2009/2010-es tanév

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (TF)  2010. február 18-án (csütörtökön) rendezte a 2009/10-es tanév Házi TDK-ját.

Program

 • 8:30 Megnyitó (Hepp Ferenc Terem, Főépület, I. em. 40.)
 • 9:00 – 13:00 Szekcióülések
  • A sportszervezés és -irányítás vizsgálatai (Főépület, II. em. 67.)
  • Az életmód és a motivációs tényezők vizsgálata a sportban (Főépület, I. em. 43.)
  • A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az élsportban (Főépület, II. em. 60.)
  • A sportmozgások humánbiológiai és kineziológiai vizsgálatai (Hepp Ferenc Terem, Főépület, I. em. 40.)
 • 13:00 Eredményhirdetés, záróünnepség (Hepp Ferenc Terem, Főépület, I. em. 40.)
 • 13:30 Fogadás

Szekciók

A sportszervezés  és -irányítás vizsgálatai (Főépület, II. em. 67.). Elnök: Dr. Sterbenz Tamás. Bizottsági tagok: Dr. Farkas Péter, Dr. Géczi Gábor, Széles József, Onyestyák Nikoletta PhD-hallgató

 1. Horváth Imre (MSc): Kifinomult sportirányítási módszerek a konfliktuskezelés területén, avagy az informális kisközösségek hatása a formális szervezetek működésére (Koltai I., Gáldiné Gál A.)  (7)
 2. Nagy Kinga (BSc): A rekreációs szakemberek iránti kereslet a magyarországi munkaerőpiacon (Lacza Gy.) (8)
 3. Matavovszky Dániel (BSc): Felső és Közép-Tisza vízi turizmusának összehasonlítása rekreációs szempontok szerint (Dosek Á.) (9)
 4. Máté Bálint (MSc): Újító menedzsmentgondolatok a kajak-kenu sportban (Gősi Zs., Schmidt G.) (10)
 5. Pál Balázs (BSc): A 2010-es triatlon világbajnokság rendezésének nehézségei és buktatói (Gősi Zs., Berkes P.) (11)
 6. Zsiros Mihály (BSc): A magyar atlétikai klubok működési feltételei és esélyei a XXI. században (Gősi Zs., Tóthné S. A.)  (12)
 7. Volák Adrienn (BSc): Atlétikai felvételi tesztek összehasonlító elemzése a hagyományos és az új BSc képzésben (Szalma L., Kovács E.) (14)
 8. Juhász Péter (MSc): Fiatalság, fogyasztás! – A 18-25 éves korosztály sportfogyasztási szokásainak vizsgálata kommunikációs szemszögből (Berkes P., Gősi Zs.) (15)
 9. Ablonczy Ádám (BSc): A klasszikus kultúrák stadionépítészete (Szikora K.) (16)
 10. Mócsai Réka (BSc) : A golf, mint új olimpiai sportág bemutatkozása (Szalma L.) (17)
 11. Ardavan Ardeshiricham (BSc): Social Status of Soccer Coaches in Iran (Gy. Szabó Földesi) (17)
 12. Cheong Johnson (BSc): Comparison of Water Polo in Malaysia and Hungary from a Sociological Perspective (Gy. Szabó Földesi) (18)

Az életmód és a motivációs tényezők vizsgálata a sportban (Főépület, I. em. 43.). Elnök: Gáldiné Dr. Gál Andrea. Bizottsági tagok: Oláh Zsolt, Dr. habil Szabó Attila, Dr. Vermes Katalin, Kiszela Kinga PhD-hallgató

 1. Bernáth Orsolya (BSc): Korunk démona: Szerencsejáték-függőség, avagy a modern kor régi-új szenvedélye (Szalay P.) (19)
 2. Vincze Tamás (BSc): A társasági drogok és tiltott szerek önbevalláson alapuló gyakorisága sportolóknál (Uvacsek M.) (20)
 3. Benkő Emőke (BSc): Sportolási és táplálkozási szokások a tornászok életvitelében (Hamar P., Karsai P.) (20)
 4. Czár K., Schneiker Á., Vágó L. (BSc): A TFSE-ben sportoló többpróbázók táplálkozási szokásainak összehasonlítása az eltérő fizikai aktivitással rendelkező TF-es társaikkal (Vágó B., Kovács N.) (22)
 5. Pintér Vanda (BSc): Testméretek és az IPAQ-teszttel mért fizikai aktivitás összefüggéseinek vizsgálata egyetemi hallgatókon (Uvacsek M.) (23)
 6. Lerch Anna (BSc): Néptáncosok teljesítményének pszichológiai vizsgálata (Révész L.) (24)
 7. Ipach Marcell (BSc): Testnevelés tagozatos és ének-zene tagozatos osztályba járó 10-12 éves gyermekek motoros képességeinek, és szociális szorongásuk  összehasonlító vizsgálata (Sipos K., Szalay P.) (25)
 8. Lasztovicza D., Portzner A. (MSc): Ének-zene és testnevelés tagozatos kisiskolások osztályközösségének szociometriai alakulása (Kovács K.) (26)
 9. Erős N., Benyó Sz. (BSc): Összehasonlító agresszióvizsgálat sportági és nemzetközi viszonylatban (Acsai I.) (27)
 10. Márkus Emese (MSc): Megküzdési stratégiák vizsgálata a triatlon sportágban (Révész L.) (28)
 11. Mikolai Marcell (BSc): Figyelmi jellemzők és megküzdési képesség a gyógyúszásban (Gyömbér N.) (29)
 12. Kállai É., Patyus V. (MSc): A sport és az eredményesség hatása a siketek énképére. Összehasonlító vizsgálat a siketlimpia tükrében (Acsai I.) (30)
 13. Lerch A., Boldizsár D. (BSc – MSc): Francia és magyar sportolók sport iránti motivációja és a sportághoz fűződő érzelmeinek empirikus vizsgálata (Leibinger É., Hamar P.) (31)
 14. Varga D., Vágó L. (MSc – BSc): A versenyzők edzőikről alkotott véleménye (Vágó B., Szécsényi J.) (32)

