Tudományos hírek

Beiratkozás a Doktori Iskolába

Tisztelt Hallgatók! A 2017/2018. tanév II. félévével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket. A félév kezdete 2018. február 1., a vége 2018. augusztus 31..

A 2017/18. tanév II. félévére a 2-6. féléves hallgatók bejelentkezési időszaka 2018. január 23. 12:00 és 2018. február 4. 23:59 között történik a Neptun rendszerben.

A bejelentkezés feltételei:

  • az indexben aktív félév aláíratása (kurzusvezetők, valamint a témavezető által), és eljuttatása a Doktori Titkárságra 2018. február 2-ig. (A 2017. szeptember 1-től jogviszonyt létesítő hallgatók már nem rendelkeznek leckekönyvvel, az ő esetükben a hallgató és a témavezető által aláírt féléves beszámolót szükséges leadni az őszi félév teljesítéséhez.)
  • Neptun rendszerben regisztrálás a 2017/18-as tanév II. félévére
  • önköltséges hallgatóknak az önköltség befizetése, mely a Neptunban 2018. február 28-ig kerül kiírásra és a befizetés határideje előreláthatólag 2018. március 31. A fizetés alóli mentesség igazolás leadási határideje: 2018. február 9. (A képzés során a mentesség igazolását egyszer szükséges leadni.)
  • pótbeiratkozás: 2018. február 6. és 2018. február 9. között a Doktori Titkárságon. A pótbeiratkozási díj: 5 000 Ft.

A bejelentkezés 2018. március 15-ig visszavonható.

Tárgyfelvétel: 2018. február 23. 12:00 és 2018. február 4. 23:59 közötti időszakban.

Hallgatói jogviszony szüneteltetése: a kitöltött és aláírt "Halasztási kérelem" nyomtatvánnyal lehet. Kérem, hogy halasztási szándékukról legkésőbb 2018. március 15-ig rendelkezzenek!

Diákigazolvány matrica: az őszi féléves matrica 2018. március 31-ig érvényes.

Az állami ösztöndíjas hallgatók kutatási keretének összege 2017. január 1-től havonta 56 875 Ft. Ennek felhasználásához kérjük kitölteni a "Rendelkezés kutatási keret felhasználásáról" című nyomtatványt!

felhívás,Sporttudományok Doktori Iskola,beiratkozás