Együttműködés a Sportiskolák Országos Szövetségével
2021. február 3.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Együttműködési megállapodást kötött szerdán a Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) és a Testnevelési Egyetem (TE). A szerződés értelmében az egyetem a jövőben több fontos területen is segíti a köznevelési típusú sportiskolák munkáját.

Az eseményen az Egyetemet Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos rektor képviselte, míg a SIOSZ részéről Rózsa József elnök, Kis Mihály alelnök, Tóth József irodavezető és Dr. Péter Ákos sportmunkatárs volt jelen a Testnevelési Egyetem Rektori Hivatalában rendezett aláírás alkalmával.

A megállapodás értelmében a TE – többek között – részt vesz a köznevelési típusú sportiskolákban zajló testnevelés zökkenőmentes korszerűsítésében, így az iskolából kikerülő és a Testnevelési Egyetemre felvételiző fiatalok könnyebben megfelelhetnek az Egyetem elvárásainak. A két fél abban is megegyezett, hogy a jövőben a TE – a sportiskolákkal szorosan együttműködve – segítséget nyújt a sportiskolai kerettanterv ápolásában és módszertani segédanyagok készítésében. A megállapodás alapján szintén kiemelt feladat sportiskolákban dolgozó testnevelők, illetve az egyesületi típusú sportiskolákban tevékenykedő edzők és szakemberek magas szintű továbbképzése.

Együttműködés a Sportiskolák Országos Szövetségével

Aláíros előtt a Testnevelési Egyetemen: Mocsai Lajos rektor és Rózsa József a SIOSZ elnöke 

Az egyezmény lehetővé teszi, hogy a Testnevelési Egyetem testnevelő tanári képzésében részt vevő hallgatók a köznevelési intézményekben végezhessék szakmai gyakorlatukat. Sarkalatos pont a megállapodásban, hogy felkeltsék a köznevelési típusú sportiskolákban tanuló és sportoló tehetséges fiatalok érdeklődését a TE képzései iránt.

„Köszönjük a bizalmat, rektor úr – kezdte rövid felszólalását Rózsa József, a SIOSZ elnöke. – Reményein szerint hosszú és mindkét fél számára gyümölcsöző együttműködés elé nézünk. Nyolcvanegy köznevelési sportiskola mintegy 15 000 tanulója – közöttük 660 válogatott kerettag – vesz részt a sportiskolai programban. A sportiskolai kerettanterv különös figyelmet fordít a gyerekek kognitív és motoros képességeinek, illetve testkultúrájuk és testműveltségük fejlesztésre, továbbá továbbtanulásuk elősegítésére. Bízunk benne, hogy jövőben a hazai felsőoktatási rendszeren belül a testkultúra egyik legnagyobb és legerősebb bázisává válunk.”

A kellemes hangulatú eseményen Mocsai Lajos rektor hangsúlyozta: a Testnevelési Egyetem érdeke is egyben, hogy részt vegyen a sportiskolai program legtehetségesebb diákjainak tehetséggondozásában, illetve egyetemi tanulmányaik előkészítésében.

A SIOSZ legfontosabb célja a fiatalok tehetséggondozása és egészséges életmódra nevelése. Kiemelt feladata az utánpótlás-neveléssel szervezett formában foglalkozó, a sportnevelést, a sportoktatást és a sportági képzést korcsoportos formában megvalósító szervezetek és sportiskolák összefogása, továbbá szakmai érdekérvényesítése.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!