A Doktori Iskola jelentkezési felhívása egyéni felkészülőknek
2022. április 14.Doktori Iskola

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola a 2022. szeptember 1-től kezdődő félévre jelentkezést hirdet egyéni felkészülők részére.

Jelentkezési egyéni felkészülők részére

Az alábbi programokban lehet jelentkezni doktori fokozatszerzésre:

 1. Edzés és adaptáció (programvezető: dr. Pavlik Gábor professor emeritus)
 2. Testedzés, szabályozás, anyagcsere (programvezető: dr. Radák Zsolt egyetemi tanár)
 3. Sport, nevelés- és társadalomtudomány (programvezető: Földesiné dr. Szabó Gyöngyi professor emerita)

Jelentkezési határidő: 2022. május 6., 12.00 óra

Témák >>>

Az egyéni felkészülők felvételi követelményei:

 1. a jelentkezést megelőző tíz évben összességében hat évnél nem kevesebb időtartamú dokumentált kutató tevékenység;
 2. egy idegen nyelvből legalább B2 szintű komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;
 3. az EDT által a szervezett képzésben résztvevőktől elvárt 24. § (5) és (6) bekezdésekben foglalt publikációs tevékenység teljesítése;
 4. komplex vizsga sikeres teljesítése.

A komplex vizsgára előreláthatólag 2022 júniusában kerül sor.

A komplex vizsga két részből áll:

 1. disszertációs rész: szakirodalmi áttekintés, belehelyezve a saját kutatási témát (harminc perc). A szakirodalmi áttekintéshez mellékelni kell a kutatási téma elméleti keretét, hipotéziseit, a vizsgálat módszereit és a várt eredményeket;
 2. elméleti rész: egy, a megelőző tíz évben megjelent tudományos közlemény feldolgozása angol nyelven (tizenöt perc).

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

 1. jelentkezés (29. sz. melléklet);
 2. egyetemi oklevél (eredetiben bemutatandó, másolatban beadandó);
 3. szakmai önéletrajz, publikációs lista;
 4. három hónapnál nem régebb erkölcsi bizonyítvány;
 5. igazolás a jelentkezési díj befizetéséről;
 6. témavezető és programvezető javaslata a komplex vizsgára és a bizottság összetételére (28. sz. melléklet);
 7. a programvezető nyilatkozata arról, hogy a jelentkezéshez szükséges dokumentumok alapján a fokozatszerzési eljárás a határidők betartásával megindítható.

Az egyéni felkészülésre jelentkezni elektronikus úton, az alábbi űrlap kitöltésével lehet. A jelentkezéshez szükséges űrlapokat a Doktori Szabályzat mellékletei / Nyomtatványok oldalon lehet elérni.

Jelentkezési lap

Utolsó módosítás: 2022. április 14. 14:40
nyomtatás
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!