Felhívás: Egyszeri közéleti ösztöndíj
2022. augusztus 31.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A 2022/23-as tanév I. félévére a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Tanulmányi Hivatala pályázatot ír ki egyszeri közéleti ösztöndíj elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ac) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdés és az Egyetem Térítési Juttatási Szabályzatának 23.§ alapján.

1. Jogosultak köre:

Egyszeri közéleti ösztöndíjra jogosultak az Egyetem nappali tagozatos képzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, állami ösztöndíjas képzésben résztvevő és a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, akik

 • kiemelkedő közéleti tevékenységet és/vagy
 • kiemelkedő kulturális közösségi munkát végeznek.

2. Pályázat benyújtásának módja:

Figyelem! A pályázatot elektronikusan Neptun rendszeren keresztül lehet benyújtani a kérvények menüpont alatt az Egyszeri közéleti kérvényre kattintva.

Az egyszeri közéleti ösztöndíj havonta pályázható, a kifizetés a ledolgozott órák alapján történik!

3. Pályázat érvényessége:

 • ha a hallgató az előírt határidőben benyújtotta a pályázatot
 • a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte
 • csatolta a pályázati felhívásban előírt dokumentumokat, igazolásokat
 • valamint a hallgató és a pályázata megfelel a jogszabályokban és az egyetem szabályzataiban előírt követelményeknek.

Ha a fentiek közül valami hiányzik, a pályázat elutasításra kerül!

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

4. Megfelelő dokumentumok:

 • Kiemelkedő kulturális közösségi munka igazolásához TF műhely igazolás.
 • Kiemelkedő közéleti tevékenység igazolásához HÖK vezetőségtől igazolás. elvégzett munkáról.
 • A Pályázat elbíráláshoz csak PDF formátumú elektronikus dokumentumok kerülnek elfogadásra, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatók el.
 • Az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatók el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
 • A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is.
 • A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.
 • A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetők figyelembe a bírálás során.
 • A Bizottság a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.

5. Általános tudnivalók:

 • A pályázatban csak az Egyetemen végzett tevékenység kerülhet támogatásra.
 • Nem részesülhetnek közéleti ösztöndíjban a következő tevékenységek:
  • kollégiumban/szakkollégiumban végzett tevékenység
  • tudományos tevékenység
  • sporttevékenység
  • korábban már támogatott tevékenység.
 • A pályázatnak a megfelelő referenciákat tartalmaznia kell, melyek segítségével a pályázó tevékenysége leellenőrizhető, illetve bizonyítható. A csatolt dokumentumnak tartalmaznia kell az elvégzett órák számát.
 • Pályázni csak olyan tevékenységre lehet, amelyekért a pályázó nem részesült más forrásból teljes támogatásban.

6. Adatkezelés:

 • A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
 • Az a tény, hogy a hallgató közéleti ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege nyilvánosságra hozható. E tényt a közéleti ösztöndíjra történő pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.

A felmerülő kérdésekkel a benyújtási határidő előtt kell felkeresni a Hallgatói Önkormányzat tagjait, a „K” épület I. emelet (A112) HÖK irodájában, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

A pályázati adatlap a Neptun rendszeren keresztül érhető el.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!