Pályázati hírek

Egyszeri közéleti ösztöndíj 2021-22/2

A 2021/22-es tanév II. félévére a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Tanulmányi Hivatala pályázatot ír ki egyszeri közéleti ösztöndíj elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ac) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdés és az Egyetem Térítési Juttatási Szabályzatának 23.§ alapján.

1. Jogosultak köre

Egyszeri közéleti ösztöndíjra jogosultak az Egyetem nappali tagozatos képzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben, állami ösztöndíjas képzésben résztvevő és a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, akik

 • kiemelkedő közéleti tevékenységet és/vagy
 • kiemelkedő kulturális közösségi munkát végeznek.

2. Pályázat benyújtásának módja

Figyelem! A pályázatot elektronikusan Neptun rendszeren keresztül lehet benyújtani a kérvények menüpont alatt az Egyszeri közéleti kérvényre kattintva. Az egyszeri közéleti ösztöndíj kéthavonta pályázható, a kifizetés a ledolgozott órák alapján történik!

3. Pályázat érvényessége

 • ha a hallgató az előírt határidőben benyújtotta a pályázatot
 • a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte
 • csatolta a pályázati felhívásban előírt dokumentumokat, igazolásokat
 • valamint a hallgató és a pályázata megfelel a jogszabályokban és az egyetem szabályzataiban előírt követelményeknek.

Ha a fentiek közül valami hiányzik, a pályázat elutasításra kerül!

4. A pályázati határidők a félévben

Sorszám / Pályázat által vizsgált időszak / Leadási határidő / Döntés közzététele

 1. időszak: 2021. december 01. – 2022. február 10. / 2022. február 17. / 2022. március 08.
 2. időszak: 2022. február 11. – 2022. április 10. / 2022. április 20. / 2022. május 08.
 3. időszak: 2022. április 11. – május 31. /  2022. június 03. / 2022. június 08.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

5. Megfelelő dokumentumok

 • Kiemelkedő kulturális közösségi munka igazolásához TF műhely igazolás.
 • Kiemelkedő közéleti tevékenység igazolásához HÖK vezetőségtől igazolás az elvégzett munkáról.
 • A Pályázat elbíráláshoz csak PDF formátumú elektronikus dokumentumok kerülnek elfogadásra, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatók el.
 • Az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatók el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
 • A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is.
 • A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.
 • A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetők figyelembe a bírálás során.
 • A Bizottság a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.

6. Általános tudnivalók

 • A pályázatban csak az Egyetemen végzett tevékenység kerülhet támogatásra.
 • Nem részesülhetnek közéleti ösztöndíjban a következő tevékenységek:
  • kollégiumban/szakkollégiumban végzett tevékenység
  • tudományos tevékenység
  • sporttevékenység
  • korábban már támogatott tevékenység.
 • A pályázatnak a megfelelő referenciákat tartalmaznia kell, melyek segítségével a pályázó tevékenysége leellenőrizhető, illetve bizonyítható. A csatolt dokumentumnak tartalmaznia kell az elvégzett órák számát.
 • Pályázni csak olyan tevékenységre lehet, amelyekért a pályázó nem részesült más forrásból teljes támogatásban.

7. Adatkezelés

 • A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
 • Az a tény, hogy a hallgató közéleti ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege nyilvánosságra hozható. E tényt a közéleti ösztöndíjra történő pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.

A felmerülő kérdésekkel a benyújtási határidő előtt kell felkeresni a Hallgatói Önkormányzat tagjait, a „K” épület I. emelet (A112) HÖK irodájában, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

Az új pályázati adatlap a Neptun rendszeren keresztül érhető el.

felhívás,ösztöndíj,Tanulmányi Hivatal
Sport Coaching BA and MSc Programs application deadline extended