A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az élsportban (Főépület, II. em. 60.) Elnök: Dr. habil Hamar Pál. Bizottsági tagok: Dr. Keresztesi Katalin, Kovácshegyi Ferenc, Dr. Reigl Mariann, Velenczei Attila PhD-hallgató

 1. Béki Piroska (BSc): A carving síléc használatának előnyei a hagyományos felszereléssel szemben a síoktatás folyamatában (Dosek Á., Ozsváth M.) (34)
 2. Valah Tibor (BSc): Az elmúlt hat világverseny (2 olimpia, 4 vb) férfi diszkoszvető eredményeinek összehasonlító elemzése (Benczenleitner O., Kovács E.)  (34)
 3. Féth M., Bacsó B., Czár K. (BSc): A beüléses és az ollózásos súlyemelő technikák összehasonlító elemzése kérdőíves vizsgálat alapján (Benczenleitner O., Kovács E.) (36)
 4. Ebenspanger Dóra (BSc): Az elmúlt időszak hat világversenyének női diszkoszvetés sportágban versenyzők összehasonlító elemzése (Benczenleitner O., Kovács E.) (36)
 5. Varga Domonkos (BSc): Élvonalbeli diszkoszvetők éves eredményeinek és versenyzésének összehasonlító elemzése (Benczenleitner O., Kovács E.) (37)
 6. Görögh Dóra (BSc): Élvonalbeli kézilabdázók támadó posztra történő kiválasztásának kritériumai (Ökrös Cs., Acsai I.) (37)
 7. Hajas Ildikó (BSc): Kézilabda-játékvezetők pszichológiai profilja és készségei (Gyömbér N.) (38)
 8. Heim Attila (MSc): A norvég és a magyar női junior kézilabda-válogatott különböző játékfázisainak összehasonlító vizsgálata (Ökrös Cs.) (40)
 9. Czizmadia Szabolcs (BSc): A nyitás taktikájának és hatékonyságának vizsgálata (Németh L.) (41)
 10. Szájer P., Szeiler M. (MSc): Két tenyérre szerelhető segédeszköz hatása a kinesztézisre, utánpótláskorú úszóknál (Sós Cs., Egressy J.) (42)
 11. Sontra T., Gyöngyösi A. (BSc): Új módszertani eljárások a mellúszó mozgás ritmusának kialakításában (Tóth Á.) (42)
 12. Jaczó Zsuzsanna (BSc): A rajt és a forduló vizsgálata nemzetközi szintű úszóknál (Tóth Á., Sós Cs.) (43)
 13. Deli Zs., Beischlag P. (BSc): Női birkózó olimpiai és világbajnokok verseny-tevékenységének technikai-taktikai elemzése (Barna T.) (44)
 14. Vadas János (BSc): Az élversenyzők látványos akcióinak száműzetése a kötöttfogású birkózásból (Barna T.) (45)

Sportmozgások humánbiológiai és kineziológiai vizsgálatai (Hepp Ferenc Terem, Főépület, I. em. 40.). Elnök: Dr. Nyakas Csaba. Bizottsági tagok: Dr. Faludi Judit, Dr. Laczkó József, Dr. Osváth Péter, Mészáros Zsófia PhD-hallgató

