Jelentkezési felhívás doktori képzésre - pótfelvételi
2022. július 19.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem a 2022. szeptember 1-től kezdődő félévre pótfelvételt hirdet 3 programban – ösztöndíjas és önköltséges – tanulmányokra.

Jelentkezési felhívás doktori képzésére

A képzésre azok jelentkezhetnek, akik

 1. egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mesterképzésben (MA, MSc) megszerzett oklevéllel rendelkeznek
 2. legalább egy idegen nyelvből komplex ”B2” vagy annál magasabb szintű államilag elismert nyelvvizsgával, illetve azzal egyenértékű okirattal

A programok és vezetőik:

 1. Edzés és adaptáció (programvezető: Dr. Pavlik Gábor professor emeritus)
 2. Testedzés, szabályozás, anyagcsere (programvezető: Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár)
 3. Sport, nevelés- és társadalomtudomány (programvezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi professor emerita)

Ösztöndíj: 1-2. évben: 140 680 Ft/hó, 3-4. évben 180 680 Ft/hó. Önköltség: 487 500 Ft/félév (A Doktori Szabályzat 18. §-a rendelkezik az önköltség mentesség részleteiről.) A jelentkezéshez szükséges űrlapok (jelentkezési lap és felvételi lap) a Doktori Iskola honlapjáról letölthetőek.

Témavezetők, témák >>>

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 19., 12.00. A jelentkezés elektronikus.

A felvételi beszélgetés az általános szakmai tudásszint és alkalmasság, valamint a speciális, témaorientált tudásszint és alkalmasság értékelése. A felvételire 2022. augusztus 22. után kerül sor.

Az általános tudásszint és alkalmasság felméréséhez szükséges kötelező szakirodalom

A természettudományi programokban az Orvosi Élettan, a társadalomtudományi programban a Sport a jelenkori társadalomban kötelező. A választható részre a kutatási téma alapján a Jelentkezési lapon tesz javaslatot a pályázó és a témavezető.

 • Természettudományok (1. és 2. program)
  • Kötelező
  • Választható
   • Biomechanika
    • Barton József: Biomechanika, TF Jegyzetbolt
    • Tihanyi József Biomechanikáról szóló oktatási anyagok >>>
   • Edzéselmélet és módszertan
    • Nádori László: Edzéselmélet és módszertan
    • Dubecz József: Edzéselmélet és módszertan
    • Radák Zsolt: Edzésélettan
   • Humánbiológia
    • Mészáros (szerk.) (1990): A gyermeksport biológiai alapjai, Sport, Budapest
    • Bodzsár (2006): Humánbiológia – Fejlődés: növekedés és érés. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest
    • Mészáros J., Zsidegh M., Mészáros Zs. (2011): Humánbiológia, TF, Budapest
   • Táplálkozástudomány
    • Pavlik Gábor: Élettan – sportélettan (2013.): V. rész, 12,13,14,15,17 fejezetek
    • Rigó János: Dietetika
    • Barna Mária (szerk.): Táplálkozás – Diéta (nem kell a konkrét betegségekre vonatkozó diétás rész)
 • Társadalomtudományok (3. program)
  • Kötelező:
   • Sport a jelenkori társadalomban
    • Földesiné Sz. Gy., Gál A., Dóczi T. (2010): Sportszociológia. Budapest: Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar.
  • Választható:
   • Edzéselmélet és módszertan
    • Nádori László: Edzéselmélet és módszertan
    • Dubecz József: Edzéselmélet és módszertan
    • Radák Zsolt: Edzésélettan
   • Sportpszichológia/Egészségpszichológia
    • Atkinson: Pszichológia (Osiris Kiadó)
     • 1. fejezet
     • az alapvető motívumok című fejezet
     • az érzelmek című fejezet
     • a tudat című fejezet
    • Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina, Ruzits Éva (2016). Gyereklélek sportcipőben. Fiatalkori és utánpótlás sportpszichológia mindenkinek. Noran Libro Budapest.
    • Kurimay Tamás, Faludy Viktória, Kárpáti Róbert (szerk.) (2012). A sport pszichológiája. fejezetek a sportlélektan és határterületeiről. Magyar Pszichiátriai Társaság, Oriold és Társai Kiadó, Budapest.
    • Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina, Imre Tóvári Zsuzsanna, Lénárt Ágota, Hevesi Krisztina, és Menczel Zsuzsanna (2012). Fejben dől el. Noran Libro Budapest.
    • Budavári Ágota (2007). Sportpszichológia. Medicina, Budapest.
    • Lénárt Ágota (szerk.) (2002). Téthelyzetben. Sportpszichológiáról testnevelőknek és edzőknek. Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest.
    • Nagykáldi Csaba (1998). A sport és a testnevelés pszichológiai alapjai. Computer Arts, Budapest.
   • Sportjog
    • Nemes András: Sportjogi ismeretek
    • 2004. évi I. Sporttörvény
   • Sportmenedzsment
    • Sterbenz Tamás, Géczi Gábor (szerk.): Sportmenedzsment, Sportpedagógia
   • Sportszociológia
    • Írásbelihez kötelező irodalom
     • A. Giddens (2008): Szociológia. Budapest: Osiris Kiadó.
     • Andorka R. (2006): Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris Kiadó.
    • Szóbelihez kötelező irodalom
     • Ugyanaz, mint az írásbelihez.
     • Magyar Sporttudományi Szemle c. folyóirat 2010-2020. évi számainak releváns tanulmányai.
     • Dóczi T. (2011): Rendszerváltás, globalizáció és nemzeti identitás a sportban a XXI. század kezdetén Magyarországon. Doktori értekezés.
     • Gál A. (2007): Sport és társadalmi nem a XXI. Század elején a média tükrében Magyarországon. Doktori értekezés.
     • Az utóbbi két doktori értekezés tanulmányozása kiváltható a TF-en az utóbbi 10 évben a Summa cum laude minősítéssel megvédett, két szociológiai témájú doktori értekezéssel.
    • Szóbelihez ajánlott irodalom
     • A Testnevelés, Sport, Tudomány c. folyóirat 2015-2019. évi számainak válogatott tanulmányai.
     • A. Gál, J. Kosiewicz, T. Sterbenz (eds.) (2016): Sport and Social Sciences with Reflection on Practice. Warsaw: AWF-ISSSS.
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!