Jelentkezési felhívás doktori képzésre
2023. május 12.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem a 2023. szeptember 1-től kezdődő félévre felvételt hirdet 4 programban – ösztöndíjas és önköltséges – tanulmányokra.

Jelentkezési felhívás doktori képzésére

A programok és vezetőik:

 1. Edzés és adaptáció (programvezető: Dr. Pavlik Gábor professor emeritus)
 2. Testedzés, szabályozás, anyagcsere (programvezető: Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár)
 3. Sport, nevelés- és társadalomtudomány (programvezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi professor emerita)
 4. Neveléstudományi és sportpedagógia (programvezető: Dr. Hamar Pál egyetemi tanár)

Ösztöndíj: 1-2. évben: 140 680 Ft/hó, 3-4. évben 180 680 Ft/hó. Önköltség: 487 500 Ft/félév (A Doktori Szabályzat 18. §-a rendelkezik az önköltség mentesség részleteiről.) A jelentkezéshez szükséges űrlapok (jelentkezési lap és felvételi lap) a Doktori Iskola honlapjáról letölthetőek.

Témavezetők, témák >>>

Meghirdetett témák >>>

Jelentkezési határidő: 2023. május 28. 24.00 óra A jelentkezés elektronikus.

A felvételi beszélgetés az általános szakmai tudásszint és alkalmasság, valamint a speciális, témaorientált tudásszint és alkalmasság értékelése. A felvételire előreláthatólag 2023. június 5-16. között kerül sor.

Az általános tudásszint és alkalmasság felméréséhez szükséges kötelező szakirodalom

A természettudományi programokban az Orvosi Élettan, a társadalomtudományi programban a Sport a jelenkori társadalomban kötelező. A választható részre a kutatási téma alapján a Jelentkezési lapon tesz javaslatot a pályázó és a témavezető.

 • Természettudományok (1. és 2. program)
  • Kötelező
  • Választható
   • Biomechanika
    • Barton József: Biomechanika, TF Jegyzetbolt
    • Tihanyi József Biomechanikáról szóló oktatási anyagok >>>
   • Edzéselmélet és módszertan
    • Nádori László: Edzéselmélet és módszertan
    • Dubecz József: Edzéselmélet és módszertan
    • Radák Zsolt: Edzésélettan
   • Humánbiológia
    • Mészáros (szerk.) (1990): A gyermeksport biológiai alapjai, Sport, Budapest
    • Bodzsár (2006): Humánbiológia – Fejlődés: növekedés és érés. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest
    • Mészáros J., Zsidegh M., Mészáros Zs. (2011): Humánbiológia, TF, Budapest
   • Táplálkozástudomány
    • Pavlik Gábor: Élettan – sportélettan (2013.): V. rész, 12,13,14,15,17 fejezetek
    • Rigó János: Dietetika
    • Barna Mária (szerk.): Táplálkozás – Diéta (nem kell a konkrét betegségekre vonatkozó diétás rész)
 • Sport, nevelés- és társadalomtudomány (3. program)
  • Kötelező:
   • Sport a jelenkori társadalomban
    • Földesiné Sz. Gy., Gál A., Dóczi T. (2010): Sportszociológia. Budapest: Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar.
  • Választható:
   • Edzéselmélet és módszertan
    • Nádori László: Edzéselmélet és módszertan
    • Dubecz József: Edzéselmélet és módszertan
    • Radák Zsolt: Edzésélettan

   • Sportpszichológia
    • Nicholls, A.R. (2022). Sportpszichológia az edzői munkában. Elmélet és gyakorlat. Krea-Fitt Kft.

    • Goschi, G.-Pálvölgyi, Á. (2022). Dobbantó. A Sportpszichológia Tankönyve. Sport és Lélek - Sport-pszichoterápiás Egyesület, Budapest, Magyarország, 502 p

    • Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina, Ruzits Éva (2016). Gyereklélek sportcipőben. Fiatalkori és utánpótlás sportpszichológia mindenkinek. Noran Libro Budapest.

    • Kurimay Tamás, Faludy Viktória, Kárpáti Róbert (szerk.) (2012). A sport pszichológiája. fejezetek a sportlélektan és határterületeiről. Magyar Pszichiátriai Társaság, Oriold és Társai Kiadó, Budapest.

    • Budavári, Á. (2007) Sportpszichológia. Medicina, Budapest

   • Sportjog
    • Nemes András: Sportjogi ismeretek
    • 2004. évi I. Sporttörvény
   • Sportmenedzsment
    • Sterbenz Tamás, Géczi Gábor (szerk.): Sportmenedzsment, Sportpedagógia
   • Sportszociológia
    • Szóbelihez kötelező irodalom
     • A. Giddens (2008): Szociológia. Budapest: Osiris Kiadó.
     • Andorka R. (2006): Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris Kiadó.
     • Magyar Sporttudományi Szemle c. folyóirat 2010-2020. évi számainak releváns tanulmányai.
     • Dóczi T. (2011): Rendszerváltás, globalizáció és nemzeti identitás a sportban a XXI. század kezdetén Magyarországon. Doktori értekezés.
     • Gál A. (2007): Sport és társadalmi nem a XXI. Század elején a média tükrében Magyarországon. Doktori értekezés.
     • Az utóbbi két doktori értekezés tanulmányozása kiváltható a TF-en az utóbbi 10 évben a Summa cum laude minősítéssel megvédett, két szociológiai témájú doktori értekezéssel.
    • Szóbelihez ajánlott irodalom
     • A Testnevelés, Sport, Tudomány c. folyóirat 2015-2019. évi számainak válogatott tanulmányai.
     • A. Gál, J. Kosiewicz, T. Sterbenz (eds.) (2016): Sport and Social Sciences with Reflection on Practice. Warsaw: AWF-ISSSS

 • Neveléstudományi és sportpedagógia (4. program)
  • Kötelező:
   • Biróné Nagy Edit (szerk.) (2004): Sportpedagógia. Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.
  • Választható:
   • Neveléstudomány-didaktika: Hamar Pál (2016): A testnevelés tantervelmélete. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

   • Neveléstudomány-sportpedagógia: Soós István (2022): Az egészségközpontú fizikai aktivitás és az ülő („sedens”) életvitel. Kutatási megközelítések, motivációs elméletek, nevelési aspektusok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

   • Sportpedagógia: Hamar Pál, Mocsai Lajos (szerk.) (2019): A sportpedagógia szakmódszertani kérdései. Testnevelési Egyetem, Budapest

Utolsó módosítás: 2023. május 19. 11:10
nyomtatás
2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!