Általános információk

A Tudományos Diákkonferenciákon, szekciónként a legjobb három előadás helyezésben részesül. A sorrendet a pályamunkára (dolgozatra) és az előadásra kapott értékek összege határozza meg. A felhívásban megjelölt határidőre benyújtott pályamunkákat és a konferencián bemutatott előadásokat a hazai sporttudomány elismert személyiségei a honlapon (az alábbiakban) ismertetett formai és tartalmi követelmények alapján értékelik.

Házi TDK

1. On-line jelentkezési lap kitöltése

A jelentkezési lap pontos elérhetőségét minden tanévben frissíti a TDK bizottság. A jelentkezési lap az alábbi adatokat tartalmazza, amelyeket formázás nélkül kell kitölteni:

 • a szerző(k) adatait;
 • a témavezető és (ha van) a konzulens tanár adatait;
 • az előadás címét;
 • a kulcsszavakat (maximum 3);
 • az absztrakt szövegét (maximum 3000 karakter).

2. Absztrakt tartalmi követelményei

A kutatás rövid leírásánál az alábbi klasszikus szerkezeti felépítést javasoljuk, amely mind a pályamunka, mind az előadás során vezérelv lehet:

 • Bevezetés (témaválasztás indoklása, irodalmi áttekintés, elméleti háttér)
 • Hipotézis / Célkitűzés (kérdésfeltevés megfogalmazása, érvényessége)
 • Vizsgálati módszerek, -személyek, -körülmények (ismertetés pontossága)
 • Eredmények (a kutatás eredményeinek ismertetése, bemutatása, értelmezése)
 • Összefoglalás (konklúzió, javaslat, elméleti és/vagy gyakorlati jelentősége)

A fenti szempontokat az adott tudományterületen és az abban elfogadott  kutatási módszereket (pl.: review paper, story telling) adekvátan kell alkalmazni. Az absztraktok kötetben jelennek meg, korábbi konferenciák kiadványai megtekinthetők az archívumban.

3. Pályamunka

 • A mindenkori felhívásban megjelölt határidőre kell mellékelni a jelentkezési lappal együtt.
 • A pályamunkákat a hazai sporttudomány elismert személyiségei bírálják.
 • Az eljárás során a bíráló csak a dolgozatot láthatják, annak szerzőjéről, témavezetőjéről semmilyen információval nem rendelkezik.

3.1. Formai követelmények

 • A pályamunkán csak a dolgozat címét kell feltüntetni. A szerző(k), témavezető, (ha van) konzulens nevét és beosztását, valamint a kutató laboratóriumot, tanszéket semmilyen formában nem kell megjelölni, pl.: köszönetnyilvánításban sem. Azaz a dolgozatban minden olyan egyéb információ kerülendő, amely csökkenti a kutatás anonimitását.
 • Szerző és témavezető nevével ellátott dolgozatot nem tudjuk elfogadni és bírálatra továbbítani!
 • A dolgozatot a pályamű címével és ne a Szerzőt nevével mentsék el. (pl. A dolgozat címe: Publikálás anonim módszerekkel, diákköri konferenciákon. Pdf file neve: Publikálás anonim módszerekkel, diákköri konferenciákon.)
 • Oldalszám: Törzsszöveg (irodalomjegyzék és melléklet nélkül) maximum 10 oldal; 1,5 sortávolsággal, 12-es Times New Roman betűtípussal, sorkizárt formában, számozott oldalakkal.
 • Táblázatokat és grafikonokat sorszámozással és címmel kell ellátni. A kiegészítő információkat tartalmazó melléklet maximum 5 oldal. A mellékletben található táblázatok és grafikonok számozása független a törzsszövegtől.
 • A pályamunkákat pdf formátumban kell csatolni!
 • A helyesírási-, valamint a gépelési hibákat sem a pályamunkában, sem az kivonatkötetben megjelenő absztraktokban nem áll módunkban kijavítani.

3.2. Tartalmi követelmények

Az általános tudományos publikációk előírásainak megfelelően.

4. Kutatásetikai nyilatkozat

A Kutatásetikai Bizottsággal folynak a megbeszélések. Előre láthatólag 2019. novemberére elkészülnek a részletes követelmények és a kitöltendő formanyomtatvány.

5. Előadás prezentáció

 • A Diákköri Konferencián az előadásokat tudományterületek, illetve témakörök szerint, szekciókba soroljuk. Egy-egy szekcióban minimum 7, maximum 12 prezentáció szerepel.
 • A szóbeli előadás 10 perc prezentációból és 5 perc diszkusszióból áll. A 10 percnél hosszabb előadásért pontlevonás jár, illetve nem marad elég idő a vitára, amely ugyancsak csökkenti az előadás értékét.

Országos TDK

Az OTDK absztrakt és pályamű követelményeit mindig az aktuális Konferenciát szervező Intézmény írja ki. A központi felhívás az OTDT honlapján érhető el.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!