Rendkívüli szociális ösztöndíj (folyamatos)
2022. január 19.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Tanulmányi Hivatala pályázatot ír ki rendkívüli szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ bb) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 17.§-a és az Egyetem Térítési Juttatási Szabályzatának 29.§ alapján.

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegével.

1. Jogosultak köre

Rendkívüli Szociális Ösztöndíjra jogosultak az Egyetem nappali tagozatos, államilag finanszírozott felsőfokú szakképzésben, alap-, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésen, valamint doktori képzésben részt vevő hallgatói, akik életében, szociális helyzetében váratlan romlása következik be. Rendkívüli eseménynek számít az olyan előre nem számítható változás, mely az egy háztartásban élők számának, egészségügyi állapotának, munkakörülményeinek, állapotának, státuszának megváltozását jelenti.

2. Pályázat benyújtásának módja

 • A pályázat leadása elektronikusan az UNIPOLL rendszeren keresztül, a szociális helyzetet igazoló dokumentumok csatolása a Rendszeres Szociális Ösztöndíj kitöltési útmutatója alapján történik.
 • Leadási határidő nincs. A rendkívüli szociális ösztöndíj a félév bármely időszakában megigényelhető támogatás (természetesen csak valós rendkívüli szociális helyzetre hivatkozva).

3. Pályázat érvényessége

 • a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte az UNIPOLL rendszerben
 • csatolta a rendkívüli szociális helyzetet alátámasztó igazolást, dokumentumot
 • valamint a hallgató és a pályázata megfelel a jogszabályokban és az egyetem szabályzataiban előírt követelményeknek.

Ha a fentiek közül valami hiányzik, a pályázat elutasításra kerül!

4. Tartalmi követelmények

 • A Pályázat elbíráláshoz csak PDF formátumú elektronikus dokumentumok kerülnek elfogadásra, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatók el.
 • Az aláírással és pecséttel érvényesítendő dokumentumok csak akkor fogadhatók el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
 • A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is.
 • A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.
 • A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetőek figyelembe a bírálás során.
 • A Bizottság a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.

6. Általános tudnivalók

 • A pályázaton kizárólag rendkívüli körülmények szerepelhetnek, melyek a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatában NEM kerültek figyelembe vételre

7. Adatkezelés

 • A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
 • Az a tény, hogy a hallgató ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege nyilvánosságra hozható. E tényt a ösztöndíjra történő pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.

A felmerülő kérdésekkel a benyújtási határidő előtt kell felkeresni a Hallgatói Önkormányzat tagjait, a „K” épület I. emelet (A112) HÖK irodájában, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

Figyelem!

 • A Szociális és Esélyegyenlőségi bizottság azt a döntést hozta, hogy a TJSZ-ben szereplő egy főre eső jövedelem határ a mindenkori nettó minimálbér 100%-a. Tehát, az a hallgató, akinek egy főre eső nettó jövedelme magasabb, mint a határ, abban az esetben sem részesül ösztöndíjban, ha a pályázatot hiánytalanul leadata!
 • A dokumentumokat a Hallgató az Unipoll rendszeren keresztül a megfelelő helyre köteles feltölteni! Amennyiben nem a megfelelő dokumentum, valamint üres dokumentum kerül feltöltésre, a pályázat elutasításra kerül. Így kérjük, fokozottan ellenőrizzék a dokumentumokat, amelyeket feltöltenek!
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!