Pályázati felhívás kollégiumi elhelyezésre
2020. december 11.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem Kollégiumi Bizottsága a Testnevelési Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata, Térítési- és Juttatási Szabályzata és a Testnevelési Egyetem kollégiumi ellátásának ügyrendje alapján pályázatot hirdet a 2020/21-as tanév második félévére, kollégiumi elhelyezésre.

Pályázatot a Testnevelési Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló nappali tagozatos és államilag finanszírozott hallgatók - beleértve a doktorandusz hallgatókat is – nyújthatnak be. A megüresedett kollégiumi férőhelyeit, amennyiben nincs a férőhelyre pályázó állami ösztöndíjas hallgató az önköltséges hallgatók a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározottak szerint pályázat útján elnyerhetik.

Amennyiben a hallgató pályázni szeretne Rendszeres Szociális Ösztöndíjra IS, a kollégiumi UNIPOLL pályázatban tudja ezt jelezni! Amennyiben januárban is életben lesznek a jelenlegi korlátozások, a felvételt nyert hallgatók csak Rektori méltányossági kérelemmel költözhetnek be a kollégiumba!

 • Kollégiumi jelentkezés >>>
 • Kitöltési útmutató >>>

A pályázat érvényességének feltételei:

A hallgató:

 • A NEPTUN RENDSZERBEN IS JELENTKEZIK! ÜGYINTÉZÉS → KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS; és
 • határidőben benyújtja a kitöltött és aláírt pályázati adatlapját a pályázati útmutatóban előírt csatolandó dokumentumokkal együtt az UNIPOL rendszerben; és
 • aktív státusszal rendelkezik az aktuális félévben a NEPTUN rendszerben.
 • NEPTUN rendszerben kérvény leadása

A pályázat rendje:

 1. A szociális, tanulmányi, közéleti valamint a sport eredmények elbírálásához a pályázati adatlap kitöltése szükséges. Ennek hiányában is érvényes a jelentkezés, viszont 0 pontos lesz pályázata.
 2. A pontszámítás során figyelembe vételre kerül a hallgató szociális helyzete, közösségi munkája, sport és tanulmányi eredménye.
 3. A pályázati adatlapot és a csatolandó dokumentumokat az előírt határidőben kell benyújtani!
 4. A pályázati adatlapot és a csatolandó dokumentumokat 2020. december 11-től 2021. január 11-ig lehet az UNIPOL rendszeren keresztül leadni.
 5. Sporteredmény: a sportversenyen elért eredményeket a sportági szakszövetségtől kikért, eredeti igazolással lehet alátámasztani.
 6. Közéleti eredmények: közéleti pontokat a Testnevelési Egyetem intézményén belül folytatott társadalmi, illetve tudományos munkáért adunk, amelyet szintén igazolni szükséges.
 7. A tanulmányi teljesítményt az egyetem hivatalból vizsgálja, ahhoz adatok szolgáltatása nem szükséges.
 8. A pályázati időszak 2020.december 11-től 2021 január 11-ig.
 9. Pályázatot a határidő lejárta után benyújtani nem lehet!
 10. Valótlan adatok feltüntetése a kérelem elutasítását vonja maga után.
 11. A döntésről szóló határozatot a pályázók Neptun rendszeren keresztül kapják meg.
 12. A hallgató sikeres kollégiumi felvételi eljáráson való részvételt követően, férőhelyét január 15-ig írásban mondhatja le. A jelzett határidőkön túli lemondás esetén, a szeptember havi kollégiumi térítési díjat köteles kifizetni a hallgató.
 13. Az a hallgató, aki felvételt nyert, a beköltözésre kijelölt időpontban köteles a férőhelyét elfoglalni. Amennyiben a megjelölt időpontban nem tud beköltözni, erről írásban értesítenie kell a kollégiumot, ellenkező esetben férőhelye feltöltésre kerül a várólistáról.

Felhívjuk a pályázó figyelmét arra, hogy a határozatot a Neptun rendszerben, illetve az ott rögzített e-mail címre küldjük.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!