hammes, Aaron J. Coutts, Tim Meyer. (2015) Sleep and Athletic Performance: The Effects of Sleep Loss on Exercise Performance, and Physiological and Cognitive Responses to Exercise. Sports Med 2015 45:161–186 DOI 10.1007/s40279-014-0260-0.
 3. Michael J. Hamlin, Catherine A. Lizamore, Will G. Hopkins. (2018) The Effect of Natural or Simulated Altitude Training on High-Intensity Intermittent Running Performance in TeamSport Athletes: A Meta-Analysis. DOI 10.1007/s40279-017-0809-9. 
 4. John A. Hawley, Carsten Lundby, James D. Cotter, Louise M. Burke. Maximizing Cellular Adaptation to Endurance Exercise in Skeletal Muscle. (2018) Cell Metabolism. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2018.04.014.
 5. Knut Sindre Mølmen, Sjur Johansen Øfsteng, Bent R Rønnestad. (2019) Block periodization of endurance training – a systematic review and meta-analysis. Open Access Journal of Sports Medicine 2019:10 145–160.
 6. Brendon O Watson, Gyorgy Buzsáki. (2015) Sleep, Memory & Brain Rhythms, December 2015 Daedalus 144(1):67-82, DOI: 10.1162/DAED_a_00318.
 7. Olivier Girard, Franck Brocherie, Gregoire P. Millet. (2017) Effects of Altitude/Hypoxia on Single- and Multiple-Sprint Performance: A Comprehensive Review. DOI:10.1007/s40279-017-0733-z.
 8. Jos Vanrenterghem, Niels J Nedergaard, Mark A Robinson, Barry Drust. Training Load Monitoring in Team Sports. (2017) A Novel Framework Separating Physiological and Biomechanical Load-Adaptation Pathways. November 2017 Sports Medicine 47(5):1-8. DOI:
 9. 1007/s40279-017-0714-2.

Ajánlott szakirodalom:

 1. Benjamin C. Alamar. (2013) Sport Analytics A Guide for coaches, managers and other decision makers. Columbia University Press.
 2. Michael Lewis. (2004) Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game. W. W. Norton & Company.
 3. David Berri, Martin B. Schmidt, Stacey L. Brook. (2007) Wages of Win. Stanford Business Books.
 4. Dean Oliver. (2004) Basketball on Paper. Potomac Books.
 5. John Hollinger. (2015) Pro Basketball Forecast. Washington D.C., Potomac Books.
 6. Michael Lewis. (2004) Moneyball The Art of Winning an Unfair Game New York. W. W. Norton & Company.
 7. L. Martin. (2016) Sports Performance Measurement and Analytics. Pearson Educations, New Jersey.
 8. Stephen Shea. (2014) Basketball Analytics Spatial Training.
 9. Ambikesh J. Allistair M., Giles O., Peter O’Donoghue. (2018) Sports Analytics: Analysis, visualisation and decision making in sports performance. Routledge Studies in Sports Performance Analysis.
 10. Kirk Goldsberry. (2019) Sprawlball: A Visual Tour of the New Era of the NBA. Mariner Books.

Online tartalmak és CRM-ek:

https://www.fullfield.info/one-pager - ingyenes hozzáférés igényelhető
https://fivethirtyeight.com/sports/
https://www.kirkgoldsberry.com/

Ajánlott film:

Pénzcsináló (Moneyball) 2011

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!