Jó tanuló - jó sportoló verseny
2010. október 20.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A verseny célja

  • hallgatóink ösztönzése eredményesebb tanulmányi és sporttevékenységre
  • annak demonstrálása, hogy az egyetemi tanulmányok és a magas szintű sportolás összeegyeztethető
A verseny résztvevői

A versenyen részt vehet minden nappali tagozatos hallgató, aki a TFSE-ben, vagy engedéllyel más sportegyesületben elsősorban olimpiai sportágban versenyez, és legalább 3,51-es tanulmányi átlagot ért el a tárgyévben zárult tanévben. (Férfi és női hallgatók teljesítményét külön értékelik)

Díjazás

A férfi és női verseny győztesei (1-3) és edzőik tiszteletdíjban és pénzjutalomban, részesülnek. Az 1. helyezettek nevét fel kell tüntetni a versenyre alapított örökös vándordíjon. Az eredményhirdetés a soron következő félév első Kari Tanács ülésén történik.

Az elbírálás alapja

  • pályázást megelőző két félév tanulmányi átlaga pontszámmal kifejezve
  • a tárgyévet megelőző november 1-től az adott év november 1-ig elért legjobb sportteljesítmény pontszámmal kifejezve.
A két tényezőből adódott pontszámok összegzése az irányadó a helyezések eldöntésénél. Holtverseny esetén a tanulmányi eredmény a meghatározó. Az a sportoló is pályázhat aki nem a TFSE versenyzője, de a TFSE versenyzője és az olimpiai sportág képviselője  +10 pontot kap a sporteredményeihez.

A pontszámok alapján a TFSE javaslatot készít és azt jóváhagyásra felterjeszti a Semmelweis Egyetem Testnevelési-és Sporttudományi Kar Dékánjához.

A résztvevőknek pályázatot kell benyújtaniuk a TFSE részére minden év december 10-ig.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó adatait (név, születési év, anyja neve, kar, évfolyam, csoport)
  • a pályázó tanulmányaira és sporttevékenységére vonatkozó rövid életrajzot
  • igazolást a pályázat megelőző két szemeszter tanulmányi eredményéről
  • szakszövetségi igazolás a pályázó által bejegyzett legmagasabb szintű eredmények eléréséről, melyet a pályázást megelőző két szemeszterben teljesített
A részletes versenyszabályzat elérhető a TFSE oldalán.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!