Felhívás TDK ösztöndíj pályázat benyújtására
2023. december 4.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A 2023/2024-as tanév I. félévére a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem TDK Bizottsága pályázatot ír ki TDK ösztöndíj elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ d) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdés és az Egyetem Térítési Juttatási Szabályzatának 35/J.§ alapján.

1. Jogosultak köre:

TDK ösztöndíjban részesülhetnek az Egyetem alapképzésének, osztatlan képzésének vagy mesterképzésének aktív státuszú nappali és levelező munkarendű hallgatói, akik

 • kutatásuk eredményeit bemutatták a 2023/2024. tanévi Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciáján.

2. Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikusan a Neptun rendszeren keresztül lehet benyújtani a kérvények menüpont alatt a TDK ösztöndíj kérvényre kattintva. A dokumentumok PDF formátumban csatolandók!

3. Pályázat érvényessége:

 • ha a hallgató az előírt határidőben benyújtotta a pályázatot,
 • a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte,
 • valamint a hallgató és a pályázata megfelel a jogszabályokban és az Egyetem szabályzataiban előírt követelményeknek.

A pályázat csak a megfelelő mellékletekkel együtt érvényes. Megfelelő mellékletnek minősül az az igazolás/dokumentum, melyen aláírás és pecsét együttesen szerepel. Megfelelő mellékletek hiányában a pályázatot elutasítják!

4. A pályázatok benyújtási határideje: 2023. december 10. (vasárnap) 23:59

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

5. Tartalmi követelmények:

 • Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián szerzett oklevél fénymásolatának csatolása.
 • A pályázat elbírálásakor csak PDF formátumú elektronikus dokumentumokat fogadnak el, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok nem.
 • Az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatók el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
 • A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.
 • A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetők figyelembe a bírálás során.
 • A TDK Bizottság a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.

6. Általános tudnivalók:

 • A pályázati adatalap tartalmazza a pályázó által végzett tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását, a megfelelő referenciákat, melyek segítségével a pályázó tevékenysége ellenőrizhető, illetve bizonyítható.
 • A pályázathoz csatolt igazolásnak aláírást, pecsétet tartalmaznia kell.
 • Pályázni csak olyan tevékenységre lehet, amelyért a pályázó nem részesült más forrásból teljes támogatásban.

7. Adatkezelés:

 • A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TDK Bizottság tagjai és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezeket az adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához használják fel.
 • Az a tény, hogy a hallgató TDK ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege nyilvánosságra hozható. E tényt a TDK ösztöndíj elnyerését célzó pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.

Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg határozza meg.

A felmerülő kérdésekkel a benyújtási határidő előtt kell felkeresni a Tudományos Iroda munkatársait, a „K” épület 3. emelet C311 irodában, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

Az új pályázati adatlap a Neptun rendszeren keresztül, a felhívás pedig az alábbi oldalonalábbi oldalon érhető el.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!