Sportszakmai ösztöndíj 2021-22/2
2022. január 18.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A 2021/22-es tanév II. félévére a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Tanulmányi Hivatala pályázatot ír ki sportszakmai ösztöndíj elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ac) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdés és az Egyetem Térítési Juttatási Szabályzatának 23.§ alapján.

1. Jogosultak köre

Sportszakmai ösztöndíjra pályázat alapján jogosultak az Egyetem nappali tagozatos képzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben, állami ösztöndíjas képzésben résztvevő és az egyetemi közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók

 • akik kiemelkedő sporttevékenységet végeztek.

2. Pályázat benyújtásának módja

Figyelem! A pályázatot elektronikusan Neptun rendszeren keresztül lehet benyújtani a kérvények menüpont alatt a Sportszakmai ösztöndíj kérvényre kattintva.

3. Pályázat érvényessége

 • ha a hallgató az előírt határidőben benyújtotta a pályázatot
 • a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte
 • csatolta a pályázat benyújtását megelőző egy tanulmányi félév (2021. augusztus 1-től) eredményeiről szóló sportági szakszövetségi igazolást, feltüntetve a versenyeket és eredményeket
 • valamint a hallgató és a pályázata megfelel a jogszabályokban és az egyetem szabályzataiban előírt követelményeknek.

 Ha a fentiek közül valami hiányzik, a pályázat elutasításra kerül!

4. A pályázatok benyújtási határideje

2022. február 17. (csütörtök) 23:59. A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

5. Tartalmi követelmények

 • Kiemelkedő sporttevékenység esetén csatolni szükséges a pályázat benyújtását megelőző egy tanulmányi félév eredményeiről szóló sportági szakszövetségi igazolást.
 • A Pályázat elbíráláshoz csak PDF formátumú elektronikus dokumentumok kerülnek elfogadásra, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatók el.
 • Az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatók el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
 • A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is.
 • A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.
 • A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetők figyelembe a bírálás során.
 • A Bizottság a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.

6. Általános tudnivalók

 • A pályázatnak a megfelelő referenciákat tartalmaznia kell, melyek segítségével a pályázó tevékenysége leellenőrizhető, illetve bizonyítható.
 • Pályázathoz csatolt igazolásnak aláírást, pecsétet tartalmaznia kell.
 • Kiemelkedő sporttevékenység elbírálásának pontrendszerét az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 27.§ (2) bekezdésének 3. pontja tartalmazza.
 • Több sportágból is leadott igazolás esetén csak a legmagasabb eredmény kerül beszámításra.

7. Adatkezelés

 • A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
 • Az a tény, hogy a hallgató közéleti ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege nyilvánosságra hozható. E tényt a közéleti ösztöndíjra történő pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.

Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg határozza meg.

A felmerülő kérdésekkel a benyújtási határidő előtt kell felkeresni a Hallgatói Önkormányzat tagjait, a „K” épület I. emelet (A112) HÖK irodájában, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!