Jó tanuló, jó sportoló pályázat
2021. március 25.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete (TFSE) és a Testnevelési Egyetem Hallgatói Önkormányzata (HÖK) közösen meghirdeti a 2020-as év Jó tanuló, jó sportoló pályázatát.

Jó tanuló, jó sportoló pályázat 2020

A pályázat célja

A hallgatók ösztönzése eredményesebb tanulmányi és sporttevékenységre, illetve annak demonstrálása, hogy az egyetemi tanulmányok és a magas szintű sportolás összeegyeztethető.

A pályázat résztvevői

A pályázatban részt vehet minden nappali tagozatos hallgató, aki a TFSE-ben, vagy más sportegyesületben elsősorban olimpiai sportágban versenyez, és legalább 3,51-es tanulmányi átlagot ért el a tárgyévben zárult tanévben. (A férfi és női pályázatok külön kerülnek értékelésre.)

Díjazás

A férfi és női pályázatok helyezettjei pénzjutalomban részesülnek. Az I. helyezettek nevét fel kell tűntetni a győztesek nevét tartalmazó dicsőségfalon. Az eredményhirdetés az elbírálást követő első szenátusi ülésen történik.

  • I. helyezett: 90.000, azaz kilencvenezer forint.
  • II. helyezett: 60.000, azaz hatvanezer forint.
  • III. helyezett: 30.000, azaz harmincezer forint.

A pályázat bírálati szempontjai

  • A pályázat beadását megelőző két félév (2019/2020 II.- 2020/2021 I. félév) tanulmányi átlaga pontszámmal kifejezve.
  • 2020. január 1-től 2021. január 1-ig elért legmagasabb szintű sporteredmény pontszámmal kifejezve.

A két tényezőből adódott pontszámok összegzése az irányadó a helyezések eldöntésénél. Egyenlő pontszámok esetében a tanulmányi eredmény a meghatározó. Aki a TFSE versenyzője és olimpiai sportág képviselője, +10 pontot kap a sporteredményhez kapcsolódó pontszám meghatározásánál.

A pontszámok alapján a TFSE és a HÖK közösen javaslatot készít, majd azt döntésre terjeszti fel a Testnevelési Egyetem Rektorához.

A pályázat benyújtásának módja

Pályázni kizárólag elektronikusan, az Unipoll felületen lehet, amely itt érhető el. A határidő lejártakor a rendszer lezár, így utólagos benyújtásra nincs lehetőség. A határidő leteltét követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatnak tartalmaznia kell

  • a pályázó adatait (név, születési év, anyja neve, évfolyam, szak, csoport)
  • a pályázó tanulmányaira és a sporttevékenységére vonatkozó rövid önéletrajzot
  • igazolást a pályázatot megelőző két szemeszter tanulmányi eredményeiről
  • szakszövetségi igazolást a pályázó által elért legmagasabb szintű eredményekről megjelölt időponton belül.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 22. (csütörtök) 23:59.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!