 1. Kocs Bíborka: Pubertáskorú gyerekek csontsűrűségének és csontszerkezetének vizsgálata (Szőts G., Kocs M.) (46)
 2. Blocosz Adrienn (BSc): Objektív módon mért fizikai aktivitás 9-12 éves budapesti gyermekeknél (Uvacsek M.) (47)
 3. Bosnyák E., Trájer E. (BSc): Magyar női élsportolók ACE és ACTN3 génpolimorfizmusainak vizsgálata (Tóth M., Györe I.) (48)
 4. Trájer E., Bosnyák E. (BSc): Válogatott férfi kajak-kenu sportolók maximális és szubmaximális terhelhetősége futószalagos vizsgálat során (Tóth M., Györe I.) (49)
 5. Sáfrán Mihály: Kajak-kenus élsportolók futószalagos terheléses vizsgálata (Szőts G., Györe I.) (50)
 6. Gombkötő Géza: Sportolók élettani és biokémiai paramétereinek változásai ultrahosszúságú triatlonos terhelés során (Szőts G., Györe I.) (51)
 7. Németh Bernadett: Sportágak gyógyító adaptációja: Hidroterápia és úszás a végtaghiányos gyermekek életében a Halliwick-módszer segítségével (Ramocsa G., Bejek Z.) (52)
 8. Bock Ádám (BSc): A különböző izomfeszülések hatása az excentrikus kontrakció változóira (Tihanyi J., Sáfár S.) (53)
 9. Matlák János (MSc): Labdajátékosok reaktív erejének és irányváltoztató képességének vizsgálata (Rácz L., Sáfár S.) (54)
 10. Pottyondy A., Négyesi J. (MSc): Az izomcsoportonkénti neuro-muscularis adaptáció transzfer hatásai és összefüggése a felugrási teljesítménnyel (Rácz L., Sáfár S.) (55)
 11. Pető Katalin (BSc): Tartós, nagy intenzitású erőkifejtésre optimalizált sportital (Lacza Zs.) (56)
 12. Marton Orsolya (BSc): Sirtuin vezérelt változások öregedésre és edzésre kisagyban (Radák Zs., Koltai E.) (57)

Eredmények

A sportszervezés és -irányítás vizsgálatai

 1. Volák Adrienn (BSc): Atlétikai felvételi tesztek összehasonlító elemzése a hagyományos és az új BSc képzésben (Témavezető: Szalma László, Kovács Etele)
 2. Juhász Péter (MSc): Fiatalság, fogyasztás! – A 18-25 éves korosztály sportfogyasztási szokásainak vizsgálata kommunikációs szemszögből (Témavezető: dr. Berkes Péter, dr. Gősi Zsuzsanna)
 3. Nagy Kinga (BSc): A rekreációs szakemberek iránti kereslet a magyarországi munkaerőpiacon (Témavezető: Lacza Gyöngyvér)

Különdíj: Ablonczy Ádám (BSc): Aklasszikus kultúrák stadionépítészete (Témavezető: dr. Szikora Katalin)

Az életmód és a motivációs tényezők vizsgálata a sportban

 1. Pintér Vanda (BSc): Testméretek és az IPAQ-teszttel mért fizikai aktivitás összefüggéseinek vizsgálata egyetemi hallgatókon (Témavezető: dr. Uvacsek Martina)
 2. Kállai É., Patyus V. (MSc):A sport és az eredményesség hatása a siketek énképére. Összehasonlító vizsgálat a siketlimpia tükrében (Témavezető: dr. Acsai Irén)
 3. Lerch A., Boldizsár D. (BSc – MSc): Francia és magyar sportolók sport iránti motivációja és a sportághoz fűződő érzelmeinek empirikus vizsgálata (Témavezető: dr. Leibinger Éva, dr. Hamar Pál)
 4. Lasztovicza D., Portzner A. (MSc): Ének-zene és testnevelés tagozatos kisiskolások osztályközösségének szociometriai alakulása (Témavezető: dr. Kovács Katalin)

A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az élsportban

 1. Görögh Dóra (BSc): Élvonalbeli kézilabdázók támadó posztra történő kiválasztásának kritériumai (Témavezető: dr. Ökrös Csaba, dr. Acsai Irén)
 2. Vadas János (BSc): Az élversenyzők látványos akcióinak száműzetése a kötöttfogású birkózásból (Témavezető: dr. Barna Tibor)
 3. Szájer P., Szeiler M. (MSc): Két tenyérre szerelhető segédeszköz hatása a kinesztézisre, utánpótláskorú úszóknál (Témavezető: Sós Csaba, Egressy János)
 4. Heim Attila (MSc): A norvég és a magyar női junior kézilabda-válogatott különböző játékfázisainak összehasonlító vizsgálata (Témavezető: dr. Ökrös Csaba) 

Sportmozgások humánbiológiai és kineziológiai vizsgálatai

 1. Szendrei Barbara (BSc): Az ACTN3 génvariánsok összefüggése az élsportolói teljesítménnyel (Témavezető: dr. Tóth Miklós)
 2. Bock Ádám (BSc): A különböző izomfeszülések hatása az excentrikus kontrakció változóira (Témavezető: dr. Tihanyi József, Sáfár Sándor)
 3. Pottyondy A., Négyesi J. (MSc): Az izomcsoportonkénti neuro-muscularis adaptáció transzfer hatásai és összefüggése a felugrási teljesítménnyel (Témavezető: dr. Rácz  Levente, Sáfár Sándor)
 4. Sáfrán Mihály: Kajak-kenus élsportolók futószalagos terheléses vizsgálata (Témavezető: dr. Szőts Gábor, dr. Györe István)

Fotók

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!