MA Gyógytestnevelő tanár

A képzésről röviden:

A gyógytestnevelés határterület. A gyógytestnevelő tanár munkája sokrétű, több képzési területet érint. A kompetenciahatárok megtartása mellett hidat képez az óvodai és iskolai testnevelés és az egészségügyi rendszer rehabilitációs és mozgásterápiás tevékenysége között.

A gyógytestnevelő tanár, a testnevelés módszertani és eszközrendszerét ismerve, abba egészségügyi ismereteit integrálva, adaptívan tudja alkalmazni szakmai tudását oktató és nevelő munkája során.

A hallgatók egyetemi tanulmányaik elvégzésével képessé válnak:

  • az általános és/vagy szakmai képzést nyújtó intézményekben, különböző iskolatípusokban, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, szakterületi végzettségüknek megfelelően, a testkultúra teljes keresztmetszetében gyógytestnevelő tanári munkát végezni;
  • pedagógiai eszköztáruk segítségével, a megszerzett magas szintű pszichomotoros képességüket, mozgáskultúrájukat, valamint elméleti ismereteiket felhasználva a gyakorlatban alkalmazható tudás átadására;
  • a mozgásos cselekvések magas szintű oktatására, a sportágak gyógyító adaptációjára, a testkultúra értékeinek közvetítésére olyan tanulók, gyermekek esetében, akiknek egészségügyi, fizikális állapota ezt kiemelten szükségessé teszi;
  • anatómiai, élettani ismereteiket eredményesen felhasználni a mozgásszervi elváltozások, belgyógyászati és pszichoszomatikus betegségek megelőzésében, kezelésében, mindazok részvételével, akiket az iskolaorvos/gyermekorvos gyógytestnevelésre utalt;
  • az oktatási intézményekben, az elváltozásokkal küzdő, testi képességeikben elmaradott tanulók tantervbe foglalt, differenciált képességfejlesztésére;
  • támogató emberi tulajdonságaikkal tanítványaik személyiségfejlődésére pozitívan hatni, egészségtudatosságra nevelni őket;
  • széles látókörük, szociális érzékenységük, empátiájuk révén a sérült, akadályozott gyermekek ellátása esetén integrált foglalkozásokat tartani;
  • hatékony kommunikációjuk által eredményesen együttműködni a pedagógiai, egészségügyi és szociális szolgáltatások rendszerében tevékenykedő szakemberekkel;
  • az egészségügyi és szociális problémák felismerésére, lehetőség szerinti megoldására, illetve a megfelelő szakemberek ezen feladatok megoldásába történő bevonására;
  • egyéneknek, családoknak és közösségeknek egyaránt az egészséges életmódra, s annak megőrzésére vonatkozó ismeretek átadására.

Mintatanterv >>>

Szakmai gyakorlat: elsősorban iskolákban, egyéb képzőintézményekben, rehabilitációs intézetekben, pedagógiai szakszolgálatok helyszínein végzett elsősorban gyógytestnevelés tanítási gyakorlatokat, de az iskola életével összefüggő egyéb szakmai gyakorlatokat jelenti.

A képzési program és záróvizsga tételsor az e-learning rendszerben érhető el.

Utolsó módosítás: 2023. szeptember 25. 9:47
nyomtatás

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!