TFSE sportösztöndíj pályázati felhívás
2022. szeptember 1.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete pályázatot tesz közzé a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatói részére kiemelkedő sporttevékenységük támogatására, ösztönzésére.

Pályázni kizárólag a NEPTUN rendszerben közzétett kérvényen keresztül lehet!

A pályázatok leadási határideje: 2022. szeptember 20. (kedd)

Az ösztöndíjpályázaton nyertes hallgató az Egyetem és a TFSE együttműködési megállapodása alapján vállalja, hogy az érintett szakosztály sportszakmai munkájában,- ideértve az edzéseket és a versenyeket - az ösztöndíjazott időszakban részt vesz.

A hallgató teljesítményétől függően a pályázat nyerteseinek ösztöndíja havonta módosítható, amennyiben a hallgató nem teljesíti a meghatározott feltételeket a szakosztályvezető javaslattal élhet a TFSE elnöke felé az ösztöndíj folyósításának megszüntetése iránt. A rektor a képviselő kérelmére elrendelheti a TFSE Sportösztöndíj folyósításának megszüntetését.

A benyújtott pályázatokat a TFSE Sportszakmai Bizottsága értékeli, majd javaslatot tesz a rektornak a szakosztályi keretekre és az ösztöndíjazottak körére. A TFSE Sportösztöndíj megítéléséről a rektor dönt. A döntést a Tanulmányi Hivatal határozatba foglalja. Az adott hónapra - a hallgató teljesítményének függvényében – a szakosztályvezetők javaslata alapján megállapított ösztöndíjakat tartalmazó listát a TFSE képviselője terjeszti a rektor elé minden hónap végéig.

Fellebbezni írásban, az eredmények nyilvánosságra hozatalának napjától számított 15. napig lehet a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Felülbírálati Bizottsága felé.

Utolsó módosítás: 2022. szeptember 5. 12:31
nyomtatás
2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!