Osztatlan tanárképzés

Képzésről röviden

Az osztatlan tanárképzésünk kétszakos testnevelő-gyógytestnevelő tanár szakon az egészség- és orvostudományi ismeretek, sportszakmai és sporttudományi elméleti és gyakorlati ismeretek, speciális szakmódszertani és pedagógiai-pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint az iskolai gyakorlat egymásra épülő következetes rendszere. Ez lehetőséget bíztosít arra, hogy olyan testnevelő-gyógytestnevelő tanárok képzése valósuljon meg, akik a megszerzett tudás és tapasztalat birtokában hozzájárulnak a magasszintű oktatómunka és szakszerű nevelési feladatok ellátásához a köznevelés és a felsőoktatás különböző szintjein. Ennek érdekében a képzés elméleti alapvetéseit az oktatók gyakorlati példákon keresztül ismertetik meg a hallgatókkal. Az elméleti és gyakorlati órák, az iskolai gyakorlatok rendszere a testnevelő-gyógytestnevelő tanárokat a mindennapos testnevelés oktatási-nevelési feladataira és kihívásaira készítik fel.

Mintatanterv

  • Osztatlan tanári 11 félév Testnevelő- gyógytestnevelő- egészségfejlesztő tanár 2017-2021 között >>>
  • Osztatlan tanári mesterképzés 10 félév 2022-től kezdők >>>
  • Osztatlan tanári mesterképzés 10 félév 2023-től kezdők >>>
  • Osztatlan tanári 10 félév - Testnevelő - gyógytestnevelő tanár 2024-től kezdők >>>

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett csoportos gyakorlatokból, illetve egy 325 órás egyéni összefüggő iskolai gyakorlatból áll.

Felvételi követelmények

A felvételi követelményekkel kapcsolatos információ itt található!

A képzési program és záróvizsga tételsor az e-learning rendszerben érhető el.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!