;>
Archívum

2015. augusztus

Beiratkozás 2-6. féléves hallgatóknak

Beiratkozás 2-6. féléves hallgatóknak

A 2015/16. tanév I. félévére 2-6. féléves hallgatók bejelentkezési, valamint kurzusfelvételi időszaka a 2015. szeptember 1. és 2015. szeptember 13. között történik a Neptun rendszerben.

A bejelentkezés feltételei:

 • az indexben az utolsó aktív félév aláíratása (kurzusvezetők, valamint a témavezető által), és eljuttatása a Doktori Titkárságra
 • a 4. szemeszterre történő beiratkozáshoz szükséges a szakterület megjelölése az indexben (természettudomány, vagy társadalomtudomány)
 • a Neptun rendszerben való regisztrálás a 2015/16-os tanév I. félévére
 • önköltséges hallgatóknak az önköltség befizetése, mely a Neptunban 2015. szeptember 15-ig kerül kiírásra és a befizetés határideje: 2015. szeptember 30.
 • pótbeiratkozás: 2015. szeptember 15. – 2015. szeptember 18. között lesz a Doktori Titkárságon. A pótbeiratkozási díj: 5000 Ft.

A meghirdetett kurzusok listáját a későbbiekben a honlapon lehet megtekinteni.

Az ösztöndíjas hallgatók szeptember havi ösztöndíja október 10-ig kerül átutalásra az októberi ösztöndíjjal együtt.

Beiratkozás 1. féléves hallgatóknak

Beiratkozás 1. féléves hallgatóknak

A beiratkozásra 2015. szeptember 1. és szeptember 4. között kerül sor félfogadási időben, a Doktori Titkárságon.

Kérjük, hogy hozza magával a kitöltött beiratkozási lapot, az index kiállításához szükséges igazolványképet, diplomáját és nyelvvizsga bizonyítványát(ait) ill. ezek fénymásolatait, ha a jelentkezéskor nem nyújtotta be. (Felhívjuk figyelmét, hogy egyetemi oklevél, ill. államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga hiányában a beiratkozás nem lehetséges!)

Ösztöndíjas hallgatóknak

 • A beiratkozáshoz töltse ki és hozza magával kitöltve és aláírva a "Hallgatói megállapodás (ösztöndíjas)" nyomtatványt is, amennyiben a jelentkezési anyag beadásakor ezt nem tette meg.
 • Az ösztöndíjas hallgatók szeptember havi ösztöndíja október 10-ig kerül átutalásra az októberi ösztöndíjjal együtt.

Önköltséges hallgatóknak

 • A hatályos szabályok szerint az önköltséges hallgatók 487.500 Ft/félév önköltség fizetésére kötelezettek. A szabályok szerint a fizetési kötelezettsége a munkahely, ill. a Doktori Iskolával megkötendő megállapodás alapján csökkenthető. A megállapodás megkötéséhez a "Hallgatói megállapodás (önköltséges)" kitöltése szükséges.
 • A beiratkozás feltétele az önköltség összegének mérséklését lehetővé tevő megállapodás megkötése, valamint a regisztráció után az önköltség összegének befizetése.
 • Ezen kívül 2200 Ft-ot kell befizetni, mely összeg az index árát foglalja magában.

A meghirdetett kurzusok listáját a későbbiekben a honlapon lehet megtekinteni.

Utazási pályázat

Utazási pályázat

A Sporttudományok Doktori Iskola pályázatot hirdet doktoranduszok és doktorjelöltek részére konferencián való részvétel (előadás, poszter) támogatására.

A pályázati űrlap a nyomtatványok között található. >>>

A benyújtási határidő: 2015. szeptember 18., 12.00 óra, Doktori Titkárság.

Predoktori felhívás

Predoktori felhívás

A Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskolája pályázatot hirdet a Dr. Nándori László PhD gyakornoki (predoktori) támogatás elnyerésére.

A támogatás folyósítása 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig tart.

A pályázat célja: 2015. augusztus 31-ig abszolutóriumot szerzett ösztöndíjas, doktori értekezésén még dolgozó - már eddig jelentős eredményt felmutató - kutatók támogatása.

Pályázhatnak a Doktori Iskola azon III. éves ösztöndíjas hallgatói, akik

 • az ösztöndíj folyósítás 36 hónapos periódusának lejártáig doktori értekezésüket nem készítették el,
 • főállással nem rendelkeznek,
 • tanulmányaik ideje alatt kiemelkedő eredményt értek el,
 • vállalják, hogy értekezésüket 12 hónapon belül elkészítik

A predoktori támogatás megszakítás nélkül összesen legfeljebb 12 hónapra szólhat.

A pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok:

 • kitöltött jelentkezési lap
 • tudományági doktori iskola vezetőjének és a programvezetőnek részletesen indokolt javaslata – a témavezető véleménye alapján,
 • a témavezető nyilatkozata a kutatási feltételek biztosításáról, valamint a 12 hónapos határidő betarthatóságáról,
 • előadások, publikációk és közlésre elfogadott cikkek jegyzéke,
 • a támogatási időszakra vonatkozó munkaterv,
 • nyilatkozat arról, hogy nincs heti 20 órát meghaladó munkaviszonya, illetve arról, hogy ha munkaviszonyában változás történt, azt haladéktalanul közli a Doktori Titkársággal.

A pályázatot 2015. szeptember 1-ig lehet benyújtani a Doktori Titkárságon.

Dr. Szauder Ipoly PhD védése

Dr. Szauder Ipoly PhD védése

A Testnevelési Egyetem Doktori Tanácsa és a Sporttudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt dr. Szauder Ipoly "Állóképességi és erősportolók vizsgálata modern echokardiográfiás (speckle tracking) módszerekkel" című értekezésének nyilvános PhD védésére.

A védés helye: Főépület, I. emelet Hepp Ferenc terem, időpontja: 2015. szeptember 7., 14.30.

Konzulens: Dr. Pavlik Gábor professor emeritus.

Programvezető: Dr. Pavlik Gábor professor emeritus.

A bírálóbizottság elnöke:  Dr. Merkely Béla egyetemi tanár.

A bírálóbizottság tagjai: Dr. Gyimes Zsolt egyetemi docens (titkár), Dr. Koller Ákos egyetemi tanár (tag).

Opponensek: Dr. Ábrahám György egyetemi tanár, Dr. Hartyánszky István egyetemi docens.

Együttműködési megállapodás a Magyar Tájékozódási Futó Szövetséggel

Együttműködési megállapodás a Magyar Tájékozódási Futó Szövetséggel

2015. augusztus 11-én a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség nevében Juhász Miklós elnök, míg a Testnevelési Egyetem részéről Mocsai Lajos rektor és dr. Genzwein Ferenc kancellár együttműködési megállapodást írt alá. A két intézmény képviselőiből felálló munkacsoport feladata lesz augusztus 25-ig az együttműködés részleteinek és menetének kidolgozása, amelyeket a tervek szerint szeptembertől már gyakorlatban is alkalmazni fognak a felek.

A hét pontból álló megállapodás alapvetően a testnevelő tanár képzésre, edzőképzésre, felnőttképzésre, sportszakmai felmérések és sporttudományos kutatások területére, a sportmenedzser képzésre, valamint a sportági specifikus tudományos konferenciák és továbbképzések szervezésére terjed ki.

Együttműködési megállapodás a Magyar Tájékozódási Futó Szövetséggel

A képen balról jobbra: Dr. Genzwein Ferenc TE kancellár, Mocsai Lajos TE rektor, Juhász Miklós MTFSz elnök, Dr. Lacsny Márton MTFSz alelnök és Kovács Balázs MTFSz alelnök.

Konferencia felhívás

Konferencia felhívás

A Nagyváradi Egyetem Földrajz, Turizmus és Sport karának Testnevelés, Sport és Fizikoterápia tanszéke 2015. október 23-án 41. alkalommal rendezi meg nemzetközi tudományos konferenciáját.

Jelentkezési határidő: szeptember 30.

Bővebb információ a letölthető brosúrában és a konferencia honlapján.

Közigazgatási ösztöndíj fogyatékos hallgatóknak

Közigazgatási ösztöndíj fogyatékos hallgatóknak

Megjelent a Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramjának pályázati felhívása.

A  program célja, hogy szakirányú munkatapasztalat-szerzést biztosítson azoknak a fogyatékossággal élő felsőoktatási hallgatóknak, akik szakmailag elhivatottak, munkatapasztalattal még nem rendelkeznek és elkötelezettek a nemzeti közigazgatás iránt.

Az ösztöndíjprogram keretében a felvételt nyert ösztöndíjas 3 hónapig dolgozhat egy minisztériumnál. A tapasztalatszerzés helyszínét a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasnak, figyelembe véve tanulmányait, érdeklődési körét, valamint a kiválasztási folyamat eredményét és a befogadó intézmények igényeit. A hallgatók szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.

Részletek a Miniszterelnökség oldalán >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!