Tudományos hírek

45. Mozgásbiológiai Konferencia

A Magyar Biológia Társaság Mozgás- és Viselkedés-biológiai Szakosztály, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, a Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT), a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság Szomatikus-nevelési Albizottság, a Debreceni Akadémiai Bizottság Sportbiológia- és mozgásszervi Munkabizottság áprilisban rendezi a 45. Mozgásbiológiai Konferenciát, melynek témakörei:

 • a mozgás, mint az egészség-megőrzés fő tényezője, primer és szekunder prevenció,
 • a testmozgás és a sport szerepe a civilizációs betegségek megelőzésében,
 • mozgásrendszer összehasonlító biológiája,
 • a vegetatív működések pszichomotoros kontrollja,
 • a mozgásszervi rendellenességek epidemiológiája,
 • az óvodáskorú gyerekek, az általános és középiskolai tanulók, a felsőoktatás hallgatóinak biológiai fejlettsége,
 • az egészséges életre nevelés problematikája,
 • a sportpszichológiai és sportpedagógiai kutatások legújabb eredményei,
 • a motoros képességek vizsgálatának újszerű módszerei, adatfeldolgozási módjai és összefüggései pedagógiai, pszichológiai, szociológiai aspektusból,
 • a mérés-értékelés problematikája a testnevelésben és a sportban,
 • a tradicionális és divatos sportágak oktatási, edzésmódszertani, versenyfelkészítési problémái,
 • a sport gazdasági hátterének, helyzetének és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata – a sportgazdaság időszerű kérdései, sportmenedzsment,
 • a sportszakember-képzés változásainak tapasztalatai,
 • a mozgás terápiás jellegének hatásait elemző kutatási eredmények.
A konferencia időpontja: 2015. április 16-17. (csütörtök és péntek). A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar (Debrecen, Böszörményi út 138.)

Programfüzet az előadás-kivonatokkal >>>

konferencia,Debrecen,Magyar Tudományos Akadémia,MTA,Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT),mozgásbiológia,mstt